ผู้อ่านสามารถคลิกเลือกเข้าไปเรียน
หัวข้อที่ต้องการในแต่ละหัวข้อข้างล่างนี้

(Free) Ebook จาก

Ookbee หรือ aisbookstore

(ในช่องค้นหา พิมพ์ 
 cis training หรือ วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ 
)
  

วิธีดาวน์โหลดหนังสือจาก Ookbee
1. ดาวน์โหลด Ookbee App (สีส้ม) ที่ลิ้งค์นี้ http://www.ookbee.com/Download
2. เปิด Ookbee App แล้ว Sign In
3. ในช่องค้นหา พิมพ์ cis training หรือ วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
4. คลิกที่หน้าปกเพื่อเริ่มดาวน์โหลดและอ่าน

 

อย่าลืมแชร์ ให้เพื่อนๆไป ดูด้วยนะครับ PlayList  

 Free E-Books 

     

  

 

 


Free Training

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี!

 
1. ฟรี! ฝึกท่องศัพท์จากภาพยนตร์ (41) PlayList 
     (Updated 2 Dec 2016)  (New)
 
2. ฟรี! ฝึกพูดอังกฤษกับ CIStraining.com (12) PlayList 

3. ฟรี! ฝึกท่องศัพท์กับ CIStraining.com 
    (ตอนนี้ 1,700 คำ แล้วนะ) (48) PlayList 
     (Updated 20 Nov 2015)  (New)
 
    โหลด เกมส์ฝึกท่องศัพท์ไปทำ (ชุดที่ 1-30) คลิกที่นี่
    เฉลย เกมส์ฝึกท่องศัพท์ (ชุดที่ 1-30) PlayList  

4. ฝึกเขียนอังกฤษ Basic Writing ในเวลา 1 ชม. PlayList 
 
5. วิธีการท่องศัพท์ 10,000 คำ PlayList 
 
6. เทคนิคการท่องศัพท์ 5,000 คำ PlayList 1-3 
 
7. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ ใน 1 วัน PlayList 1-9 
 
8. ฝึกท่องศัพท์ 100 คำ ใน 1 ชม. PlayList ชุดที่ 1-5 
    (ชุดยอดนิยม!)
 
9. เคล็ดลับเก่งภาษาอังกฤษในเวลา 1 ชม (ชุดยอดนิยม!)
    (จากชุด Business English สำหรับคนทำงาน)
 
 
10. เก่งอังกฤษต้องรู้ 4 เรื่อง
 
 
11. ขั้นตอนการเรียนจากชุดเรียนรู้ของ CIS Training ให้ได้ผล
 
 

 ฝึกปั้นดินเกาหลีกับ CIStraining.com (10)
 โดยพีม
  
<ล่าสุดPlayList 
  


เรียนบัญชี

 

1. เรียนหลักการบัญชีเบื้องต้น Basic Accounting ใน 1 ชม <New>

   (จาก ชุด หลักการบัญชีและ การวิเคราะห์ทางการเงิน)


เรียนคณิตศาสตร์

 
1. สอนลูกให้เก่งเลข บวก ลบ คูณ หาร ใน 1 ชั่วโมง <New>
 
2. เคล็ดลับทำให้เก่งเลข พร้อมทดลองใช้กระดานมหัศจรรย์
 
 
3 เคล็ดลับการคิดเลขแบบสายฟ้าแลบ
 
 

เรียนคอมพิวเตอร์
 
1. Excel 2010 การสร้าง Macro ใน 1 ชม
 
  

เรียนดนตรี
 
1 เรียน Music Theory (ทฤษฎีดนตรี) ใน 1 ชม.
    คลิก Playlist   

    (จาก ชุด ทฤษฎีดนตรี เพื่อเตรียมสอบ) 

(1) บทที่ 1 ทฤษฏีดนตรีเบื้องต้น [CIStraining.com]
(2) บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานทฤษฎีดนตรี [CIStraining.com]
(3)      2.1 ตัวโน้ตและตัวหยุด [CIStraining.com]
(4)      2.2 แบบฝึกหัดที่ 2.1 [CIStraining.com]
(5)      2.3 ตารางเปรียบเทียบตัวโน้ต [CIStraining.com]
(6)      2.4 แบบฝึกหัดที่ 2.2 [CIStraining.com]
(7)      2.5 ระดับเสียง (Pitch) [CIStraining.com]
(8)      2.6 บรรทัด 5 เส้น [CIStraining.com]
(9) บทที่ 3 กุญแจ (Clef) [CIStraining.com]
(10)    3.1 กุญแจซอล (Treble Clef/G Clef) [CIStraining.com]
(11)    3.2 แบบฝึกหัดที่ 3.1 [CIStraining.com]
(12)    3.3 แบบฝึกหัดที่ 3.2 [CIStraining.com]
(13)    3.4 กุญแจฟา (Bass Clef/F Clef) [CIStraining.com]
(14)    3.5 แบบฝึกหัดที่ 3.3 [CIStraining.com]
(15)    3.6 แบบฝึกหัดที่ 3.4 [CIStraining.com]
(16)    3.7 เส้นน้อย (Ledger) [CIStraining.com]
(17)    3.8 แบบฝึกหัดที่ 3.5 [CIStraining.com]
(18)    3.9 แบบฝึกหัดที่ 3.6 [CIStraining.com]
 

ธรรมะ

1. ท่องแดนพุทธภูมิ Playlist 
 
2. สังเวชนียสถาน 4
 
 
 
 
 

 

 CIS Training Page

 

 CIS Training

 

Download

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
(Dec-2015)

คลิก ด้านบน
แล้วคลิกปุ่ม Download


Download แบบฟอร์ม JPEG 
Page 1 / Page 2

ถ้าไม่ได้โทรถาม
02-561-5512 ครับ


CIS News 2017
พบกับ Free Training
ชุดล่าสุดครับ
 
Free Training ทั้งหมด คลิกที่นี่

 

คลิก Download โบรชัวร์ล่าสุด


Promotion พิเศษสุด

ชุดเรียนรู้ USB Training
เมื่อสั่งซื้อ 2 ชุด 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง
+ ฟรีกล่องอาหาร 2 แบบ

ดูรายละเอียดที่ USB Training


ผู้อ่านสามารถคลิกเลือก 
เข้าไปเรียนฟรีใน 
แท็บ Free Training 
หรือที่ Youtube ช่องของ CISTraining

มีหัวข้อที่น่าสนใจคือ

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนคณิตศาสตร์

เรียนคอมพิวเตอร์

เรียนดนตรี

 • เรียน Music Theory (ทฤษฎีดนตรี) 18 เรื่อง ใน 1 ชม. Playlist <New>

ธรรมะ


Promotion พิเศษสุด

การเรียนรู้นี้ ได้พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับ USB Flash drive

 • สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
 • ไม่ต้องติดตั้ง
 • ไม่ต้องลงทะเบียน
 • รับฟรี USB Flash drive พร้อม ชุดการเรียนรู้
 • สั่งซื้อวันนี้ รับฟรี กล่องเอนกประสงค์ Safe & Lock

Promotion พิเศษสุดตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ต.ค. 60 นี้เท่านั้น

ราคาชุดละ 2,500 บาท
สั่งซื้อ 2 ชุด 5,000 บาท 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง 
+ ฟรีกล่องอาหาร 3 ใบ

(ทั้ง 3 ชุดจะอยู่ใน USB Flash Drive เดียวกัน)

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จาก

 • คลิก
  USB Training
 • ติดต่อได้ที่ โทร 
  02-561-5512