ชุด English Tenses เพื่อเตรียมสอบ

 

 

การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน นั้นเรื่องสำคัญอย่างมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเรื่อง Tense ที่เป็นเรื่องที่เรียนมาแล้วหลายปี อ่านตำรามาแล้วหลายเล่ม ทำข้อสอบผ่านมาแล้วหลายที่ แต่ก็ไม่เคยเข้าใจถึงแก่นการใช้งานอย่างลึกซึ้งสักที จะใช้ จะสอบแต่ละครั้งก็จะต้องมาเรียน มาทบทวน ทั้งๆที่ทุกประโยคในการใช้ภาษาอังกฤษก็จะต้องมีเรื่อง Tense เข้ามาเกี่ยวข้องทุกครั้ง
 
ปัญหานี้ไม่ได้พบเฉพาะผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดหรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเท่านั้น แม้กระทั่งผู้ใช้ที่พูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เกิดและใช้กันทุกวัน ก็มักจะใช้ Tense ผิดกันไม่น้อย
 
เรื่อง Tense แม้จะมีใช้ในภาษาอังกฤษทั้งหมด 12 รูปแบบเท่านั้น แต่ก็เป็นยาขมหม้อใหญ่ ที่ผู้เรียนต้องกล้ำกลืนฝืนทน เรียนแล้วเรียนอีก มานานนับปีโดยไม่รู้จบรู้สิ้น โดยเฉพาะน้องๆที่ต้องเรียนรู้เพื่อใช้ในการสอบ ครั้งแล้วครั้งเล่า ที่ผู้ออกข้อสอบมักจะยกเอาจุดปลีกย่อยมาทดสอบกัน การแก้ปัญหานี้ สามารถทำได้ง่ายๆก็คือ เรียนรู้ให้เข้าใจและทำแบบฝึกหัดให้มากไว้แค่นั้น แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่า จะต้องเรียนกันหลายปี กว่าจะเข้าใจก็ไม่ทันกาล
 
ทาง CIS Training ได้ทุ่มเทผลิตสื่อการสอน ในชุดภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการพูดถึงอย่างแพร่หลาย ทั้งผู้เรียน ตั้งแต่ระดับประถม จนถึงปริญญาตรี-โท-เอก รวมไปถึงผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ที่ใช้เป็นคู่มือสอนทุกระดับ และยังได้รับการยอมรับจากนักศึกษาหลายท่านที่กำลังศึกษาในต่างประเทศหลายแห่ง สำหรับในชุดนี้จึงมีความภูมิใจเสนอชุด English Tenses เพื่อเตรียมสอบ ซึ่งได้รวบรวม สรุปเนื้อหา พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียด ครอบคลุมการใช้ Tense ทั้ง 12 แบบ รวมไปถึงตัวอย่างที่จะทำให้เข้าใจเรื่อง Tense แต่ละแบบอย่างชัดเจน โดยใช้เวลาไม่นาน จากนั้นก็จะมี แบบฝึกหัด แยกแต่ละ Tense แล้วมี แบบทดสอบ ทุก Tense ที่รวบรวมมาจากข้อสอบ จากที่ต่างๆมาให้ทดลองทำอีก หลายร้อยข้อ โดยแต่ละชุดจะเป็นแบบ Interactive ที่ตัวเลือกจะสุ่มสลับข้อให้ใหม่ทุกครั้งที่เรียกทำ ในท้ายแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ ก็จะบอกคะแนนให้ทราบทุกครั้ง เพื่อประเมินผลการเรียนรู้
 
การเรียนรู้ที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อเข้าใจแล้ว ก็สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนและสอบทุกสนามสอบ ตั้งแต่การสอบระดับประถมปลาย ถึงปริญญาเอก และการสอบเข้าทุกโรงเรียน ไม่ว่าเป็นการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตทุกแห่ง โรงเรียนรัฐบาล เอกชน สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์ บดินทรเดชา สตรีวิทยา หอวัง สามเสน สวนกุหลาบ และอื่นๆ สอบ Entrance Toelf TOEIC สอบเข้าเรียนระดับปริญญาโท ทุกสถาบัน
 
System Requirement
 • Windows XP/Vista/Seven ภาษาไทย
 • ความละเอียดจอ 1024x768
 • หน่วยความจำอย่างน้อย 1 GB (แนะนำ 2 GB)
 • USB Port
 
Promotion พิเศษสุด
 • การเรียนรู้นี้ ได้พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับ USB Flash drive ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง โดย
  ไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องลงทะเบียน
 • รับฟรี USB Flash drive พร้อม ชุดการเรียนรู้
 
 
เนื้อหาในชุด English Tenses เพื่อเตรียมสอบ
 
1. สารบัญ
2. บทนำ
3. พื้นฐานภาษาอังกฤษ
4. ชนิดของคำและหน้าที่ของคำ
5. แผนที่ของคำกริยา (Verb)
6. ประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ
7. Tenses คืออะไร?
8. Regular/Irregular Verb
9. ประเภทของ Tense
10. รูปแบบของ Tense (1) รูปแบบ 12 Tenses
11. รูปแบบของ Tense (2) Verb to be
12. รูปแบบของ Tense (3) Regular Verb
13. รูปแบบของ Tense (4) Irregular Verb
14. แผนที่ของ Tense
15. Present Simple Tense (1)
16. รูปแบบประโยค
17. หลักการเติม s/es
18. ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
19. หลักการใช้ Present Simple Tense
20. 1. ใช้กับความจริง/ข้อเท็จจริงตามหลักวิทยาศาสตร์
21. 2. ใช้กับการกระทำที่ทำเป็นนิสัย
22. คำที่แสดงความบ่อยหรือที่ทำเป็นประจำ
23. 3. ใช้แสดงข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ข้อมูลส่วนตัว
24. 4. ใช้กับกริยาแสดงความรู้สึก อารมณ์ หรือการรับรู้
25. คำกริยาแสดงความรู้สึก อารมณ์ หรือการรับรู้
26. 5. ใช้กับประโยคใจความรอง
27. รูปแบบการใช้ในประโยคใจความรอง
28. 6. ใช้ในประโยคอุทาน
 
 
แบบฝึกหัดที่ 01-01
แบบฝึกหัดที่ 01-02
29. Present Continuous Tense (2)
30. รูปแบบประโยค
31. หลักการเติม ing
32. ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
33. หลักการใช้ Present Continuous Tense
34. 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังกระทำอยู่ในขณะที่พูด
35. คำที่แสดงถึงการกระทำอยู่
36. 2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้หรือที่จะเกิดขึ้นชั่วคราว
37. 3. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตอันใกล้
38. 4. ใช้กับประโยคที่มี 2 เหตุการณ์
แบบฝึกหัดที่ 02-01
39. Present Perfect Tense (3)
40. รูปแบบประโยค
41. ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
42. หลักการใช้ Present Perfect Tense
43. 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินจนถึงปัจจุบัน
44. คำที่บอกเวลา
45. 2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและเพิ่งจะจบลงใหม่ๆ
46. 3. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยในอดีตและอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
47. 4. ใช้บอกหรือถามว่าเคยหรือไม่เคย
แบบฝึกหัดที่ 03-01
48. Present Perfect Continuous Tense (4)
49. รูปแบบประโยค
50. ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
51. หลักการใช้ Present Perfect Continuous Tense
52. 1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและยังกำลังเกิดขึ้นต่อเนื่อง
แบบฝึกหัดที่ 04-01
53. Past Simple Tense (5)
54. รูปแบบประโยค
55. หลักการเติม ed
56. ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
57. หลักการใช้ Past Simple Tense
58. 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีต
59. คำที่บอกถึงอดีต
60. 2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในอดีต (ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้ว)
61. คำที่บอกถึงอดีต
62. ข้อแตกต่าง Past Simple กับ Present Perfect (1)
63. ข้อแตกต่าง Past Simple กับ Present Perfect (2)
แบบฝึกหัดที่ 05-01
64. Past Continuous Tense (6)
65. รูปแบบประโยค
66. ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
67. หลักการใช้ Past Continuous Tense
68. 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาในอดีต
69. 2. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมกัน ในอดีต
70. 3. ใช้กับเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นในอดีต และมีอีกเหตุการณ์เกิดแทรก
71. สรุปรูปแบบการใช้
แบบฝึกหัดที่ 06-01
72. Past Perfect Tense (7)
73. รูปแบบประโยค
74. ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
75. หลักการใช้ Past Simple Tense
76. 1. ใช้กับ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
77. สรุปรูปแบบการใช้
78. 2. ใช้เป็นอดีตกาลของ Past Simple และ Present Perfect
แบบฝึกหัดที่ 07-01
79. Past Perfect Continuous Tense (8)
80. รูปแบบประโยค
81. ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
82. หลักการใช้ Past Perfect Continuous Tense
83. 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินมาถึงเวลาที่พูด (1)
84. 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินมาถึงเวลาที่พูด (2)
แบบฝึกหัดที่ 08-01
85. Future Simple Tense (9)
86. รูปแบบประโยค
87. ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
88. หลักการใช้ Future Simple Tense
89. 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต
90. คำที่บอกเวลาในอนาคต
91. 2. ใช้กับประโยค การขอร้องหรือ ขออนุญาต
92. การใช้ be going to
แบบฝึกหัดที่ 09-01
93. Future Continuous Tense (10)
94. รูปแบบประโยค
95. ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
96. หลักการใช้ Future Continuous Tense
97. 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลัง เกิดขึ้นในเวลาหนึ่ง ในอนาคต
แบบฝึกหัดที่ 10-01
98. Future Perfect Tense (11)
99. รูปแบบประโยค
100. ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
101. หลักการใช้ Future Perfect Tense
102. 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่ จะแล้วเสร็จเมื่อถึงเวลา ที่กำหนด
103. คำที่ใช้กำหนดเวลาในอนาคต
แบบฝึกหัดที่ 11-01
104. Future Perfect Continuous Tense (12)
105. รูปแบบประโยค
106. ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
107. หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense
108. 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินไปจนถึงเวลาที่ระบุไว้
แบบฝึกหัดที่ 12-01
109. การเปรียบเทียบ Tense ต่างๆ
110. Present Tenses
111. Present Cont. กับ Past Cont.
112. Present Perfect กับ Past Perfect
113. Past Perfect กับ Past Perfect Cont.
114. Present Cont. กับ Future Cont.
115. Present Perfect กับ Future Perfect.
116. Present Perfect Cont. กับ Future Perfect Cont.
117. สรุป
 
 
แบบทดสอบชุดที่ 01
แบบทดสอบชุดที่ 02
แบบทดสอบชุดที่ 03
แบบทดสอบชุดที่ 04
แบบทดสอบชุดที่ 05
แบบทดสอบชุดที่ 06
แบบทดสอบชุดที่ 07
แบบทดสอบชุดที่ 08

 

 CIS Training Page

 

 CIS Training

 

Download

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
(Dec-2015)

คลิก ด้านบน
แล้วคลิกปุ่ม Download


Download แบบฟอร์ม JPEG 
Page 1 / Page 2

ถ้าไม่ได้โทรถาม
02-561-5512 ครับ


CIS News 2017
พบกับ Free Training
ชุดล่าสุดครับ
 
Free Training ทั้งหมด คลิกที่นี่

 

คลิก Download โบรชัวร์ล่าสุด


Promotion พิเศษสุด

ชุดเรียนรู้ USB Training
เมื่อสั่งซื้อ 2 ชุด 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง
+ ฟรีกล่องอาหาร 2 แบบ

ดูรายละเอียดที่ USB Training


ผู้อ่านสามารถคลิกเลือก 
เข้าไปเรียนฟรีใน 
แท็บ Free Training 
หรือที่ Youtube ช่องของ CISTraining

มีหัวข้อที่น่าสนใจคือ

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนคณิตศาสตร์

เรียนคอมพิวเตอร์

เรียนดนตรี

 • เรียน Music Theory (ทฤษฎีดนตรี) 18 เรื่อง ใน 1 ชม. Playlist <New>

ธรรมะ


Promotion พิเศษสุด

การเรียนรู้นี้ ได้พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับ USB Flash drive

 • สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
 • ไม่ต้องติดตั้ง
 • ไม่ต้องลงทะเบียน
 • รับฟรี USB Flash drive พร้อม ชุดการเรียนรู้
 • สั่งซื้อวันนี้ รับฟรี กล่องเอนกประสงค์ Safe & Lock

Promotion พิเศษสุดตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ต.ค. 60 นี้เท่านั้น

ราคาชุดละ 2,500 บาท
สั่งซื้อ 2 ชุด 5,000 บาท 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง 
+ ฟรีกล่องอาหาร 3 ใบ

(ทั้ง 3 ชุดจะอยู่ใน USB Flash Drive เดียวกัน)

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จาก

 • คลิก
  USB Training
 • ติดต่อได้ที่ โทร 
  02-561-5512