ชุดเรียนรู้ English Pronunciation

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ ใน 1 วัน

(เรียนฟรี ฝึกออกเสียงอังกฤษในแท็บ Free Training)
(Download ฟรี Demo English Pronunciation ในแท็บ Download) 

 การฝึกออกเสียงให้ถูกต้องจะทำให้
การฟังและการพูดได้ผลอย่างรวดเร็ว
 

ธรรมชาติของการเรียนภาษาทุกภาษาในโลก จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ การฟังกับการพูด และ การอ่านกับการเขียน และที่เราสนใจกันมากในการเรียนภาษาคือส่วนที่หนึ่ง โดยแรกเริ่มของการเรียนภาษาเราจะได้ยินจากการฟังก่อน จากพ่อ แม่ หรือผู้ที่อยู่ด้วยกันพูดหรือคุยกัน เมื่อเราสั่งสมข้อมูลอันได้แก่ คำศัพท์ หรือ ประโยคต่างๆ ที่ได้ยินได้ฟัง ครั้งแล้วครั้งเล่านับสิบ นับร้อยครั้ง แล้วก็เริ่มหัดพูด ถ้าพูดไม่ถูก คนรอบข้างก็จะช่วยให้การพูดนั้นถูก ชัดถ้อย ชัดคำ จนการพูด สามารถพูดออกมาจากความรู้สึกได้โดยอัตโนมัติ โดยปกติการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติจึงเป็นการฝึกทักษะที่ต้องใช้เวลา มากกว่า 3-6 เดือนขึ้นไป

การฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่เป็นภาษาที่ 2 นั้นจะพบปัญหาว่า ผู้เรียนไม่ได้อยู่ในบรรยากาศของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จึงเป็นเหตุให้ช่วงของการฟัง การฝึกทักษะนั้นหายไป อย่างไรก็ตามการฝึกทักษะดังกล่าวนี้ก็ยังมีวิธีอยู่ก็คือ การฝึกจากสัญลักษณ์เสียงที่เป็นมาตรฐาน IPA (International Phonetic Alphabet) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประหลาด ที่มักพบเจอในหนังสือดิกชันนารี่ ที่จะทำให้การออกเสียงนั้นมีความถูกต้อง แม่นยำและชัดเจนมาก แต่ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากหากไม่มีผู้ที่มาอธิบายให้เข้าใจ เพราะนอกจากสัญลักษณ์แปลกๆเหล่านั้นแล้ว ยังพบปัญหาวิธีการออกเสียงว่าทำอย่างไร เพราะอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงอยู่ภายในปาก ไม่สามารถนำออกมาแสดงให้เห็นได้

 

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะในชุดเรียนรู้นี้ จะอธิบายถึงวิธีการออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งสระรวม 16 เสียง และพยัญชนะอีก 24 เสียง การออกเสียงแต่ละเสียงมีวิธีการอย่างไร จะมีรูปจำลองการใช้อวัยวะภายในปากให้เห็นเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งตัวอย่างการออกเสียงกว่า 400 ตัวอย่างอย่างละเอียด เมื่อเข้าใจแล้วจะทำให้การฟัง การพูดมีความมั่นใจและถูกต้อง ชัดเจน

การฝึกออกเสียงจึงถือว่าเป็นปฐมบทของการเรียนรู้ในเรื่องการฟังและการพูดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ชุดเรียนรู้นี้จึงเหมาะกับน้องๆนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมหาวิทยาลัย และทุกๆท่านที่สนใจเรียนรู้การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเพื่อเตรียมสอบทักษะด้าน Listening และ Speaking ไม่ว่าจะเป็น TOEIC, IELTS, TOEFL, CU-TEP, CU-AAT ทั้งนี้เนื่องจากส่วนมากพบว่า 95% มักจะฟังไม่ออกว่าเขาพูดอะไร แม้ว่าจะเคยรู้คำศัพท์นั้นเป็นอย่างดีมาแล้วก็ตาม

System Requirement

 • Windows XP/Vista/Seven ภาษาไทย
 • ความละเอียดจอ 800x600 ขึ้นไป
 • หน่วยความจำอย่างน้อย 1 GB (แนะนำ 2 GB)
 • USB Port
 Promotion พิเศษสุด
 • การเรียนรู้นี้ ได้พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับ USB Flash drive ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง โดย
  ไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องลงทะเบียน
 • รับฟรี USB Flash drive พร้อม ชุดการเรียนรู้

สำหรับเนื้อหาต่างๆจะมีดังนี้

1. บทนำ
2. สัญลักษณ์เสียง
3. อักษรภาษาอังกฤษ
4. อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง
5. เสียงที่ใช้ในภาษาอังกฤษ (1)
6. เสียงที่ใช้ในภาษาอังกฤษ (2)
7. เสียงที่ใช้ในภาษาอังกฤษ (3)
8. เสียงที่ใช้ในภาษาอังกฤษ (4)
9. เสียงที่ใช้ในภาษาอังกฤษ (5)
10. เสียงที่ใช้ในภาษาอังกฤษ (6)
11. การออกเสียง 'อิ'
12. แบบฝึกหัด (1)
13. แบบฝึกหัด (2)
14. การออกเสียง 'เอะ'
15. แบบฝึกหัด (1)
16. แบบฝึกหัด (2)
17. การออกเสียง 'แอะ'
18. แบบฝึกหัด (1)
19. แบบฝึกหัด (2)
20. การออกเสียง 'เอาะ'
21. แบบฝึกหัด (1)
22. แบบฝึกหัด (2)
23. การออกเสียง 'อะ'
24. แบบฝึกหัด (1)
25. แบบฝึกหัด (2)
26. การออกเสียง 'อุ'
27. แบบฝึกหัด (1)
28. แบบฝึกหัด (2)
29. การออกเสียง 'เออะ'
30. แบบฝึกหัด (1)
31. แบบฝึกหัด (2)
32. การออกเสียง 'อี'
33. แบบฝึกหัด (1)
34. แบบฝึกหัด (2)
35. การออกเสียง 'อา'
36. แบบฝึกหัด (1)
37. แบบฝึกหัด (2)
38. การออกเสียง 'ออ'
39. แบบฝึกหัด (1)
40. แบบฝึกหัด (2)
41. การออกเสียง 'อู'
42. แบบฝึกหัด (1)
43. แบบฝึกหัด (2)
44. การออกเสียง 'เออ'
45. แบบฝึกหัด (1)
46. แบบฝึกหัด (2)
47. การออกเสียง 'โอว'
48. แบบฝึกหัด (1)
49. แบบฝึกหัด (2)
50. การออกเสียง 'อาย'
51. แบบฝึกหัด (1)
52. แบบฝึกหัด (2)
53. การออกเสียง 'อาว'
54. แบบฝึกหัด (1)
55. แบบฝึกหัด (2)
56. การออกเสียง 'ออย'
57. แบบฝึกหัด (1)
58. แบบฝึกหัด (2)
59. การออกเสียง 'p'
60. แบบฝึกหัด (1)
61. แบบฝึกหัด (2)
62. การออกเสียง 'b'
63. แบบฝึกหัด (1)
64. แบบฝึกหัด (2)
65. การออกเสียง 't'
66. แบบฝึกหัด (1)
67. แบบฝึกหัด (2)
68. การออกเสียง 'd'
69. แบบฝึกหัด (1)
70. แบบฝึกหัด (2)
71. การออกเสียง 'k'
72. แบบฝึกหัด (1)
73. แบบฝึกหัด (2)
74. การออกเสียง 'g'
75. แบบฝึกหัด (1)
76. แบบฝึกหัด (2)
77. การออกเสียง 'f'
78. แบบฝึกหัด (1)
79. แบบฝึกหัด (2)
80. การออกเสียง 'v'
81. แบบฝึกหัด (1)
82. แบบฝึกหัด (2)
83. การออกเสียง 'th'
84. แบบฝึกหัด (1)
85. แบบฝึกหัด (2)
86. การออกเสียง 'thz'
87. แบบฝึกหัด (1)
88. แบบฝึกหัด (2)
89. การออกเสียง 's'
90. แบบฝึกหัด (1)
91. แบบฝึกหัด (2)
92. การออกเสียง 'z'
93. แบบฝึกหัด (1)
94. แบบฝึกหัด (2)
95. การออกเสียง 'sh'
96. แบบฝึกหัด (1)
97. แบบฝึกหัด (2)
98. การออกเสียง 'shz'
99. แบบฝึกหัด (1)
100. แบบฝึกหัด (2)
101. การออกเสียง 'h'
102. แบบฝึกหัด (1)
103. แบบฝึกหัด (2)
104. การออกเสียง 'ch'
105. แบบฝึกหัด (1)
106. แบบฝึกหัด (2)
107. การออกเสียง 'chz'
108. แบบฝึกหัด (1)
109. แบบฝึกหัด (2)
110. การออกเสียง 'm'
111. แบบฝึกหัด (1)
112. แบบฝึกหัด (2)
113. การออกเสียง 'n'
114. แบบฝึกหัด (1)
115. แบบฝึกหัด (2)
116. การออกเสียง 'ng'
117. แบบฝึกหัด (1)
118. แบบฝึกหัด (2)
119. การออกเสียง 'w'
120. แบบฝึกหัด (1)
121. แบบฝึกหัด (2)
122. การออกเสียง 'l'
123. แบบฝึกหัด (1)
124. แบบฝึกหัด (2)
125. การออกเสียง 'r'
126. แบบฝึกหัด (1)
127. แบบฝึกหัด (2)
128. การออกเสียง 'j'
129. แบบฝึกหัด (1)
130. แบบฝึกหัด (2)

 

 

 CIS Training Page

 

 CIS Training

 

Download

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
(Dec-2015)

คลิก ด้านบน
แล้วคลิกปุ่ม Download


Download แบบฟอร์ม JPEG 
Page 1 / Page 2

ถ้าไม่ได้โทรถาม
02-561-5512 ครับ


CIS News 2017
พบกับ Free Training
ชุดล่าสุดครับ
 
Free Training ทั้งหมด คลิกที่นี่

 

คลิก Download โบรชัวร์ล่าสุด


Promotion พิเศษสุด

ชุดเรียนรู้ USB Training
เมื่อสั่งซื้อ 2 ชุด 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง
+ ฟรีกล่องอาหาร 2 แบบ

ดูรายละเอียดที่ USB Training


ผู้อ่านสามารถคลิกเลือก 
เข้าไปเรียนฟรีใน 
แท็บ Free Training 
หรือที่ Youtube ช่องของ CISTraining

มีหัวข้อที่น่าสนใจคือ

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนคณิตศาสตร์

เรียนคอมพิวเตอร์

เรียนดนตรี

 • เรียน Music Theory (ทฤษฎีดนตรี) 18 เรื่อง ใน 1 ชม. Playlist <New>

ธรรมะ


Promotion พิเศษสุด

การเรียนรู้นี้ ได้พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับ USB Flash drive

 • สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
 • ไม่ต้องติดตั้ง
 • ไม่ต้องลงทะเบียน
 • รับฟรี USB Flash drive พร้อม ชุดการเรียนรู้
 • สั่งซื้อวันนี้ รับฟรี กล่องเอนกประสงค์ Safe & Lock

Promotion พิเศษสุดตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ต.ค. 60 นี้เท่านั้น

ราคาชุดละ 2,500 บาท
สั่งซื้อ 2 ชุด 5,000 บาท 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง 
+ ฟรีกล่องอาหาร 3 ใบ

(ทั้ง 3 ชุดจะอยู่ใน USB Flash Drive เดียวกัน)

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จาก

 • คลิก
  USB Training
 • ติดต่อได้ที่ โทร 
  02-561-5512