ชุดเรียนรู้ English Vocabulary

10,000 คำศัพท์ใช้บ่อย (Frequency Lists) ชุดที่ 2

ศัพท์คำที่ 5,001-10,000 คำ+แบบทดสอบ 5,000 ข้อ

(เรียนฟรี ฝึกท่องศัพท์ 100 คำ ใน 1 ชม. ในแท็บ Free Training)
(เรียนฟรี เทคนิคการท่องศัพท์ 5000 คำ ในแท็บ Free Training)
(เรียนฟรี 
วิธีการท่องศัพท์ 10,000 คำ ในแท็บ Free Training)
(Download ฟรี Demo English Vocabulary ศัพท์ใช้บ่อย ในแท็บ Download) 

  
ชุด 10,000 คำศัพท์ใช้บ่อย ชุดที่ 2 (คำศัพท์ที่ 5,001-10,000)
เพื่อการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล
ให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว
 

การเรียนภาษาอังกฤษ ที่สำคัญอันดับแรกสุดคือ เริ่มจากการฟังกับการพูด และคำศัพท์จะเป็นสิ่งแรก และเป็นพื้นฐานสุดที่ใช้ในการสื่อสาร จากการที่พ่อ-แม่พูดกับลูก คำศัพท์ที่เรียนรู้ตามธรรมชาติ จะต้องผ่านการฟังแล้วฟังอีกนับครั้งไม่ถ้วน จนผู้ฟังสามารถพูดออกมาได้เองตามต้องการ การเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้จะต้องใช้เวลา ตั้งแต่ 3 ถึง 6 เดือนขึ้นไปในสภาพแวดล้อมของการใช้ภาษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะได้เรียนรู้คำศัพท์ได้เป็นหลัก 100 คำ แต่ถ้าสภาพแวดล้อมไม่อำนวย เช่นในครอบครัวไม่ได้สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ การฝึกฝนก็ยิ่งยากและใช้เวลานานขึ้น

ในชุดเรียนรู้ English Vocabulary ชุดคำศัพท์ใช้บ่อยนี้จะเป็นการนำวิธีธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีอันหลากหลาย ที่จะทำให้การเรียนรู้คำศัพท์เป็นไปตามธรรมชาติ นั่นคือการได้ฟังและพูดซ้ำๆกันนับร้อยนับพันครั้ง แต่จะใช้เวลาน้อยลง เรียนรู้ศัพท์ได้มากขึ้น เช่นจะช่วยให้การจดจำคำศัพท์ได้ 100 คำ ใน 1 ชั่วโมง หรือ 10,000 คำ ใน 6 เดือนหรือ ใน 1 ปี เป็นอย่างช้า เพียงแต่มีระบบการวางแผนที่ดี ก็สามารถทำได้ไม่ยากนัก

 

สำหรับชุด English Vocabulary นี้ได้แบ่งเป็นชุดเรียนรู้ 2 ชุด คือ

1 ชุด eBook จาก Ookbee.com

    

ชุดล่าสุด ที่ผู้เรียนสามารถพกพาไปเรียนได้ทุกที่ใน มือถือ หรือแท็บเล็ต สามารถดูและท่อง ทีละ 20 คำ พร้อมคลิกฟังเสียงในแต่ละบท คลิกที่รูปด้านบนเพื่อเข้าไปที่ Ookbee 

2 ชุด USB Training 

ชุดคำศัพท์ใช้บ่อยชุดที่ 1 (Vocab 1) นั้นจะเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อย 5,000 คำแรก (คำศัพท์ที่ 1 - 5,000) จะเหมาะกับน้องๆ ตั้งแต่ชั้นประถมถึงชั้น มัธยมต้น มัธยมปลาย ที่ต้องการใช้เตรียมสอบเข้า ม.1 หรือ ม.4 หรือ Entrance (GAT English) น้องประถมอาจจะต้องมี คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง หรือคุณครูคอยให้คำแนะนำหรือจัดตารางการเรียนให้ และยังเหมาะสำหรับผู้เรียนระดับปริญญา คนทำงาน

ชุดคำศัพท์ใช้บ่อยชุดที่ 2 (Vocab 2) จะเป็นคำศัพท์ใช้บ่อยที่ยากขึ้น (คำศัพท์ที่ 5,001-10,000) จะเหมาะกับนักเรียนชั้นมัธยมต้นขึ้นไปจนถึงนิสิต นักศึกษาขั้นปริญญา และคนทำงาน ที่ต้องการใช้สอบเข้า ม.4 Entrance (GAT English) การสอบเข้าปริญญาโท และเพื่อใช้สื่อสารทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งในชีวิตประจำวัน การสอบ การใช้งานและอื่นๆ

เก่งอังกฤษต้องรู้ 2 เรื่อง
(ต้องการดูวิดีโอ คลิกที่นี่)

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในฉบับ สุดยอดเคล็ดลับ เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ จะเน้นวิธีการ ที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจ และเก่งอังกฤษ ในเวลาอันสั้น ซึ่งจะต้องรู้ 2 เรื่องหลักๆคือ

1 โครงสร้าง (Structure) และ 2 คำศัพท์ (Vocabulary) โดยใช้วิธีเรียนลัด แบบธรรมชาติ ที่จะลดเวลา ในการเรียนรู้ น้อยกว่า 10 เท่าจากวิธีธรรมชาติแบบปกติ

1 โครงสร้าง (Structure)

การเรียนจะเริ่มจาก คำหนึ่งคำ (Word) แล้วไปสู่คำหลายคำ (Phrases-วลี หรือ Clauses-อนุประโยค) ยกตัวอย่าง โดยเริ่มจากคำ ให้ทราบว่าเป็นชนิดอะไรเช่น Noun, Pronoun, Verb, Adjective หรือ Adverb เป็นต้น และทำหน้าที่อะไรในประโยค เช่นเป็น Subject, Object, Verb หรือ Modifier เป็นต้น


สิ่งเหล่านี้ สามารถเรียนรู้ได้จาก ชุด Business English สำหรับคนทำงาน หรือ English Structure สำหรับเตรียมสอบ (ทั้ง 2 ชุดนี้ได้เปลี่ยนวิธีการเรียนภาษา ได้อย่างมหัศจรรย์ จะทำให้เข้าใจภาษาอังกฤษได้ทะลุปรุโปร่ง แตกฉานได้ภายใน 1 วัน แต่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้ดู เคล็ดลับเก่งภาษาอังกฤษในเวลา 1 ชม) เพราะจะครอบคลุมทั้ง Structure, Tenses และ Active/ Passive Voice

2 คำศัพท์ (Vocabulary)

การเรียนรู้คำศัพท์ที่รวดเร็วนี้จะเป็นวิธีที่เลียนแบบการเรียนรู้ของธรรมชาติ นั่นคือการได้ฟังบ่อยๆหลายๆรอบ ซึ่งเป็นการสั่งสมคำศัพท์ไว้ในส่วนความจำ และที่สำคัญคือคำศัพท์นั้นเป็นคำศัพท์ที่คนทั่วโลกใช้มากที่สุด 10,000 คำแรก และเสียงพูดเป็นเสียงที่ชัดเจนสำเนียงอเมริกัน จึงมั่นใจได้ว่า การเรียนรู้นี้จะได้ประโยชน์สูงสุด รู้ศัพท์ มากสุดโดยใช้เวลาน้อยสุด ทำให้จำได้นานสุด (ดูวิธีการในหัวข้อ วางแผนท่องศัพท์ 10,000 คำ ด้านล่าง)

การวางแผนเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 2 เรื่องนี้ถือเป็นการลงทุน ที่อาจจะต้องทุ่มเท ทั้งกายและใจ เป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่ได้รับนั้นเป็นผลตอบแทนที่ประเมินค่าไม่ได้ หลายท่านเก่งภาษา รู้ศัพท์มาก สามารถนำไปใช้สอบ ได้รับทุนเรียนฟรี เป็นมูลค่าหลายล้านบาท และที่สำคัญภาษาอังกฤษ จะอยู่คู่กับเราและสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

 

ทำไมต้องเป็นศัพท์ 10,000 คำ
(ต้องการดูวิดีโอ คลิกที่นี่)

การเรียนรู้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่หลายคนบอกว่า ยิ่งรู้มากยิ่งดี ว่าแล้วก็หยิบ dictionary ขึ้นมาท่องทั้งเล่มและได้ทราบคำศัพท์มากมาย แต่หลายคำเป็นคำที่ไม่ค่อยได้ใช้ทำให้เสียเวลาในการท่องและเปลืองสมองในการจำ ดังนั้นการเรียนรู้นี้จึงต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างที่จะทำให้การเรียนรู้ศัพท์เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งคำศัพท์ที่ท่องและจำนวนคำศัพท์ที่จะจำ ลองมาดูเหตุผลสัก 3 ข้อดังนี้


1 เป็นศัพท์ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ที่เรียนรู้ตามธรรมชาติทั่วไปมักจะเป็นคำศัพท์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่ แล้วผู้เรียนก็ค่อยๆเรียนรู้สั่งสมคำศัพท์ไปเรื่อยๆ เมื่อเราไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการพูดหรือใช้ภาษาอังกฤษละจะทำอย่างไร

เรื่องนี้ต้องอาศัยเทคโนโลยี่คอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวมคำศัพท์เหล่านี้ และได้นำมาจากฐานข้อมูลที่มีการใช้คำในภาษาอังกฤษที่เรียงลำดับจากคำที่มีการใช้งาน มากสุดไปน้อยสุด 10,000 คำแรก เป็นคำที่ใช้ในการพูด การเขียน ที่มีใน หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, นวนิยาย, ข่าว, ตำราเรียน จากผู้ใช้ทั่วโลก

2 เป็นคำศัพท์ในภาพยนตร์

ทางทีมงานของ CIStraining ได้นำคำพูดในภาพยนต์มา แล้วตัดคำที่ซ้ำออกเหลือเฉพาะที่ไม่ซ้ำ จากนั้นนำคำเหล่านี้มาจัดกลุ่ม ว่าอยู่ในกลุ่ม Vocab 1 หรือกลุ่ม 5,000 คำแรก มีกี่เปอร์เซ็นต์ และอยู่ในกลุ่ม Vocab 2 หรือกลุ่ม 5,000 คำหลังคือกลุ่มคำศัพท์ที่ 5,001 ถึง 10,000 คำ มีกี่เปอร์เซ็นต์ ตามตาราง 


3 เป็นคำศัพท์ในข้อสอบ

ทางทีมงานของ CIStraining ได้นำ คำศัพท์ที่ใช้ออกข้อสอบ GAT(General Aptitude Test) ภาษาอังกฤษ โดยได้นำคำศัพท์ที่ในส่วนของ Vocabulary ของปี พ.ศ. 2553-2554 มา 5 ชุดว่าศัพท์คำไหน อยู่ในกลุ่ม 5,000 คำ แรก (Vocab ชุดที่ 1) และคำไหนอยู่ในกลุ่ม 5,000 คำหลัง (Vocab ชุดที่ 2) แล้วคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ ตามรูป


วางแผนท่องศัพท์ 10,000 คำ
(ต้องการดูวิดีโอ คลิกที่นี่)

 

เมื่อทราบว่าทำไมต้องเป็นศัพท์ 10,000 คำที่ต้องทราบแล้ว ตอนนี้จะมาดูว่าจะมีวิธีการท่องศัพท์ให้ได้ตามต้องการได้อย่างไร ที่จะทำให้ จำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วและจำได้นาน ไปดูเทคนิคและการวางแผนดังต่อไปนี้

1. ใช้เทคนิคการท่องศัพท์ 100 คำ ใน 1 ชั่วโมง

ในข้อนี้จะเป็นวิธีเดียวกับการใช้ใน ชุดเรียนรู้ English Vocabulary คำศัพท์ใช้บ่อยชุดที่ 1 (คำศัพท์ที่ 1-5,000 คำ)

   1. ต้องมีวินัย

โดยที่ต้องตั้งใจว่า ใน 1 ชม. นี้จะต้องสนใจที่จะท่องศัพท์อย่างเดียว โดยจะไม่สนใจเรื่องอื่น นั่นคือ ต้องมีสมาธิอยู่กับ เรื่องการท่องศัพท์อย่างเดียว ที่สำคัญควรจะหาเวลาและสถานที่ ที่สะดวกในการเรียนรู้ตลอดเวลา 1 ชม. นี้

   2. อ่านคำศัพท์

เมื่อเข้ามาแต่ละบทแล้ว จะมีคำศัพท์ให้เรียนรู้ทีละ 100 คำ โดยแบ่งเป็น 10 หน้าๆละ 10 คำ ให้อ่านคำศัพท์ และคำศัพท์คำนั้น มีตัวอักษรอะไรบ้าง เช่น can ให้จำให้ได้ว่ามีตัว ซี เอ เอ็น และคำนั้น มีชนิดของคำเป็นอะไร เช่น noun, pronoun, verb, adjective, adverb เป็นต้น พร้อมดูคำแปล จนเข้าใจหรือจำได้ระดับหนึ่ง

   3. ดูและฟัง แล้วออกเสียง

เมื่อคลิกเข้าไปดูวิดีโอ ซึ่งจะพูดคำศัพท์ต่อเนื่องไป 100 คำและวนซ้ำไปเรื่อยๆ ในขั้นตอนนี้ให้อ่านคำศัพท์ ที่ทำตามข้อ 2 ให้ฟัง แล้ว ออกเสียงพูดตาม ขั้นตอนนี้ให้ทำประมาณ 5-10 รอบ (อาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้ ให้ทำจนจำได้) แล้วไปทำขั้นตอนที่ 4 ต่อ

   4. หลับตาและฟัง แล้วออกเสียง

ขั้นตอนนี้จะคล้ายข้อ 3 ต่างกันที่ให้หลับตาและฟัง ช่วงนี้ให้นึกตามไปด้วยว่า ศัพท์คำนั้นประกอบด้วย ตัวอักษรอะไร มีชนิดของคำและความหมายว่าอะไร แล้วพูดออกเสียงตาม ให้ทำประมาณ 5-10 รอบ (อาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้ ให้ทำจนจำได้) ถ้าคล่องแล้วจะไปทำข้อ 6 เลยก็ได้

   5. ทบทวนข้อ 4 เป็นประจำ

ขั้นตอนนี้ให้กลับมาทบทวน ข้อ 1-4 ในวันถัดมา เพื่อเป็นการทบทวน ให้จำได้แม่นยำขึ้น

   6. ทำแบบทดสอบ

ขั้นตอนนี้จะเป็นแบบทดสอบ โดยจะแบ่งเป็น 2 ชุดๆ 50 คำ จะเป็นการคลิกฟังเสียงแล้วพิมพ์คำศัพท์นั้น จะมีการวัดผลว่าทำกี่ข้อ ถูกกี่ข้อ ผิดกี่ข้อ พร้อมเฉลยแต่ละข้อ ถ้าทำได้ไม่ถึง 100% ก็ให้ไปดูเฉลยแล้วลองกลับมาทำใหม่ หรือกลับไปทบทวนในขั้นที่ 2-4 แล้วค่อยมาทำ แบบทดสอบใหม่ แต่ถ้าทำได้ 100% แล้วก็ให้ทำซ้ำให้ได้ 100% ติดต่อกัน 5-10 ครั้ง จึงผ่านไปทำบทถัดไป

2. เทคนิคเพิ่มเติม

เทคนิคเพิ่มเติมที่จะช่วยให้การท่องศัพท์ เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

   1. ใช้หูฟัง ในขณะที่ฟังคำศัพท์เพราะจะได้ยินการออกเสียงที่ชัดเจนมาก จะช่วยให้การพูดได้ใกล้เคียงกับฝรั่งมาก

   2. พูดออกเสียงดัง เพื่อเป็นการฝึกพูดให้คล่องปาก และออกเสียงได้ถูกต้องมากขึ้น

   3. พิมพ์ดีดให้เป็น จะทำให้การทำแบบทดสอบรวดเร็ว และช่วยทบทวนคำศัพท์ได้แม่นยำมากขึ้น จะมีประโยชน์ในการเขียนในอนาคตด้วย

   4. เขียนคำศัพท์ที่ท่องได้ เพื่อทบทวนคำศัพท์ให้จดจำได้แม่นยำขึ้น และนานขึ้น ทั้งยังช่วยเรื่องการเขียนอีกด้วย

3 วางแผนเป้าหมาย 10,000 คำ

เมื่อทราบว่าคำศัพท์พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นมี 10,000 คำ ก็จะต้องมาวางแผนว่าจะทำอย่างไร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ วิธีการก็จะใช้เทคนิคท่องศัพท์ 100 คำ ใน 1 ชั่วโมงมาใช้เป็นพื้นฐาน ในวิดีโอ 100 คำจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที แต่จะท่องวันละกี่คำมีแผนให้เลือกดังนี้

แผน A ท่องวันละ 50 คำ จะใช้เวลา 200 วัน หรือประมาณ 8 เดือน-1 ปี

แผน B ท่องวันละ 100 คำ จะใช้เวลา 100 วัน หรือประมาณ 4-6 เดือน

แผน C ท่องวันละ 200 คำ จะใช้เวลา 50 วัน หรือประมาณ 2-3 เดือน

แผน D ท่องวันละ 400 คำ จะใช้เวลา 25 วัน หรือประมาณ 1-2 เดือน

ตัวอย่างเช่น ในการท่องวันละ 100 คำใน 1 ชั่วโมงนั้น จะดูหรือฟังวิดีโอรอบละ 2 นาที ดังนั้น ใน 1 ชั่วโมงจะทำได้ 20-30 รอบ แต่ในทางปฏิบัติจริงๆอาจจะใช้หลายๆแผนสลับกันหรือควบคู่กันไป

4. สมาธิ ความจำกับเวลา

การวางแผนท่องศัพท์ หรือการวางเป้าหมายนั้นมีจุดสำคัญที่สุดก็คือ สมาธิ เพราะถ้าสมาธิดี ก็จะทำให้มีความจำดี ความจำดี ก็ทำให้การใช้เวลาท่องศัพท์น้อยลง ยกตัวอย่างเช่น คนที่มีความจำเป็นเลิศ เมื่อดูวิดีโอ ศัพท์ 100 คำ แค่ 2-5 รอบก็สามารถจำได้หมด ซึ่งใช้เวลาแค่ 4-10 นาที ดังนั้นการท่องศัพท์วันละ 200 คำ หรือ 400 คำ ก็ไม่ยาก การท่องศัพท์ 10,000 คำ ในเวลา 1-3 เดือนก็เป็นเรื่องง่าย

สมาธิและความจำไม่ใช่พรสวรรค์ แต่มาจากการฝึกฝนล้วนๆ ดังนั้นถ้าเริ่มต้นฝึกด้วยวิธีที่ถูกต้องก็จะใช้เวลาไม่มาก เพราะสมาธิคือการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สมาธิไม่ดีก็คือจิตฟุ้งซ่านคิดเรื่องต่างๆโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิก็จะต้องมีผู้ช่วย ผู้ช่วยที่ว่าก็คือ การหาคำมาพูดออกเสียงหรือพูดอยู่ในใจ ภาษาพระเรียกว่าการบริกรรม เช่น พุทโธ เป็นต้น แต่คำพูดหรือคำบริกรรมสั้นๆจะใช้ไม่ได้ผลกับผู้ที่มีจิตฟุ้งซ่านมาก จึงต้องใช้คำพูดที่ยาวขึ้นโดยใช้เป็นบทสวด ในที่นี้ขอแนะนำ บทสวดพระคาถาชินบัญชร โดยฝึกท่องให้ได้ แล้วนำมาสวดวันละ 9 จบ อาจจะทำ 1-2 ครั้ง ประมาณ 1-2 เดือน จะช่วยให้จิตเป็นสมาธิดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

สำหรับท่านที่นับถือศาสนาคริสต์ อิสลาม หรือศาสนาหรือ นิกายอื่นที่ท่านนับถือ ก็สามารถหาบทภาวนา หรือบทสวดที่ใช้ประจำ ที่มีความยาวประมาณครึ่งหน้ากระดาษ มาใช้สวดแทนได้ เพราะจุดประสงค์จริงๆก็อยู่ที่ การฝึกจิตให้เป็นสมาธิ

การฝึกท่องและสวด พระคาถาชินบัญชร สามารถ คลิกดูที่นี่

 

System Requirement

 • Windows XP/Vista/Seven ภาษาไทย
 • ความละเอียดจอ 1200x800 ขึ้นไป
 • หน่วยความจำอย่างน้อย 1 GB (แนะนำ 2 GB)
 • USB Port

Promotion พิเศษสุด

 • การเรียนรู้นี้ ได้พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับ USB Flash drive ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ได้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง โดยไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องลงทะเบียน
 • รับฟรี USB Flash drive พร้อม ชุดการเรียนรู้

 

สำหรับเนื้อหาต่างๆจะมีดังนี้ 

บทนำ (1)
บทนำ (2) เก่งอังกฤษต้องรู้ 2 เรื่อง
บทนำ (3) ทำไมต้องเป็นศัพท์ 10,000 คำ
บทนำ (4) วางแผนท่องศัพท์ 10,000 คำ ตอนที่ 1
บทนำ (5) วางแผนท่องศัพท์ 10,000 คำ ตอนที่ 2
1. คำศัพท์ที่ 5001 - 5100
2. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 1
3. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 2
4. คำศัพท์ที่ 5101 - 5200
5. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 3
6. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 4
7. คำศัพท์ที่ 5201 - 5300
8. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 5
9. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 6
10. คำศัพท์ที่ 5301 - 5400
11. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 7
12. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 8
13. คำศัพท์ที่ 5401 - 5500
14. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 9
15. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 10
16. คำศัพท์ที่ 5501 - 5600
17. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 11
18. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 12
19. คำศัพท์ที่ 5601 - 5700
20. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 13
21. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 14
22. คำศัพท์ที่ 5701 - 5800
23. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 15
24. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 16
25. คำศัพท์ที่ 5801 - 5900
26. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 17
27. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 18
28. คำศัพท์ที่ 5901 - 6000
29. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 19
30. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 20
31. คำศัพท์ที่ 6001 - 6100
32. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 21
33. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 22
34. คำศัพท์ที่ 6101 - 6200
35. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 23
36. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 24
37. คำศัพท์ที่ 6201 - 6300
38. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 25
39. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 26
40. คำศัพท์ที่ 6301 - 6400
41. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 27
42. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 28
43. คำศัพท์ที่ 6401 - 6500
44. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 29
45. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 30
46. คำศัพท์ที่ 6501 - 6600
47. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 31
48. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 32
49. คำศัพท์ที่ 6601 - 6700
50. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 33
51. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 34
52. คำศัพท์ที่ 6701 - 6800
53. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 35
54. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 36
55. คำศัพท์ที่ 6801 - 6900
56. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 37
57. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 38
58. คำศัพท์ที่ 6901 - 7000
59. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 39
60. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 40
61. คำศัพท์ที่ 7001 - 7100
62. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 41
63. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 42
64. คำศัพท์ที่ 7101 - 7200
65. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 43
66. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 44
67. คำศัพท์ที่ 7201 - 7300
68. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 45
69. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 46
70. คำศัพท์ที่ 7301 - 7400
71. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 47
72. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 48
73. คำศัพท์ที่ 7401 - 7500
74. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 49
75. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 50
76. คำศัพท์ที่ 7501 - 7600
77. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 51
78. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 52
79. คำศัพท์ที่ 7601 - 7700
80. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 53
81. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 54
82. คำศัพท์ที่ 7701 - 7800
83. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 55
84. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 56
85. คำศัพท์ที่ 7801 - 7900
86. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 57
87. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 58
88. คำศัพท์ที่ 7901 - 8000
89. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 59
90. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 60
91. คำศัพท์ที่ 8001 - 8100
92. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 61
93. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 62
94. คำศัพท์ที่ 8101 - 8200
95. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 63
96. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 64
97. คำศัพท์ที่ 8201 - 8300
98. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 65
99. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 66
100. คำศัพท์ที่ 8301 - 8400
101. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 67
102. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 68
103. คำศัพท์ที่ 8401 - 8500
104. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 69
105. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 70
106. คำศัพท์ที่ 8501 - 8600
107. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 71
108. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 72
109. คำศัพท์ที่ 8601 - 8700
110. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 73
111. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 74
112. คำศัพท์ที่ 8701 - 8800
113. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 75
114. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 76
115. คำศัพท์ที่ 8801 - 8900
116. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 77
117. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 78
118. คำศัพท์ที่ 8901 - 9000
119. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 79
120. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 80
121. คำศัพท์ที่ 9001 - 9100
122. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 81
123. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 82
124. คำศัพท์ที่ 9101 - 9200
125. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 83
126. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 84
127. คำศัพท์ที่ 9201 - 9300
128. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 85
129. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 86
130. คำศัพท์ที่ 9301 - 9400
131. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 87
132. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 88
133. คำศัพท์ที่ 9401 - 9500
134. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 89
135. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 90
136. คำศัพท์ที่ 9501 - 9600
137. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 91
138. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 92
139. คำศัพท์ที่ 9601 - 9700
140. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 93
141. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 94
142. คำศัพท์ที่ 9701 - 9800
143. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 95
144. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 96
145. คำศัพท์ที่ 9801 - 9900
146. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 97
147. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 98
148. คำศัพท์ที่ 9901 – 10000
149. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 99
150. แบบทดสอบคำศัพท์ใช้บ่อย 50 คำ ชุดที่ 100

 

 

 

 

 CIS Training Page

 

 CIS Training

 

Download

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
(Dec-2015)

คลิก ด้านบน
แล้วคลิกปุ่ม Download


Download แบบฟอร์ม JPEG 
Page 1 / Page 2

ถ้าไม่ได้โทรถาม
02-561-5512 ครับ


CIS News 2017
พบกับ Free Training
ชุดล่าสุดครับ
 
Free Training ทั้งหมด คลิกที่นี่

 

คลิก Download โบรชัวร์ล่าสุด


Promotion พิเศษสุด

ชุดเรียนรู้ USB Training
เมื่อสั่งซื้อ 2 ชุด 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง
+ ฟรีกล่องอาหาร 2 แบบ

ดูรายละเอียดที่ USB Training


ผู้อ่านสามารถคลิกเลือก 
เข้าไปเรียนฟรีใน 
แท็บ Free Training 
หรือที่ Youtube ช่องของ CISTraining

มีหัวข้อที่น่าสนใจคือ

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนคณิตศาสตร์

เรียนคอมพิวเตอร์

เรียนดนตรี

 • เรียน Music Theory (ทฤษฎีดนตรี) 18 เรื่อง ใน 1 ชม. Playlist <New>

ธรรมะ


Promotion พิเศษสุด

การเรียนรู้นี้ ได้พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับ USB Flash drive

 • สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
 • ไม่ต้องติดตั้ง
 • ไม่ต้องลงทะเบียน
 • รับฟรี USB Flash drive พร้อม ชุดการเรียนรู้
 • สั่งซื้อวันนี้ รับฟรี กล่องเอนกประสงค์ Safe & Lock

Promotion พิเศษสุดตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ต.ค. 60 นี้เท่านั้น

ราคาชุดละ 2,500 บาท
สั่งซื้อ 2 ชุด 5,000 บาท 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง 
+ ฟรีกล่องอาหาร 3 ใบ

(ทั้ง 3 ชุดจะอยู่ใน USB Flash Drive เดียวกัน)

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จาก

 • คลิก
  USB Training
 • ติดต่อได้ที่ โทร 
  02-561-5512