ชุดเรียนรู้ English Vocabulary

10,000 คำศัพท์ใช้บ่อย (Frequency Lists) ชุดที่ 1

ศัพท์คำที่ 1-5,000 คำ+แบบทดสอบ 5,000 ข้อ

(เรียนฟรี ฝึกท่องศัพท์ 100 คำ ใน 1 ชม. ในแท็บ Free Training)
(เรียนฟรี เทคนิคการท่องศัพท์ 5000 คำ ในแท็บ Free Training)

(Download ฟรี Demo English Vocabulary ศัพท์ใช้บ่อย ในแท็บ Download) 

 
 
ชุด 10,000 คำศัพท์ใช้บ่อย ชุดที่ 1 คำศัพท์ที่ 1-5,000
เพื่อการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล
ให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว
 

สำหรับชุด English Vocabulary นี้ได้แบ่งเป็นชุดเรียนรู้ 2 ชุด คือ

1 ชุด eBook จาก Ookbee.com

   

ชุดล่าสุด ที่ผู้เรียนสามารถพกพาไปเรียนได้ทุกที่ใน มือถือ หรือแท็บเล็ต สามารถดูและท่อง ทีละ 20 คำ พร้อมคลิกฟังเสียงในแต่ละบท  คลิกที่รูปด้านบนเพื่อเข้าไปที่ Ookbee 

2 ชุด USB Training

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในฉบับ สุดยอดเคล็ดลับ เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ จะเน้นวิธีการ ที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจ และเก่งอังกฤษ ในเวลาอันสั้น ซึ่งจะต้องรู้ 2 เรื่องหลักๆคือ โครงสร้าง (Structure) และคำศัพท์ (Vocabulary) โดยใช้วิธีเรียนลัด แบบธรรมชาติ ที่จะลดเวลา ในการเรียนรู้ น้อยกว่า 10 เท่าจากวิธีธรรมชาติแบบปกติ

สำหรับในเรื่อง โครงสร้างนั้น สามารถเรียนรู้ได้จาก ชุด Business English สำหรับคนทำงาน หรือ English Structure สำหรับเตรียมสอบ (ทั้ง 2 ชุดนี้ได้เปลี่ยนวิธีการเรียนภาษา ได้อย่างมหัศจรรย์ จะทำให้เข้าใจภาษาอังกฤษได้ทะลุปรุโปร่ง แตกฉานได้ภายใน 1 วัน แต่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้ดู เคล็ดลับเก่งภาษาอังกฤษในเวลา 1 ชม) เพราะจะครอบคลุมทั้ง Structure, Tenses และ Active/ Passive Voice

ส่วนเรื่อง คำศัพท์  นั้นสามารถเรียนรู้ได้จาก ชุดเรียนรู้นี้ที่ถือว่าเป็นชุดสุดยอด เพราะจะเน้น วิธีการเรียนรู้ศัพท์แบบ 5 มิติคือ การฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล โดยศัพท์ชุดนี้มี 5,000 คำ มีคุณสมบัติเด่นดังนี้

1. เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อย

คำศัพท์ชุดนี้ เป็นคำศัพท์ใช้บ่อย ที่ได้จากการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ ที่เรียงลำดับการใช้งานมากที่สุดไปน้อยที่สุด 5,000 คำ แรก เป็นคำที่ใช้ ในการพูด ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร นวนิยาย ข่าว และการศึกษา ของผู้ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก แล้วนำมากลั่นกรองจนเหลือคำที่จำเป็นจริงๆ โดยตัดคำบางส่วนออกไปเช่น คำอุทาน จึงเหลือแต่คำที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการใช้งาน ทั้งในชีวิตประจำวันและการสอบ เป็นหลัก

2. บอกชนิดของคำ

ชนิดของคำและหน้าที่ของคำ เป็นหัวใจหลักที่สำคัญของการวิเคราะห์โครงสร้าง เมื่อรู้หรือท่องศัพท์แล้วไม่ทราบว่ามีชนิดของคำเป็นอะไร (เช่น noun, Pronoun, verb, adjective, adverb...) ก็จะไม่สามารถใช้ในการ พูด ฟัง อ่าน เขียนหรือแปลได้ เนื่องจากคำ 1 คำ มีชนิดของคำ มากกว่า 1 ชนิด เช่น can อาจจะเป็น verb หรือเป็น noun ได้ และความหมายก็อาจจะต่างกัน คือถ้าเป็น verb จะแปลว่า สามารถ แต่ถ้าเป็น noun จะหมายถึง กระป๋อง, ถัง เป็นต้น

3. การออกเสียง

การฝึกออกเสียงที่เรียนรู้ในอดีตมักจะสอนให้เทียบเสียงเป็นภาษาไทยซึ่งทำให้ผู้เรียนออกเสียงผิดมาตลอด เนื่องจากคำหลายคำมักจะมีข้อยกเว้นเสมอ เช่น how ออกเสียงเป็น เฮา แต่ hour กลับออกเสียงเป็น เอาเออะ หรือแม้แต่คำว่า present ที่เป็น noun กับ verb ก็ออกเสียงไม่เหมือนกัน เป็นต้น ดังนั้น วิธีการออกเสียงจึงใช้วิธีจำเป็นคำๆ หรือถ้าไม่แน่ใจก็ไปดู วิธีการออกเสียงตามสัญลักษณ์เสียง ซึ่งได้อธิบายอย่างละเอียด ในชุด English Pronunciation และในชุดเรียนรู้นี้ ก็จะได้ฝึกการออกเสียงแบบอเมริกันที่ชัดเจนมากทั้ง 5,000 คำ (เข้าไปดูตัวอย่างที่ แท็บ Free Training เรื่อง ฝึกท่องศัพท์ 100 คำ ใน 1 ชม.)

4. การจำคำศัพท์

การจำศัพท์ตามธรรมชาติมักจะใช้เวลาฟังคำนั้นซ้ำๆ หลายสิบ หลายร้อยครั้งกว่าจะจำได้ต้องใช้เวลามาก หรือแม้แต่จะท่อง ก็ยังต้องใช้เวลาไม่น้อย หลายท่านอยากจะท่องศัพท์ บางท่านตั้งเป้าว่า จะต้องท่องวันละ 5 คำ หรือ 10 คำ ซึ่งกว่าจะได้ศัพท์เป็นพันคำ อาจจะต้อง ใช้เวลานาน แต่ชุดเรียนรู้นี้ ได้เปิดเผยเคล็ดลับ ของการท่องศัพท์ทีละ 100 คำ ใน 1 ชม.

(ต้องการดูวิดีโอ ฝึกท่องศัพท์ 100 คำ ใน 1 ชั่วโมง คลิกที่นี่)

เมื่อจำคำศัพท์ได้แล้ว ชุดเรียนรู้นี้ ยังได้จัดทำแบบทดสอบ 5,000 ข้อโดยแบ่งเป็น 100 ชุดๆละ 50 ข้อ คำศัพท์ไว้สำหรับทดสอบ และเพื่อทบทวน คำศัพท์เหล่านั้น เพื่อตอกย้ำคำศัพท์ เข้าใปในความจำของผู้เรียน ให้จำได้แม่นขึ้น จำได้นานขึ้น สำหรับวิธีการ สามารถ ดูรายละเอียดในหัวข้อ เทคนิคการท่องศัพท์ 5,000 คำ ในหัวข้อถัดไป

ชุดเรียนรู้นี้จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับน้องๆที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถม 1-6 เป็นต้นไปเพราะจะได้เรียนรู้ศัพท์ตั้งแต่ระดับง่ายสุด ที่มีการใช้งานบ่อยสุด แต่ควรจะมีผู้ปกครองคอยจัดเวลาและให้คำแนะนำ ส่วนน้อง ม.ต้นไปถึงปริญญาตรี สามารถเรียนด้วยตนเองได้ตามขั้นตอน ในหัวข้อถัดไป นอกจากนี้ยังเหมาะเป็นอย่างยิ่งกัครู อาจารย์ ที่จะนำไปสอนลูกศิษย์ หรือผู้สนใจทุกท่านที่ต้องการเรียนรู้เพื่อการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสอบ เพราะจะช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายอีกด้วย เรียกได้ว่าคุ้มสุดบรรยาย


เทคนิคการท่องศัพท์ 5,000 คำ
(ต้องการดูวิดีโอ คลิกที่นี่)

สุดยอดของเคล็ดลับที่จะทำให้ จำศัพท์ได้ดีเยี่ยมถึง 5,000 คำ นั้นสามารถทำได้ง่ายๆใน 6 ขั้นตอนดังนี้

(สามารถ Download ตัวอย่างฟรีที่แท็บ Download)

1.ต้องมีวินัย

โดยที่ต้องตั้งใจว่า ใน 1 ชม. นี้จะต้องสนใจที่จะท่องศัพท์อย่างเดียว โดยจะไม่สนใจเรื่องอื่น นั่นคือ ต้องมีสมาธิอยู่กับ เรื่องการท่องศัพท์อย่างเดียว ที่สำคัญควรจะหาเวลาและสถานที่ ที่สะดวกในการเรียนรู้ตลอดเวลา 1 ชม. นี้

2. อ่านคำศัพท์

เมื่อเข้ามาแต่ละบทแล้ว จะมีคำศัพท์ให้เรียนรู้ทีละ 100 คำ โดยแบ่งเป็น 10 หน้าๆละ 10 คำ ให้อ่านคำศัพท์ และคำศัพท์คำนั้น มีตัวอักษรอะไรบ้าง เช่น can ให้จำให้ได้ว่ามีตัว ซี เอ เอ็น และคำนั้น มีชนิดของคำเป็นอะไร เช่น noun, pronoun, verb, adjective, adverb เป็นต้น พร้อมดูคำแปล จนเข้าใจหรือจำได้ระดับหนึ่ง

3. ดูและฟัง แล้วออกเสียง

เมื่อคลิกเข้าไปดูวิดีโอ ซึ่งจะพูดคำศัพท์ต่อเนื่องไป 100 คำและวนซ้ำไปเรื่อยๆ ในขั้นตอนนี้ให้อ่านคำศัพท์ ที่ทำตามข้อ 2 ให้ฟัง แล้ว ออกเสียงพูดตาม ขั้นตอนนี้ให้ทำประมาณ 5-10 รอบ (อาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้ ให้ทำจนจำได้) แล้วไปทำขั้นตอนที่ 4 ต่อ

4. หลับตาและฟัง แล้วออกเสียง

ขั้นตอนนี้จะคล้ายข้อ 3 ต่างกันที่ให้หลับตาและฟัง ช่วงนี้ให้นึกตามไปด้วยว่า ศัพท์คำนั้นประกอบด้วย ตัวอักษรอะไร มีชนิดของคำและความหมายว่าอะไร แล้วพูดออกเสียงตาม ให้ทำประมาณ 5-10 รอบ (อาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้ ให้ทำจนจำได้) ถ้าคล่องแล้วจะไปทำข้อ 6 เลยก็ได้

5. ทบทวนข้อ 4 เป็นประจำ

ขั้นตอนนี้ให้กลับมาทบทวน ข้อ 1-4 ในวันถัดมา เพื่อเป็นการทบทวน ให้จำได้แม่นยำขึ้น

6. ทำแบบทดสอบ

ขั้นตอนนี้จะเป็นแบบทดสอบ โดยจะแบ่งเป็น 2 ชุดๆ 50 คำ จะเป็นการคลิกฟังเสียงแล้วพิมพ์คำศัพท์นั้น จะมีการวัดผลว่าทำกี่ข้อ ถูกกี่ข้อ ผิดกี่ข้อ พร้อมเฉลยแต่ละข้อ ถ้าทำได้ไม่ถึง 100% ก็ให้ไปดูเฉลยแล้วลองกลับมาทำใหม่ หรือกลับไปทบทวนในขั้นที่ 2-4 แล้วค่อยมาทำ แบบทดสอบใหม่ แต่ถ้าทำได้ 100% แล้วก็ให้ทำซ้ำให้ได้ 100% ติดต่อกัน 5-10 ครั้ง จึงผ่านไปทำบทถัดไป ในขั้นตอนนี้แนะนำให้สร้างแบบฟอร์มใน Excel ว่าแบบทดสอบชุดที่ 1 นี้ ในแต่ละครั้ง ทำได้กี่คะแนน เพื่อดูความก้าวหน้า สำหรับน้องประถม ถ้าทำได้ผู้ปกครองหรือครูผู้สอน อาจจะตั้งรางวัลเพื่อจูงใจ หรือจัดแข่งขันกับเพื่อนในห้อง แล้วให้คะแนนพิเศษ เป็นต้น

System Requirement

 • Windows XP/Vista/Seven ภาษาไทย
 • ความละเอียดจอ 1200x800 ขึ้นไป
 • หน่วยความจำอย่างน้อย 1 GB (แนะนำ 2 GB)
 • USB Port
 Promotion พิเศษสุด
 • การเรียนรู้นี้ ได้พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับ USB Flash drive ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง โดย
  ไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องลงทะเบียน
 • รับฟรี USB Flash drive พร้อม ชุดการเรียนรู้

 

สำหรับเนื้อหาต่างๆจะมีดังนี้

 บทนำ (1) เก่งอังกฤษต้องรู้ 4 เรื่อง และ ชุดเรียนรู้ที่ควรทราบ

 บทนำ (2) Vocabulary ที่ควรรู้

 บทนำ (3) เทคนิคการท่องศัพท์ 5,000 คำ

1. คำศัพท์ที่ 1 - 100
2. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 1
3. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 2
4. คำศัพท์ที่ 101 - 200
5. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 3
6. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 4
7. คำศัพท์ที่ 201 - 300
8. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 5
9. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 6
10. คำศัพท์ที่ 301 - 400
11. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 7
12. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 8
13. คำศัพท์ที่ 401 - 500
14. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 9
15. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 10
16. คำศัพท์ที่ 501 - 600
17. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 11
18. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 12
19. คำศัพท์ที่ 601 - 700
20. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 13
21. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 14
22. คำศัพท์ที่ 701 - 800
23. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 15
24. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 16
25. คำศัพท์ที่ 801 - 900
26. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 17
27. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 18
28. คำศัพท์ที่ 901 - 1000
29. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 19
30. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 20
31. คำศัพท์ที่ 1001 - 1100
32. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 21
33. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 22
34. คำศัพท์ที่ 1101 - 1200
35. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 23
36. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 24
37. คำศัพท์ที่ 1201 - 1300
38. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 25
39. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 26
40. คำศัพท์ที่ 1301 - 1400
41. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 27
42. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 28
43. คำศัพท์ที่ 1401 - 1500
44. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 29
45. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 30
46. คำศัพท์ที่ 1501 - 1600
47. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 31
48. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 32
49. คำศัพท์ที่ 1601 - 1700
50. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 33
51. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 34
52. คำศัพท์ที่ 1701 - 1800
53. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 35
54. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 36
55. คำศัพท์ที่ 1801 - 1900
56. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 37
57. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 38
58. คำศัพท์ที่ 1901 - 2000
59. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 39
60. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 40
61. คำศัพท์ที่ 2001 - 2100
62. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 41
63. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 42
64. คำศัพท์ที่ 2101 - 2200
65. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 43
66. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 44
67. คำศัพท์ที่ 2201 - 2300
68. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 45
69. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 46
70. คำศัพท์ที่ 2301 - 2400
71. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 47
72. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 48
73. คำศัพท์ที่ 2401 - 2500
74. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 49
75. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 50
76. คำศัพท์ที่ 2501 - 2600
77. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 51
78. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 52
79. คำศัพท์ที่ 2601 - 2700
80. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 53
81. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 54
82. คำศัพท์ที่ 2701 - 2800
83. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 55
84. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 56
85. คำศัพท์ที่ 2801 - 2900
86. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 57
87. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 58
88. คำศัพท์ที่ 2901 - 3000
89. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 59
90. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 60
91. คำศัพท์ที่ 3001 - 3100
92. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 61
93. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 62
94. คำศัพท์ที่ 3101 - 3200
95. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 63
96. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 64
97. คำศัพท์ที่ 3201 - 3300
98. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 65
99. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 66
100. คำศัพท์ที่ 3301 - 3400
101. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 67
102. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 68
103. คำศัพท์ที่ 3401 - 3500
104. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 69
105. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 70
106. คำศัพท์ที่ 3501 - 3600
107. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 71
108. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 72
109. คำศัพท์ที่ 3601 - 3700
110. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 73
111. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 74
112. คำศัพท์ที่ 3701 - 3800
113. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 75
114. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 76
115. คำศัพท์ที่ 3801 - 3900
116. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 77
117. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 78
118. คำศัพท์ที่ 3901 - 4000
119. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 79
120. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 80
121. คำศัพท์ที่ 4001 - 4100
122. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 81
123. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 82
124. คำศัพท์ที่ 4101 - 4200
125. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 83
126. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 84
127. คำศัพท์ที่ 4201 - 4300
128. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 85
129. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 86
130. คำศัพท์ที่ 4301 - 4400
131. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 87
132. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 88
133. คำศัพท์ที่ 4401 - 4500
134. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 89
135. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 90
136. คำศัพท์ที่ 4501 - 4600
137. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 91
138. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 92
139. คำศัพท์ที่ 4601 - 4700
140. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 93
141. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 94
142. คำศัพท์ที่ 4701 - 4800
143. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 95
144. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 96
145. คำศัพท์ที่ 4801 - 4900
146. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 97
147. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 98
148. คำศัพท์ที่ 4901 - 5000
149. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 99
150. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 100

 

 

 CIS Training Page

 

 CIS Training

 

Download

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
(Dec-2015)

คลิก ด้านบน
แล้วคลิกปุ่ม Download


Download แบบฟอร์ม JPEG 
Page 1 / Page 2

ถ้าไม่ได้โทรถาม
02-561-5512 ครับ


CIS News 2017
พบกับ Free Training
ชุดล่าสุดครับ
 
Free Training ทั้งหมด คลิกที่นี่

 

คลิก Download โบรชัวร์ล่าสุด


Promotion พิเศษสุด

ชุดเรียนรู้ USB Training
เมื่อสั่งซื้อ 2 ชุด 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง
+ ฟรีกล่องอาหาร 2 แบบ

ดูรายละเอียดที่ USB Training


ผู้อ่านสามารถคลิกเลือก 
เข้าไปเรียนฟรีใน 
แท็บ Free Training 
หรือที่ Youtube ช่องของ CISTraining

มีหัวข้อที่น่าสนใจคือ

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนคณิตศาสตร์

เรียนคอมพิวเตอร์

เรียนดนตรี

 • เรียน Music Theory (ทฤษฎีดนตรี) 18 เรื่อง ใน 1 ชม. Playlist <New>

ธรรมะ


Promotion พิเศษสุด

การเรียนรู้นี้ ได้พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับ USB Flash drive

 • สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
 • ไม่ต้องติดตั้ง
 • ไม่ต้องลงทะเบียน
 • รับฟรี USB Flash drive พร้อม ชุดการเรียนรู้
 • สั่งซื้อวันนี้ รับฟรี กล่องเอนกประสงค์ Safe & Lock

Promotion พิเศษสุดตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ต.ค. 60 นี้เท่านั้น

ราคาชุดละ 2,500 บาท
สั่งซื้อ 2 ชุด 5,000 บาท 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง 
+ ฟรีกล่องอาหาร 3 ใบ

(ทั้ง 3 ชุดจะอยู่ใน USB Flash Drive เดียวกัน)

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จาก

 • คลิก
  USB Training
 • ติดต่อได้ที่ โทร 
  02-561-5512