ชุดเรียนรู้ Business English และ

English Writing สำหรับคนทำงาน

 
ชุดเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองชุด Business English และ English Writing สำหรับคนทำงาน จะประกอบไปด้วย
 • Business English I
 • Business EnglishII
 • Business EnglishIII
 • English Writing I
 • English Writing II
 
จะสอนถึงเคล็ดลับ การใช้ภาษาอังกฤษ และการวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อการใช้งานอย่างได้ผลโดยใช้เวลาอันสั้น และประหยัด เหมาะสำหรับท่านที่ทิ้งภาษาอังกฤษไปนาน หรือเรียนมาครึ่งค่อนชีวิต แต่ก็ยังไม่เข้าใจการใช้งาน ท่านที่พูดภาษาอังกฤษคล่อง แต่กลับเขียนไม่ได้หรือเขียนแบบผิดๆ ถูกๆ อย่างไม่มั่นใจ ในชุดเรียนรู้ชุดนี้ จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจถึงแก่นแท้ ของภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐาน สำหรับการพูด, การฟัง, การอ่านและการเขียน
 
 
โดยเริ่มตั้งแต่ระดับง่ายจนถึงระดับซับซ้อน ที่ไม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้กฎเกณฑ์ มากมาย และจะเข้าใจ โครงสร้างของภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ ท่านจะประหลาดใจตัวเองว่า เข้าใจภาษาอังกฤษขึ้นมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เป็นชุดที่ได้รับความนิยมมาก เมื่อดูจบแล้วขอแนะนำชุด English Structure และ Tenses เพื่อเตรียมสอบ เพื่อเจาะลึกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแม้ผู้ไม่ได้สอบแต่ก็มีประโยชน์มากเพราะครอบคลุมโลกแห่งภาษาทั้งหมด เมื่อดูจบแล้วสามารถนำไปใช้งานได้ตลอดชีวิต พิสูจน์มาแล้วจากผู้ใช้จำนวนมาก
 
นอกจากนี้ในชุดเรียนรู้นี้ ยังได้ทดสอบกับน้องๆที่เรียนในระดับประถม 5-6 ได้ผลมาแล้วอย่างน่าอัศจรรย์ ทำให้ได้คะแนนสอบเข้าที่ ร.ร. สาธิตวัดพระศรีฯ และ สตรีวิทยา 2 โครงการ EP ได้ลำดับที่ค่อนข้างดี มีผู้ปกครองหลายท่านนำไปศึกษา แล้วติวให้บุตรหลานตนเองอย่างได้ผลมาแล้วหลายราย
 
 
 
Business English I
 
ชุด Business English I นี้ จะสอนเคล็ดลับการเรียนภาษาอังกฤษและการวิเคราะห์โครงสร้างสำหรับคนทำงาน ซึ่งมี 2 ส่วนคือต้องรู้ว่าคำ (word) ที่เห็นนั้นมีชนิดของคำเป็นคำอะไร เช่น Noun, Pronoun, Verb, Adjective, Adverb เป็นต้น ถัดมาต้องรู้ว่าคำนั้นทำหน้าที่อะไรในประโยค เช่น Subject, Verb, Object หรือ Modifier
 
ตัวอย่างเช่น Preechar drinks water.
ในขั้นแรกต้องทราบก่อนว่า Preechar มีชนิดของคำเป็น Noun ทำหน้าที่เป็น Subject ถัดมา drinks มีชนิดของคำเป็น Verb ทำหน้าที่ เป็น Verb ที่ต้องการกรรม Transitive Verb (Vt) เพราะมี Water ซึ่งเป็น Noun ทำหน้าที่เป็น Object
 
ดังนั้นใน Business English I ก็จะได้ทราบว่าประโยคแต่ละประโยคประกอบด้วยคำต่างๆ แต่ละคำมีชนิดของคำเป็นอะไรและทำหน้าที่อะไร เมื่อเข้าใจตรงนี้และแยกวิเคราะห์ได้ ก็จะทำให้สามารถอ่านได้แปลได้อย่างง่าย เมื่อไปเห็นประโยคอีก เป็นหมื่นเป็นแสนประโยค ก็จะสามารถอ่านและแปลได้อย่างง่ายๆ
 
 
สำหรับเนื้อหาภายในจะมีดังนี้
 
1. บทนำ
2. โครงสร้างและแผนที่ภาษาอังกฤษ
3. Parts of Speech
4. Noun และข้อสังเกตของคำนาม
5. Pronoun
6. ประโยคพื้นฐานและหน้าที่ของคำในประโยค
7. Subject และข้อสังเกตการใช้ Subject
8. ชนิดของคำกริยา (Verb)
9. Helping /Auxiliary Verb
10. Modal auxiliary verb
11. Object
12. Complement
13. Modifier
14-01 Exercise 1-01 ถึง 1-10
15. Phrases (วลี)
16-01 Exercise 2-01 ถึง 2-10
17. Clauses (อนุประโยค)
18-01 Exercise 3-01 ถึง 3-10
19. Sentence (ประโยค)
20-01 Exercise 4-01 ถึง 4-10
 
 
Business English II
 
ชุดเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ชุด Business English II นี้ จะกล่าวต่อจาก Business English 1
เริ่มจากการรู้จัก Verb Word ว่าคืออะไรแล้วไปดูเรื่อง Tense เพราะถือเป็นหัวใจหลักของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเป็นเรื่องที่สร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าแก่ผู้เรียนภาษาเพราะมีตำรามากมายที่เขียนไว้แต่ทว่าซื้อเล่มแล้วเล่มเล่า อ่านแล้วอ่านเล่าก็ไม่เคยเข้าใจ Tense มี 12 Tense แต่ที่ใช้จริงๆเรียนแค่ 8 ก็เพียงพอกับผู้ทำงานหรือนักเรียนประถมถึงมัธยมต้น ซึ่งเมื่อดูจบก็จะเข้าใจ Tense อย่างกระจ่างแจ้งยิ่งถ้าไปทบทวนอีกสักหลายรอบแล้วจะยิ่งซึมซาบเข้าไปในสายเลือดเลยก็ว่าได้ เพราะตราบใดที่เรียนแล้วเข้าใจ ก็สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต
 
ในชุด Business English II นี้ ยังจะได้เรียนรู้เพิ่มจาก ชุด Business English I ที่เรียนรู้คำและหน้าที่ของคำ และมาต่อยอดในเรื่อง วลี หรือ Phrase ว่าหน้าตาอย่างนี้เป็นวลีชนิดไหนและทำหน้าที่อะไรในประโยค ซึ่งเป็นสูตรตายตัวไปเห็นที่ไหนในโลกนี้ก็ต้องรู้ เมื่อรู้แล้วก็ไปต่อที่ อนุประโยค หรือ Clause ว่าหน้าตาอย่างนี้ เป็นอนุประโยคชนิดไหน และทำหน้าที่อะไรในประโยค นี่ก็เป็นสูตรตายตัว เรียนแล้วจำได้ใช้คล่อง เวลาเห็นประโยคยาวๆ ก็ไม่หวั่น สามารถอ่านได้ แปลได้ เขียนได้ ตรวจสอบได้ ว่าประโยคนั้นถูกหรือผิดตรงไหน
 
 
สำหรับเนื้อหาภายในจะมีดังนี้
 
1. บทนำ
2. Verb word(vw)
3. ประเภทและรูปแบบของ Tense
4. Present Tense
5. Past Tense และ Future Tense
6-01 Exercise 1-01 ถึง 1-10
7. Active & Passive Voice
8-01 Exercise 2-01 ถึง 2-10
9. Verbal และประเภทของ Verbal
10. Gerund/Infinitive/Present Participle
11. Gerund Phrase VS. Present Participle Phrase
12. Past Participle/Present Perfect Participle
13. ประเภทของ Phrases
14-01 Exercise 3-01 ถึง 3-10
15. ชนิดของ Clauses
16-01 Exercise 4-01 ถึง 4-10
 
Business English III
 
ชุดเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองชุด Business English III นี้จะพูดต่อจาก Business English II ในเรื่องของประโยค หรือ Sentence แล้วก็ไปขยายความในเรื่องของอนุประโยคซึ่งเข้าไปแทรกเป็นส่วนหนึ่งของประโยคที่ซับซ้อน เพราะว่า อนุประโยคที่แม้ว่าจะเป็น รูปแบบที่ตายตัว แต่มีรายละเอียดปลีกย่อย ที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษต้องรู้ และเมื่อรู้แล้ว ใช้เป็นแล้ว ที่เหลือก็สามารถต่อยอดการเรียนรู้ด้วยตนเองในโลกกว้าง จากแหล่งข้อมูล ที่มีมากมายมหาศาล เช่นใน Internet
 
จึงไม่น่าแปลกใจ ที่หลายท่านดูแล้ว เข้าใจแล้ว ก็มักจะแนะนำเพื่อนๆ ได้มาศึกษาชุดเรียนรู้ชุดนี้ ผู้ที่ใช้เวลาเรียนรู้ภาษามาเป็นเวลาหลายสิบปี ก็สามารถพิสูจน์ด้วยตนเองว่าสามารถ เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ เป็นอย่างไร
 
 
สำหรับเนื้อหาภายในจะมีดังนี้
 
1. บทนำ
2. Word
3. Phrase
4. Clause
5. Sentence
6. Simple Sentence กับโครงสร้าง
7. Simple Sentence กับการ Compound
8. Compound Sentence โครงสร้าง 1
9. Compound Sentence โครงสร้าง 2
10. Compound Sentence โครงสร้าง 3
11. ตัวอย่าง Compound Sentence
12-01 Exercise 1-01 ถึง 1-10
13. Complex Sentence
14. Noun Clause ทำหน้าที่เป็น Subject
15. Noun Clause ทำหน้าที่เป็น Object
16. Noun Clause ทำหน้าที่เป็น Complement
17. Noun Clause ทำหน้าที่เป็น Object ของ Preposition
18. Noun Clause ทำหน้าที่เป็น Appositive
19. Noun Clause ที่อยู่หลังคำ it
20-01 Exercise 2-01 ถึง 2-10
21. Adjective Clause 1
22. Adjective Clause 2
23. Adverb Clause 1 ถึง 10
33. ตำแหน่งของ Adverb Clause
34-01 Exercise 3-01 ถึง 3-10
35. Compound-Complex Sentence
36-01 Exercise 4-01 ถึง 4-10
 
 
English Writing I
 
ชุดเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองชุด English Writing I จะอธิบายวิธีการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่มีรูปแบบโครงสร้าง ที่มีการใช้เขียนมาก ทั้ง 6 รูปแบบ ที่ครอบคลุมการเขียน ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงขั้นซับซ้อน
 
การเขียนภาษาอังกฤษที่ดีจะเริ่มต้นอย่างไร นับเป็นเรื่องที่ยากแต่ในชุดเรียนรู้จะบอกวิธีอย่างง่ายๆ แต่เมื่อเขียนแล้วก็ไม่ทราบว่าเขียนถูกหรือผิด เราก็สามารถตรวจสอบได้อย่างมีขั้นตอนและแบบแผน เมื่อเริ่มเรียนรู้หลักการเขียนจากประโยคง่ายๆที่มีการใช้งานมาก ก็สามารถนำไปเขียนประโยคที่ซับซ้อน หรือการเขียนในรูปของรายงาน การประชุม e-mail หรือกระทั่ง บทความได้แต่ทุกอย่างเริ่มจากประโยค 1 ประโยค
 
 
 
 
สำหรับเนื้อหาภายในจะมีดังนี้
 
1. บทนำ
2. ชนิดและหน้าที่ของคำ, วลี และอนุประโยค
3. หน้าที่ต่างๆในประโยค
4. โครงสร้างพื้นฐาน
5. โครงสร้างที่ 1
6. ตัวอย่างที่ 1
7. ตัวอย่างที่ 2
8. ตัวอย่างที่ 3
9. แบบฝึกหัดที่ 1-01
10. แบบฝึกหัดที่ 1-02
11. แบบฝึกหัดที่ 1-03
12. แบบฝึกหัดที่ 1-04
13. แบบฝึกหัดที่ 1-05
14. โครงสร้างที่ 2
15. ตัวอย่างที่ 1
16. ตัวอย่างที่ 2
17. ตัวอย่างที่ 3
18. แบบฝึกหัดที่ 2-01
19. แบบฝึกหัดที่ 2-02
20. แบบฝึกหัดที่ 2-03
21. แบบฝึกหัดที่ 2-04
22. แบบฝึกหัดที่ 2-05
23. โครงสร้างที่ 3
24. ตัวอย่างที่ 1
25. ตัวอย่างที่ 2
26. ตัวอย่างที่ 3
27. แบบฝึกหัดที่ 3-01
28. แบบฝึกหัดที่ 3-02
29. แบบฝึกหัดที่ 3-03
30. แบบฝึกหัดที่ 3-04
31. แบบฝึกหัดที่ 3-05
32. โครงสร้างที่ 4
33. ตัวอย่างที่ 1
34. แบบฝึกหัดที่ 4-01
35. แบบฝึกหัดที่ 4-02
36. แบบฝึกหัดที่ 4-03
37. แบบฝึกหัดที่ 4-04
38. แบบฝึกหัดที่ 4-05
39. โครงสร้างที่ 5
40. แบบฝึกหัดที่ 5-01
41. แบบฝึกหัดที่ 5-02
42. แบบฝึกหัดที่ 5-03
43. แบบฝึกหัดที่ 5-04
44. แบบฝึกหัดที่ 5-05
45. โครงสร้างที่ 6
46. แบบฝึกหัดที่ 6-01
47. แบบฝึกหัดที่ 6-02
48. แบบฝึกหัดที่ 6-03
49. แบบฝึกหัดที่ 6-04
50. แบบฝึกหัดที่ 6-05
 
English Writing II
 
ชุดเรียนรู้ English Writing II เป็นชุดต่อ จาก English Writing I โดยชุดนี้ จะอธิบายเจาะลึกการเขียน ภาษาอังกฤษ ที่เป็นประโยคแบบรวม (Compound Sentence) และการเขียนประโแบบซับซ้อน (Complex Sentence) โดยอธิบายจากตัวอย่าง แบบฝึกหัดที่หลากหลาย ท่านจะสามารถเขียนและ วิเคราะห์โครงสร้างภาษา ขั้นสูงได้อย่างมั่นใจ ในเวลา 1 วัน
 
 
 
 
สำหรับเนื้อหาภายในจะมีดังนี้
 
1. บทนำ
2. ชนิดและหน้าที่ของคำ, วลี และอนุประโยค
3. ประโยคในภาษาอังกฤษ
4. Simple Sentence
5. ตัวอย่างที่ 1
6. ตัวอย่างที่ 2
7. ตัวอย่างที่ 3
8. ตัวอย่างที่ 4
9. แบบฝึกหัดที่ 1-01
10. แบบฝึกหัดที่ 1-02
11. แบบฝึกหัดที่ 1-03
12. แบบฝึกหัดที่ 1-04
13. แบบฝึกหัดที่ 1-05
14. แบบฝึกหัดที่ 1-06
15. แบบฝึกหัดที่ 1-07
16. แบบฝึกหัดที่ 1-08
17. แบบฝึกหัดที่ 1-09
18. แบบฝึกหัดที่ 1-10
19. Compound Sentence (1)
20. ตัวอย่าง
21. Compound Sentence (2)
22. Compound Sentence (3)
23. ตัวอย่าง
24. แบบฝึกหัดที่ 2-01
25. แบบฝึกหัดที่ 2-02
26. แบบฝึกหัดที่ 2-03
27. แบบฝึกหัดที่ 2-04
28. แบบฝึกหัดที่ 2-05
29. Complex Sentence
30. ตัวอย่าง
31. แบบฝึกหัดที่ 3-01
32. แบบฝึกหัดที่ 3-02
33. แบบฝึกหัดที่ 3-03
34. แบบฝึกหัดที่ 3-04
35. แบบฝึกหัดที่ 3-05
36. แบบฝึกหัดที่ 3-06
37. แบบฝึกหัดที่ 3-07
38. แบบฝึกหัดที่ 3-08
39. แบบฝึกหัดที่ 3-09
40. แบบฝึกหัดที่ 3-10
41. Compound-Complex Sentence
42. แบบฝึกหัดที่ 4-01
43. แบบฝึกหัดที่ 4-02

 

 CIS Training Page

 

 CIS Training

 

Download

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
(Dec-2015)

คลิก ด้านบน
แล้วคลิกปุ่ม Download


Download แบบฟอร์ม JPEG 
Page 1 / Page 2

ถ้าไม่ได้โทรถาม
02-561-5512 ครับ


CIS News 2017
พบกับ Free Training
ชุดล่าสุดครับ
 
Free Training ทั้งหมด คลิกที่นี่

 

คลิก Download โบรชัวร์ล่าสุด


Promotion พิเศษสุด

ชุดเรียนรู้ USB Training
เมื่อสั่งซื้อ 2 ชุด 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง
+ ฟรีกล่องอาหาร 2 แบบ

ดูรายละเอียดที่ USB Training


ผู้อ่านสามารถคลิกเลือก 
เข้าไปเรียนฟรีใน 
แท็บ Free Training 
หรือที่ Youtube ช่องของ CISTraining

มีหัวข้อที่น่าสนใจคือ

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนคณิตศาสตร์

เรียนคอมพิวเตอร์

เรียนดนตรี

 • เรียน Music Theory (ทฤษฎีดนตรี) 18 เรื่อง ใน 1 ชม. Playlist <New>

ธรรมะ


Promotion พิเศษสุด

การเรียนรู้นี้ ได้พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับ USB Flash drive

 • สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
 • ไม่ต้องติดตั้ง
 • ไม่ต้องลงทะเบียน
 • รับฟรี USB Flash drive พร้อม ชุดการเรียนรู้
 • สั่งซื้อวันนี้ รับฟรี กล่องเอนกประสงค์ Safe & Lock

Promotion พิเศษสุดตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ต.ค. 60 นี้เท่านั้น

ราคาชุดละ 2,500 บาท
สั่งซื้อ 2 ชุด 5,000 บาท 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง 
+ ฟรีกล่องอาหาร 3 ใบ

(ทั้ง 3 ชุดจะอยู่ใน USB Flash Drive เดียวกัน)

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จาก

 • คลิก
  USB Training
 • ติดต่อได้ที่ โทร 
  02-561-5512