Advanced Excel 2003

 

ในชุด Advanced Excel ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 เรื่องใหญ่ๆดังนี้

 • Advanced Excel 1 สุดยอดทคนิคการใช้งาน
 • Advanced Excel 2 เจาะลึกการใช้งานฐานข้อมูล
 • Advanced Excel 3 เจาะลึกการใช้ Pivot Table
 • Advanced Excel 4 การสร้าง Macro และ VBA

Advanced Excel ชุดที่ 1

สุดยอดทคนิคการใช้งาน
 
โปรแกรม Excel เป็นสุดยอดโปรแกรม ที่ได้รับความนิยมสูงสุด บนเครื่องพีซี ที่มีการใช้งาน มากว่า 20 ปี ผู้ใช้หลายท่านเริ่มใช้ Excel ตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆ และอัพเกรด มาเรื่อยๆ แต่จากการสำรวจ ผู้ใช้ส่วนใหญ่พบว่า มีการใช้งานไม่ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ของความสามารถของ Excel เพราะบางครั้งอาจจะ ไม่ทราบวิธีใช้ บ่อยครั้งต้องการใช้ แต่ไม่ทราบจะทำอย่างไร แม้ว่าจะทุ่มเทเวลาอ่านหนังสือ หรือกระทั่งสอบถามจากผู้ใกล้ชิดก็ไม่ได้คำตอบอย่างที่ต้องการ ในชุดนี้ ได้นำประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี จากคำถามของผู้เข้าอบรม ของบริษัทชั้นนำร่วมพันบริษัท จากการใช้งานจริง จากตำราคอมพิวเตอร์ต่างประเทศหลายร้อยเล่ม มาเป็นชุดสอนการใช้ Advanced Excel

เนื้อหาในชุดAdvanced Excel ชุดที่ 1
สุดยอดทคนิคการใช้งาน
 
บทนำ
บทที่ 1 การกำหนดค่าเริ่มต้น
1.1 การกำหนดโฟลเดอร์ให้เวิร์กบุ๊ค
1.2 การกำหนดฟอนท์มาตรฐาน
1.3 การเลื่อน Activecell
1.4 การใช้งาน Clipboard
1.5 การ Zoom วิธีต่างๆ
1.6 การแสดงเมนูของ Excel
1.7 การใช้งาน/การจัดการ Toolbar
1.8 การเพิ่มและลบ Toolbar
1.9 การจัดการ Worksheet
1.10 การเลื่อนไปเซลล์ต่างๆ
 
บทที่ 2 การใช้งาน Worksheet
2.1 การระบายช่วง
2.2 การเลื่อนและเลือกเซลที่มีข้อมูล
2.3 การก๊อบปี้และย้ายข้อมูล
2.4 การลบข้อมูล
2.5 การค้นหาและแทนที่
2.6 การฟอร์แมตแบบต่างๆ
2.7 การใช้ Condition Formatting
2.8 การเชื่อมและการแยกตัวอักษร
2.9 การปัดคำในเซลล์
2.10 การใช้ Validation
 
บทที่ 3 การใช้งานวันที่และเวลา
3.1 รู้จักระบบวันที่และเวลา
3.2 การป้อนวันที่และเวลา
3.3 การฟอร์แมตวันที่และเวลา
3.4 การคำนวณวันที่
3.5 การใช้ DATEDIF
3.6 การแปลงระบบวันที่
3.7 การคำนวณเวลาเข้าออก
3.8 ฟังก์ชันวันที่ที่น่าสนใจ
3.9 การแปลงตัวเลขเป็นเวลา
3.10 การคำนวณอายุ
 
บทที่ 4 การใช้งานกราฟ
4.1 การกำหนดกราฟอย่างรวดเร็ว
4.2 การใช้ Drag and Plot
4.3 การฟอร์แมตกราฟ
4.4 การสร้างกราฟ 2 แกน
4.5 การสร้างกราฟ Pie
4.6 การแปลงกราฟเป็นรูปภาพ
4.7 การฟอร์แมตกราฟให้สวยงาม
4.8 การกำหนดรูปภาพในกราฟ
4.9 กราฟที่มีข้อความเป็นตัวเลข
4.10 กราฟหลากหลายประเภท
 
บทที่ 5 การสั่งพิมพ์
5.1 การพิมพ์สูตร
5.2 การกำหนดหัวข้อพิมพ์ทุกหน้า
5.3 การพิมพ์บางส่วน
5.4 การพิมพ์ข้อมูลที่ไม่อยู่ติดกัน
5.5 การพิมพ์ย่อส่วน
5.6 การพิมพ์ข้อมูลหลาย Worksheet
5.7 การกำหนด Setup และการพิมพ์ทุก Worksheet
5.8 การกำหนด Page Break
5.9 การพิมพ์ Logo ที่ Header
5.10 การซ่อนข้อมูลที่จะพิมพ์
 

Advanced Excel 2
 
เจาะลึกการใช้งานฐานข้อมูล
 
การใช้งานด้านฐานข้อมูลโดยใช้ Excel นับวันจะได้รับความนิยมมากขึ้น แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ ไม่ทราบจะเริ่มต้นวางแผนอย่างไร เมื่อใช้เก็บข้อมูลมากขึ้น กลับสร้างความยุ่งยาก และเสียเวลามากขึ้นหลายเท่าตัว ในชุดนี้ ผู้บรรยายได้รวบรวมความรู้ จากการสอน การใช้งานจริง และคำถามของผู้เข้าอบรม จากบริษัทชั้นนำ มาอธิบายแบบ เจาะลึก และยังเป็นผู้เขียน หนังสือชุด Advanced Excel ที่ขายดีหลายเล่ม
 
 
เนื้อหาในชุดAdvanced Excel ชุดที่ 2
เจาะลึกการใช้งานฐานข้อมูล
 
บทนำ
บทที่ 1 ข้อมูลและการป้อนข้อมูล
1.1 ฐานข้อมูล
1.2 การป้อนข้อมูลผ่าน Form
1.3 การค้นหาข้อมูล
1.4 การกำหนดรายการให้เลือก
1.5 การกำหนดรายการจากชีตอื่น
 
บทที่ 2 การโอนย้ายข้อมูล
2.1 การโอนจาก Excel ไปเป็น Text
2.1.1 การบันทึกเป็น Text 3 แบบ
2.1.2 การดูข้อมูลของ Text 3 แบบ
2.2 การโอนจาก Text มาที่ Excel
2.2.1 การเรียกไฟล์ที่เป็น Tab
2.2.2 การเรียกไฟล์ CSV/Fixed width
2.2.3 การ Import Data
2.3 การโอนจาก Excel ไป Access
2.4 การโอนจาก Access มาที่ Excel
2.4.1 การใช้การ Open
2.4.2 การใช้ Import External Data
 
บทที่ 3 การเรียงข้อมูล
3.1 การเรียงข้อมูลด้วยปุ่มบน Toolbar
3.1.1 การเรียงข้อมูลและเทคนิค
3.1.2 การเรียงข้อมูลบางส่วน
3.2 การเรียงข้อมูลด้วยเมนู Data > Sort
3.3 การเรียงข้อมูลจากซ้ายไปขวา
3.3.1 การเรียงเองและแบบใช้คำสั่ง
3.3.2 การเรียงบางคอลัมน์
3.4 การเรียงข้อมูลตาม Custom List
 
บทที่ 4 การกรองข้อมูลและ Subtotals
4.1 การใช้ AutoFilter
4.1.1 การกรองและแสดงทั้งหมด
4.1.2 การกรองข้อมูลแบบซับซ้อน
4.1.3 การกรองแสดงค่ามาก-น้อยสุด
4.2 การใช้ Advanced Filter (1)
4.3 การใช้ Advanced Filter (2)
4.4 การใช้ Advanced Filter (3)
4.4.1 การกำหนดเงื่อนไข AND
4.4.2 การกำหนดเงื่อนไข OR
4.5 การกำหนด Subtotals
4.6 Outline เพื่อซ่อนและจัดระดับข้อมูล
 
บทที่ 5 การใช้ Pivot Table
5.1 Pivot Table คืออะไร
5.2 การสร้าง Pivot Table เบื้องต้น
5.3 การกำหนด Pivot Table มากกว่า 2 มิติ
5.4 การเพิ่ม, ลด และเปลี่ยนมุมมอง
 
บทที่ 6 การสร้าง User Form กรอกข้อมูล
6.1 พื้นฐานการใช้ Macro และ VBA
6.2 การสร้างฟอร์ม
6.3 การเขียนโปรแกรม
6.3.1 การเขียนโปรแกรมบนปุ่ม
6.3.2 การเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาวันที่
6.3.3 การเขียนโปรแกรมไปที่ป้อนเพิ่ม
6.4 การสร้างฟอร์มการค้นหา
6.4.1 การสร้างฟอร์มและปุ่ม
6.4.2 การตั้งชื่อ
6.4.3 การเขียนโปรแกรม Initialize
6.4.4 การแสดงรายการแรกใน Combo box
6.4.5 เขียนโปรแกรมเมื่อเลือก Combo box
6.4.6 การเขียนโปรแกรมแสดงรายละเอียด
6.5 หนังสือดูเพิ่มเติม
 

Advanced Excel ชุดที่ 3
 
เจาะลึกการใช้ Pivot Table
 
หลายท่านที่ใช้ Excel อาจจะไม่รู้จัก Pivot Table หลายท่านเคยใช้มาบ้าง แต่หลายท่านยังไม่ทราบว่า Pivot Table เป็นสุดยอดโปรแกรมใน Excel ที่จะช่วยงาน ด้านข้อมูลและรายงาน ให้ผู้ใช้แทบทุกสาขาอาชีพ ได้อย่างมหัศจรรย์ เพราะพิสูจน์จากงานจริง ของบริษัทชั้นนำ ที่เคยใช้เวลา 3-7 วัน เหลือแค่ไม่กี่นาที ในชุดนี้ ผู้บรรยายได้รวบรวมเนื้อหาการใช้ Pivot Table จากง่ายจนถึงขั้นเขียน VBA ด้วยวิธีการ เทคนิคและประสบการณ์จากการสอนและการใช้งานจริง มากกว่า 20 ปี และยังเป็นผู้เขียน หนังสือชุด Advanced Excel ที่ขายดีหลายเล่ม
 
 
เนื้อหา Advanced Excel ชุดที่ 3
เจาะลึกการใช้ Pivot Table
 
บทนำ
 
บทที่ 1 การใช้ Pivot Table
1.1 Pivot Table คืออะไร
1.2 การสร้าง Pivot Table เบื้องต้น
1.3 การสร้าง Pivot Table ในชีตข้อมูล
1.4 การปรับเปลี่ยนมุมมอง
 
บทที่ 2 การปรับแต่ง Pivot Table
2.1 การฟอร์แมตตัวเลขจากฟิลด์
2.1.1 การฟอร์แมตตัวเลข
2.1.2 การกำหนดชื่อฟิลด์ใหม่
2.2 การพับ/แสดงรายละเอียดของรายการ
2.3 การจัดกลุ่มตัวเลข
2.4 การจัดกลุ่มวันที่
2.5 การให้แสดง/ซ่อน Grand totals
 
บทที่ 3 Pivot Table กับรายงานที่ต้องการ
3.1 การสร้าง Pivot Table 1 มิติ
3.2 การสร้าง Pivot Table 2 มิติ
3.3 การสร้าง Pivot Table 3 มิติ
3.4 การกำหนดการกรองข้อมูลบางส่วน
3.5 การแสดงรายการสูงสุด/ต่ำสุด
3.6 การแสดงรายการเป็นเปอร์เซ็นต์
 
บทที่ 4 การใช้ Pivot Chart
4.1 Pivot Chart คืออะไร
4.2 การสร้าง Pivot Chart
4.2.1 Pivot Chart แบบที่ 1
4.2.2 Pivot Chart แบบที่ 2
4.3 การปรับเปลี่ยนมุมมองของกราฟ
4.3.1 การปรับเปลี่ยนที่กราฟและตาราง
4.3.2 การฟอร์แมตตัวเลขและกราฟ
 
บทที่ 5 Pivot Table กับข้อมูลภายนอก
5.1 การนำข้อมูลจาก Excel
5.1.1 สร้าง Pivot Table จากไฟล์อื่น
5.1.2 การ Update เมื่อแก้ไขข้อมูล
5.2 การนำข้อมูลจาก Access (1)
5.2.1 ข้อมูลตารางใน Access
5.2.2 สร้าง Pivot Table จาก Access
5.2.3 การ Update เมื่อข้อมูลเปลี่ยน
5.3 การนำข้อมูลจาก Access (2)
 
บทที่ 6 การประยุกต์ใช้งาน
6.1 การเปรียบเทียบข้อมูล 2 ปี
6.1.1 เทคนิคการเปรียบเทียบ
6.1.2 เทคนิคการคำนวณผลต่าง 2 ปี
6.2 การแสดงข้อมูล Target และ Actual
6.2.1 นำข้อมูลจาก 2 ที่มาเปรียบเทียบ
6.2.2 การใช้ Calculated Item
6.3 การเชื่อมข้อมูลการขายกับ Access
6.3.1 การสร้าง Pivot จาก Query
6.3.2 การสร้างฟอร์มเชื่อมโยงตาราง
6.4 การเขียนโปรแกรมค้นหา 2 ชั้น
6.4.1 เริ่มสร้างฟอร์มค้นหา
6.4.2 การตั้งชื่อให้ปุ่มต่างๆ
6.4.3 เขียนโปรแกรมให้ปุ่มต่างๆ
6.4.4 เขียนกำหนดค่าเริ่มต้นให้ฟอร์ม
6.4.5 เขียนเมื่อเลือก ประเภท
6.4.6 เขียนเมื่อเลือก รหัสสินค้า
6.4.7 เขียนปรับปรุงรูปแบบตัวเลข
6.5 หนังสือดูเพิ่มเติม
 

Advanced Excel ชุดที่ 4
 
การสร้าง Macro และ VBA
 
การใช้ Excel สร้าง Macro หรือ VBA เพื่อช่วยลดเวลาการทำงานนั้น หลายท่านใช้เวลาค้นคว้า อ่านหนังสือมาหลายสิบเล่ม ก็ยังไม่สามารถเข้าใจ ไม่ทราบวิธีคิด ไม่รู้วิธีทำ ไม่มั่นใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ในชุดนี้ ผู้บรรยายได้ทุ่มเทเวลาค้นคว้า วิธีการคิด การสร้าง Macro อย่างง่ายๆ ที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ การเขียนโปรแกรม ใช้เวลาไม่มาก แต่ได้ผลงานอย่างมืออาชีพ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากการสอน และการใช้งานจริง มากกว่า 20 ปี และยังเป็นผู้เขียน หนังสือชุด Advanced Excel ที่ขายดีหลายเล่ม
 
 
เนื้อหา Advanced Excel ชุดที่ 4
การสร้าง Macro และ VBA
 
บทนำ
 
บทที่ 1 Macro และการกำหนดเบื้องต้น
1.1 Macro คืออะไร?
1.2 Move selection after Enter
1.3 เรียกทูลบาร์ที่ใช้งาน
 
บทที่ 2 การสร้าง Macro เบื้องต้น
2.1 การ Record Macro
2.2 การกำหนดปุ่มให้ Macro
2.3 การเข้าไปดูชุดคำสั่ง
2.4 การกำหนด Absolute/Relative
 
บทที่ 3 การสร้าง Macro
3.1 Macro ไปรายการสุดท้าย
3.2 Macro ก๊อบปี้ข้อมูลไปต่อท้าย
3.3 Macro ก๊อบปี้ยอดรวมไปชีตใหม่
 
บทที่ 4 โปรแกรมควบคุม
4.1 การใช้ IF
4.2 การใช้ Select Case
4.3 การใช้ For…Next
4.4 การใช้ Do While
4.5 การใช้ MsgBox
 
บทที่ 5 การเขียนโปรแกรมควบคุม
5.1 การเขียนโปรแกรมตัดเกรด
5.2 การเขียนโปรแกรมคิดค่าคอมมิชชัน
5.3 การเขียนโปรแกรมตั้งสูตร
 
บทที่ 6 การสร้าง User Form
6.1 การสร้างฟอร์ม
6.2 การตั้งชื่อ
6.3 การเขียนโปรแกรม
 

 

 CIS Training Page

 

 CIS Training

 

Download

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
(Dec-2015)

คลิก ด้านบน
แล้วคลิกปุ่ม Download


Download แบบฟอร์ม JPEG 
Page 1 / Page 2

ถ้าไม่ได้โทรถาม
02-561-5512 ครับ


CIS News 2017
พบกับ Free Training
ชุดล่าสุดครับ
 
Free Training ทั้งหมด คลิกที่นี่

 

คลิก Download โบรชัวร์ล่าสุด


Promotion พิเศษสุด

ชุดเรียนรู้ USB Training
เมื่อสั่งซื้อ 2 ชุด 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง
+ ฟรีกล่องอาหาร 2 แบบ

ดูรายละเอียดที่ USB Training


ผู้อ่านสามารถคลิกเลือก 
เข้าไปเรียนฟรีใน 
แท็บ Free Training 
หรือที่ Youtube ช่องของ CISTraining

มีหัวข้อที่น่าสนใจคือ

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนคณิตศาสตร์

เรียนคอมพิวเตอร์

เรียนดนตรี

 • เรียน Music Theory (ทฤษฎีดนตรี) 18 เรื่อง ใน 1 ชม. Playlist <New>

ธรรมะ


Promotion พิเศษสุด

การเรียนรู้นี้ ได้พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับ USB Flash drive

 • สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
 • ไม่ต้องติดตั้ง
 • ไม่ต้องลงทะเบียน
 • รับฟรี USB Flash drive พร้อม ชุดการเรียนรู้
 • สั่งซื้อวันนี้ รับฟรี กล่องเอนกประสงค์ Safe & Lock

Promotion พิเศษสุดตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ต.ค. 60 นี้เท่านั้น

ราคาชุดละ 2,500 บาท
สั่งซื้อ 2 ชุด 5,000 บาท 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง 
+ ฟรีกล่องอาหาร 3 ใบ

(ทั้ง 3 ชุดจะอยู่ใน USB Flash Drive เดียวกัน)

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จาก

 • คลิก
  USB Training
 • ติดต่อได้ที่ โทร 
  02-561-5512