ชุดเรียนรู้ English Structure

และ Tenses สำหรับเตรียมสอบ

 
ชุดเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองชุด English Structure และ Tenses สำหรับเตรียมสอบ จะประกอบไปด้วย
 • English Structure I
 • English Structure II
 • English Structure III
 • เจาะลึก การใช้ Tenses 1
 • เจาะลึก การใช้ Tenses 2
 
 
 
ชุดเรียนรู้ ที่จะทำให้ท่าน เก่งภาษา ชั่วเวลาข้ามคืน
เป็นชุดที่ได้รับความนิยมสูง คุ้มค่าสุดๆ
ใช้เวลาเรียนรู้ไม่นาน เมื่อเข้าใจ ก็นำไปใช้ตลอดชีวิต
 
ชุดเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองชุด English Structure และ Tenses สำหรับเตรียมสอบ นี้ จะสอนเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษและการวิเคราะห์โครงสร้าง ตั้งแต่ คำ (word) วลี (phase) อนุประโยค (clause) ว่าเป็นคำ วลี หรือ อนุประโยค อะไร และทำหน้าที่อะไรในประโยค ตั้งแต่ประโยคอย่างง่าย ไปถึงประโยคที่ซับซ้อน และการลดรูปซึ่งมักใช้เขียนในรายงาน ข่าว เป็นวิธีที่สถาบันในอเมริกาใช้สอนให้ชาวต่างชาติที่ไปเรียนต่อที่นั่น เมื่อเรียนจบแล้ว จะมองเห็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ที่ทาง CIS Training ได้ย่อ โลกภาษา มาให้เห็นและพิสูจน์มาแล้วมากกว่า 10 ปี จนในช่วงหลังนี้ ผู้ออกข้อสอบ ได้นำวิธีการนี้มาวัดความรู้ผู้เข้าสอบอย่างแพร่หลาย อาจารย์ผู้สอน ผู้ติวใช้แนวทางนี้มาเป็นหลัก นอกจากนี้ยังสามารถใช้ เพื่อเตรียมสอบ Structure และ Reading Comprehensionและเป็นพื้นฐานสำหรับเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม.ต้น, ม.ปลาย, Entrance, ปริญญาตรีทุกสถาบัน, สอบเข้าปริญญาโท, เอก ทั้งในและต่างประเทศ, ครู, อาจารย์และผู้สนใจทุกระดับ การเรียนรู้ทั่วไป จะทำให้ท่านรู้สึกว่าเรียนภาษาอังกฤษ เรียนเท่าไหร่ อ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจ ได้แต่ท่องไปสอบ ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง จนรู้สึกท้อแท้กับชีวิต และชุดเรียนรู้นี้แหละ ที่จะจุดประกายชีวิต สร้างความหวังให้กับผู้ที่ต้องการเรียนภาษา ให้เข้าใจอย่างแตกฉาน เพราะถือเป็นเคล็ดวิชา ที่ใช้เวลาศึกษาไม่นาน ก็จะทำให้ท่านที่รู้สึกว่ายาก กลับกลายเป็นง่ายชั่วข้ามคืน พิสูจน์มาแล้วว่า ได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์ ! จากผู้ใช้ทั่วประเทศ รวมถึงผู้กำลังเรียนในระดับปริญญาตรีและโทในต่างประเทศรายงานมาให้ทราบว่าได้ผลดีมาก จึงแนะนำเพื่อนฝูง ญาติมิตร น้องๆให้ซื้อมาดู
 
พร้อมทั้งเปรียบเทียบการใช้งานแต่ละ Tenses อย่างละเอียด เพราะการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษต้องมีพื้นฐาน 2 เรื่อง คือ การวิเคราะห์โครงสร้าง (ซึ่งพูดใน Business English I-III และ English Structure I-III) และเรื่อง Tenses เพราะหากไม่เข้าใจ 2 เรื่องนี้แล้ว การเรียนภาษาไม่ว่าจะใช้ฟัง, พูด, อ่านและเขียนจะไม่ได้ผล โดยเฉพาะเรื่อง Tenses ถือเป็นยาขมหม้อใหญ่ ที่มีเขียนในตำรามากมายแทบทุกเล่ม แต่อ่านแล้วกลับไม่เข้าใจ ใช้ไม่ถูก เพราะฉะนั้นชุดการใช้ Tenses นี้จะช่วยให้เกิดความกระจ่างบอกได้คำเดียวว่า พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด
 
 
English Structure I
 
 
ชุด English Structure I นี้ จะสอนเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษและการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อเตรียมสอบ Structure และ Reading Comprehension และเป็นพื้นฐานสำหรับเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม.ต้น, ม.ปลาย, Entrance, ปริญญาตรีทุกสถาบัน, สอบเข้าปริญญาโท, เอก ทั้งในและต่างประเทศ, ครู, อาจารย์และผู้สนใจทุกระดับซีดีชุดนี้ จะทำให้ท่านรู้สึกว่าเรียนภาษาอังกฤษ เรียนเท่าไหร่ อ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจ ได้แต่ท่องไปสอบ ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง จนรู้สึกท้อแท้กับชีวิต และชุดเรียนรู้นี้แหละ ที่จะจุดประกายชีวิต สร้างความหวังให้กับผู้ที่ต้องการเรียนภาษา ให้เข้าใจอย่างแตกฉาน เพราะถือเป็นเคล็ดวิชา ที่ใช้เวลาศึกษาไม่นาน ก็จะทำให้ท่านที่รู้สึกว่ายาก กลับกลายเป็นง่ายชั่วข้ามคืน พิสูจน์มาแล้วว่า ได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์ !
 
ชุด English Structure I นี้ จะชี้ให้เห็นถึงแผนที่ภาษาอังกฤษ ว่าในโลกของภาษานั้นมีอะไรบ้าง จะได้ทราบว่า ภาษาอังกฤษมีขอบเขตจำกัด ในชุดนี้ก็จะเริ่มจากเคล็ดลับที่ผู้เรียนต้องรู้คือ คำๆหนึ่งที่พบมีชนิดของคำเป็นอะไร เช่น Noun, Verb, Adjective, Adverb, Preposition เป็นต้น และทำหน้าที่อะไรในประโยค เช่น Subject, Verb, Object, Complement เป็นต้น แล้วมาทำการวิเคราะห์โครงสร้าง ถ้าทำเช่นนี้ได้ เมื่อไปเห็นประโยคอีก เป็นหมื่นเป็นแสนประโยค ก็จะสามารถสร้างเองได้เข้าใจอย่างง่ายๆ เพราะได้แจกแจงให้ทราบว่าหน้าตาประโยคแบบนี้ จัดอยู่ในกลุ่มไหน

 
สำหรับเนื้อหาภายในจะมีดังนี้
 
1 บทนำ
2 แผนที่ภาษาอังกฤษ
3 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
4 Parts of Speech
5 Noun
6 Countable/Uncountable Noun
7 ข้อสังเกตของคำนาม 1
8 ข้อสังเกตของคำนาม 2
9 หน้าที่ของคำนาม
10 Exercise 1
11 Pronoun
12 Personal Pronoun
13 Possessive Pronoun
14 Reflexive Pronoun
15 Definite Pronoun
16 Indefinite Pronoun
17 Interrogative Pronoun
18 Relative Pronoun
19 Reciprocal Pronoun
20 หน้าที่ของคำสรรพนาม
21 Exercise 2
22 Preposition
23 ตัวอย่าง Preposition
24 ประโยคพื้นฐาน
25 หน้าที่ของคำในประโยค
26 Subject
27 ข้อสังเกตการใช้ Subject
28 Exercise 3
29 แผนที่ของคำกริยา
30 ชนิดของคำกริยา
31 Finite Verb
32 Intransitive Verb
33 Transitive Verb
34 Linking Verb
35 Helping/Auxiliary Verb
36 Primary auxiliary verb
37 Modal Auxiliary Verb
38 รูปแบบของ Tense
39 รูปแบบของ Tense-Verb to be
40 รูปแบบของ Tense - Regualar Verb
41 รูปแบบของ Tense - irregualar Verb
 
 
English Structure II
 
ชุดเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ชุด English Structure II นี้ จะกล่าวต่อจาก English Structure 1 ซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานสำหรับในอดีตที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านกล่าวว่า ผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ แล้วเข้าใจ มีไม่กี่เปอร์เซนต์ แต่ในชุดนี้ จะทำให้ท่านรู้ลึก ถึงการวิเคราะห์ โครงสร้างภาษา อย่างถึงแก่น นอกจากจะช่วยให้ท่านทำข้อสอบในส่วน Structure, Expression และ Reading ได้อย่างง่ายๆ แล้ว ยังจะทำให้ท่านสามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษ ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างที่ตัวเองคาดไม่ถึง!
 
ในชุด English Structure II นี้จะเริ่มเห็นประโยคที่ยาวขึ้น ซึ่งก็จะเพิ่มในส่วนของPhase หรือวลี และ Clause หรือ อนุประโยค ว่าเมื่อเห็นหน้าตาอย่างนี้จะต้องรู้และเข้าใจว่าเป็นวลีหรืออนุประโยคแบบไหน และทำหน้าที่อะไรในประโยค ผู้เรียนจะเห็นแผนที่ของการใช้งานในกลุ่มนี้อย่างเข้าใจทะลุปรุโปร่ง เพราะเมื่อไปเรียนในชุด English Structure III แล้วย้อนกลับมาดูชุดนี้อีกที ก็จะรู้ว่าที่เป็นวลีหรือ อนุประโยคเหล่านี้ ก็เป็นผลจากการลดรูป นั่นเอง และจะพบเจอบ่อยมาก ในการเขียนบทความ ข่าว รายงานโดยนักเขียนมืออาชีพ เมื่อเข้าใจแล้วการอ่าน การแปลก็ง่ายดุจพลิกฝ่ามือ สามารถนำไปพูด ไปเขียนได้อย่างมั่นใจ พร้อมสามารถตรวจสอบได้ว่า รายงานหรือบทความนั้น ผู้เขียน เขียนได้ถูกต้องหรือไม่ อย่างนี้ท่านสามารถใช้เวลาศึกษาจากชุดนี้แล้ว ก็จะเข้าใจอย่างแตกฉาน
 
 
สำหรับเนื้อหาภายในจะมีดังนี้
 
42 Active & Passive Voice
43 ตัวอย่าง Active & Passive Voice
44 ข้อสังเกตของคำกริยา 1
45 ข้อสังเกตของคำกริยา 2
46 Exercise 4
47 Object
48 Exercise 5
49 Complement
50 Modifier
51 ชนิดของคำคุณศัพท์
52 Proper adjective
53 Possessive adjective
54 Interrogative adjective
55 Descriptive adjective
56 Definite adjective
57 Indefinite adjective
58 การเปรียบเทียบใน adjective (1)
59 การเปรียบเทียบใน adjective (2)
60 การเปรียบเทียบใน adjective (3)
61 ข้อสังเกตคำคุณศัพท์
62 Exercise 6
63 ชนิดของคำวิเศษณ์
64 Adverb of time
65 Adverb of place
66 Adverb of manner
67 Adverb อื่นๆ
68 ข้อสังเกตคำกริยาวิเศษณ์
69 Exercise 7
70 สรุปชนิดและหน้าที่ของคำ
71 Verb word
72 Verbal
73 Gerund
74 Infinitive
75 Present Participle
76 Gerund vs. Present Par
77 Past Participle
78 Present Perfect Participle
79 Phrases
80 ประเภทของ Phrases
81 Exercise 8


English Structure III
 
ชุดเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองชุด English Structure III จะกล่าวถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ อีกมากมาย ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องทราบ โดยถ้าไม่เข้าใจการเรียนภาษาก็ไม่มีประโยชน์ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ การทำคะแนนสอบให้ทิ้งห่างคนอื่น ดูเหมือนว่าภาษาอังกฤษจะเป็นตัวถ่วงที่สุด แต่ทำอย่างไรหละ ทึ่จะเข้าใจมันให้ถ่องแท้ โดยใช้เวลาเรียนรู้ไม่มาก ซึ่งชุดนี้จะเป็นคำตอบสุดท้าย เพราะจะบอกถึงสุดยอดเคล็ดลับ ที่เมื่อคุณใช้เวลาศึกษาจบแล้ว จะรู้ได้ทันทีว่า ปาฏิหาริย์นั้นเกิดขึ้นได้จริง เพียงการตัดสินใจของคุณเท่านั้น โปรดอย่าลังเล เพราะเราทุ่มเทเพื่อคุณ!
 
ในชุด English Structure III นี้จะเป็นการต่อยอดจากชุด English Structure IIโดยเจาะลึกในเรื่องของอนุประโยค Clauseประเภทต่างๆ รวมทั้งหน้าที่ พร้อมเข้าสู่การลดรูปจากประโยคยาวๆไปเป็น Phrase หรือ Clause ซึ่งมักจะพบเจอมากในข่าวจากนักหนังสือพิมพ์ นักข่าว หรือกระทั่งข้อสอบ reading เมื่อจบชุดนี้แล้ว คุณจะเข้าใจ โลกของภาษาอย่างชัดเจน ไม่ว่าคุณจะเรียนมาแล้วกี่ปีทีไม่เคยเข้าใจภาษาอังกฤษ หรือเข้าใจอย่างผิวเผิน ก็จะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ได้ในเวลาชั่วข้ามคืน เพราะพิสูจน์จากผู้เรียนมามากต่อมาก ที่บอกเพื่อนแนะนำญาติให้มาศึกษา เพราะวิธีนี้ ครูที่สอนในอเมริกา ได้นำมาใช้ อย่างได้ผลมาแล้ว และได้เขียนตำราขาย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 เศษ เพื่อใช้กับนักเรียนต่างชาติ ที่ไม่เก่งภาษาสามารถเข้าใจได้ในเวลาอันสั้น ผิดกับหลักสูตร ที่ใข้สอนในประเทศไทย ที่ไปลอกแบบมาจากประเทศอังกฤษ ที่เขาใช้สอนคนอังกฤษทีพูดอังกฤษอยู่แล้ว จึงทำให้คนไทยที่พูดไทย เรียนกันเป็น 10 ปี 20 ปี นอกจากพูดก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมแล้ว แถมเรียนก็ยังไม่เข้าใจอีกเหมือนเดิม
 
 
สำหรับเนื้อหาภายในจะมีดังนี้
 
82 Clauses
83 Independent Clause
84 Dependent Clause
85 Tip-off words
86 ชนิดของ Dependent Clause
87 Noun Clause
88 Adjective Clause
89 Adverb Clause
90 Exercise 9
91 Sentence
92 Sentence Fragment
93 Correct Sentence
94 Exercise 10
95 ประเภทของ Sentence
96 Simple Sentence
97 การ Compound ใน Simple Sentence
98 Compound Sentence โครงสร้าง 1
99 Compound Sentence โครงสร้าง 2
100 Compound Sentence โครงสร้าง 3
101 ตัวอย่าง Compound Sentence
102 Complex Sentence
103 Noun Clause ทำหน้าที่เป็น Subject
104 Noun Clause ทำหน้าที่เป็น Object
105 Noun Clause ทำหน้าที่เป็น Complement
106 Noun Clause ทำหน้าที่เป็น Object ของ Preposition
107 Noun Clause ทำหน้าที่เป็น Appositive
108 Adjective Clause ขึ้นต้นด้วย tip/relative Adjective
109 Adjective Clause ขึ้นต้นด้วย tip/relative Adverb
110 Adverb Clause: Time
111 Adverb Clause: Place
112 Adverb Clause: Manner
113 Adverb Clause: ตำแหน่งของ Adv Clause
114 Compound-Complex Sentence
115 Exercise 11
116 Conditional Sentence
117 Present General
118 Future Possible
119 Present Unreal
120 Past Unreal
121 Reduction
122 Reduction from Adj Cl หลักการ
123 Reduction from Adj Cl (Active Voice 1)
124 Reduction from Adj Cl (Active Voice 2)
125 Reduction from Adj Cl (Passive Voice 1)
126 Reduction from Adj Cl (Passive Voice 2)
127 Reduction from Adv Cl หลักการ
128 Reduction from Adv Cl (Active Voice 1)
129 Reduction from Adv Cl (Active Voice 2)
130 Reduction from Adv Cl (Passive Voice 1)
131 Reduction from Adv Cl (Passive Voice 2)
132 Exercise 12
 
 
เจาะลึก การใช้ Tenses 1
 
ชุดการใช้ Tenses นี้จะเจาะลึกถึงวิธีใช้ พร้อมทั้งเปรียบเทียบการใช้งานแต่ละ Tenses อย่างละเอียด เพราะการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษต้องมีพื้นฐาน 2 เรื่อง คือ การวิเคราะห์โครงสร้าง (ซึ่งพูดใน English Structure I-III) และเรื่อง Tenses เพราะหากไม่เข้าใจ 2 เรื่องนี้แล้ว การเรียนภาษาไม่ว่าจะใช้ฟัง, พูด, อ่านและเขียนจะไม่ได้ผล โดยเฉพาะเรื่อง Tenses ถือเป็นยาขมหม้อใหญ่ ที่มีเขียนในตำรามากมายแทบทุกเล่ม แต่อ่านแล้วกลับไม่เข้าใจ ใช้ไม่ถูก เพราะฉะนั้นในชุดการใช้ Tenses นี้จะช่วยให้เกิดความกระจ่างบอกได้คำเดียวว่า พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด
 
ในชุดการใช้ Tenses 1 นี้จะอธิบายการใช้ Tense อย่างละเอียดทั้ง 12 Tenses พร้อมรูปแบบและหลักการใช้งานอย่างละเอียด ซึ่งถือได้ว่าครอบคลุมการใช้ Tense มากที่สุด
 
เมื่อเรียนรู้แล้ว ก็สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตการเรียน การสอบและการทำงาน น้องๆทีกำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมปีที่ 4 ขึ้นไปก็เรียนรู้ได้ เพราะทั้งหมดนี้ (English Structure + Tenses) ถือว่าเป็นคัมภีร์สำคัญที่ครอบคลุมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งหมด เมื่อเข้าใจแล้วและไปอ่านเก็บรายละเอียดจากหนังสือเล่มอื่นๆก็จะง่าย จึงไม่น่าแปลกใจที่หลายๆท่านดูแล้วต้องบอกต่อว่าดีเยี่ยม วิเศษเพียงใด ก่อนตัดสินใจลอง download ตัวอย่างการสอนไปดูก่อน เพื่อพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง
 

สำหรับเนื้อหาภายในจะมีดังนี้
 
1. บทนำ
2. Tense คืออะไร
3. Regular/Irregular Verb
4. ประเภทของ Tenses
5. รูปแบบของ Tense
6. Present Simple
7. หลักการใช้/รูปแบบ
8. Present Continuous
9. หลักการใช้/รูปแบบ
10. Present Perfect
11. หลักการใช้/รูปแบบ
12. Present Perfect Continuous
13. หลักการใช้/รูปแบบ
14. Exercise 1
15. Past Simple
16. หลักการใช้/รูปแบบ
17. Past Continuous
18. หลักการใช้/รูปแบบ
19. Past Perfect
20. หลักการใช้/รูปแบบ
21. Past Perfect Continuous
22. หลักการใช้/รูปแบบ
23. Exercise 2
24. Future Simple
25. หลักการใช้/รูปแบบ
26. Future Continuous
27. Exercise 3
28. เปรียบเทียบ Present Tense
29. เปรียบเทียบ Present Cont. กับ Past Cont.
30. เปรียบเทียบ Present Perfect กับ Past Perfect
31. เปรียบเทียบ Past Perfect กับ Past Perfect Cont.
32. Present Cont. กับ Future Cont.
33. Present Perfect กับ Future Perfect
34. Present Perfect Cont. กับ Future Perfect Cont.

 

เจาะลึก การใช้ Tenses 2

ชุดเจาะลึกการ Tenses 2 นี้จะนำท่านเจาะลึกการเรียนรู้ วิธีการเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice อย่างละเอียดทั้ง 12 Tenses พร้อมทั้งการเปลี่ยน Direct Speech เป็น Indirect Speech ที่จะทำให้การเรียนเรื่อง Tenses ครบถ้วน กระบวนความ จึงเหมาะกับท่านที่ต้องการเรียนเพื่อรู้, เรียนเพื่อเตรียมสอบ ทุกระดับชั้น หรือ เรียนเพื่อใช้งาน
 

สำหรับเนื้อหาภายในจะมีดังนี้

1. บทนำ
2. ประเภทและรูปแบบของ Tenses
3. รูปแบบ Tense ที่เป็น Verb to be
4. รูปแบบ Tense ที่เป็น Regular Verb
5. รูปแบบ Tense ที่เป็น Irregular Verb
6. Voice
7. กรณีที่ใช้ Passive Voice
8. กรณีที่ไม่ใช้ Passive Voice
9. Passive Voice ที่ไม่ต้องมี by
10. Passive Voice ที่ต้องมี by
11. Passive Voice กับ Tense ต่างๆ
12. Present Simple
13. Present Continuous
14. Present Perfect
15. Present Perfect Continuous
16. Past Simple
17. Past Continuous
18. Past Perfect
19. Past Perfect Continuous
20. Future Simple
21. Future Continuous
22. Future Perfect
23. Future Perfect Continuous
24. Voice กับ Helping Verb
25. Voice กับ Indirect Object
26. Direct and Indirect Speech
27. รูปแบบ Direct Speech
28. หลักการเปลี่ยน Direct เป็น Indirect Speech
29. การเปลี่ยนประโยคนำ
30. การเปลี่ยน Personal Pronoun
31. การเปลี่ยน Tense
32. การเปลี่ยน ความใกล้ ความไกล
33. การเปลี่ยน Tense
34. Indirect Statement
35. การเปลี่ยน Tense แบบที่ 1
36. การเปลี่ยน Tense แบบที่ 2
37. การเปลี่ยน Tense แบบที่ 3
38. การเปลี่ยน Tense แบบที่ 4
39. การกำหนดความใกล้ ความไกล
40. Indirect Question
41. ตัวอย่าง Indirect Question

 


 

 CIS Training Page

 

 CIS Training

 

Download

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
(Dec-2015)

คลิก ด้านบน
แล้วคลิกปุ่ม Download


Download แบบฟอร์ม JPEG 
Page 1 / Page 2

ถ้าไม่ได้โทรถาม
02-561-5512 ครับ


CIS News 2017
พบกับ Free Training
ชุดล่าสุดครับ
 
Free Training ทั้งหมด คลิกที่นี่

 

คลิก Download โบรชัวร์ล่าสุด


Promotion พิเศษสุด

ชุดเรียนรู้ USB Training
เมื่อสั่งซื้อ 2 ชุด 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง
+ ฟรีกล่องอาหาร 2 แบบ

ดูรายละเอียดที่ USB Training


ผู้อ่านสามารถคลิกเลือก 
เข้าไปเรียนฟรีใน 
แท็บ Free Training 
หรือที่ Youtube ช่องของ CISTraining

มีหัวข้อที่น่าสนใจคือ

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนคณิตศาสตร์

เรียนคอมพิวเตอร์

เรียนดนตรี

 • เรียน Music Theory (ทฤษฎีดนตรี) 18 เรื่อง ใน 1 ชม. Playlist <New>

ธรรมะ


Promotion พิเศษสุด

การเรียนรู้นี้ ได้พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับ USB Flash drive

 • สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
 • ไม่ต้องติดตั้ง
 • ไม่ต้องลงทะเบียน
 • รับฟรี USB Flash drive พร้อม ชุดการเรียนรู้
 • สั่งซื้อวันนี้ รับฟรี กล่องเอนกประสงค์ Safe & Lock

Promotion พิเศษสุดตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ต.ค. 60 นี้เท่านั้น

ราคาชุดละ 2,500 บาท
สั่งซื้อ 2 ชุด 5,000 บาท 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง 
+ ฟรีกล่องอาหาร 3 ใบ

(ทั้ง 3 ชุดจะอยู่ใน USB Flash Drive เดียวกัน)

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จาก

 • คลิก
  USB Training
 • ติดต่อได้ที่ โทร 
  02-561-5512