ชุด Writing และ Translation

ชุดการเขียนและการแปล

ชุดเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองชุดการเขียนและการแปล จะประกอบไปด้วย
 • Business Writing I
 • Business Writing II
 • Business Writing III
 • English Translation I
 • English TranslationII
 • English from News I
 • English from News II

 
ในชุด Business Writing นั้นจะเน้นในเรื่องการเขียนที่มีรูปแบบมาตรฐานที่มีการใช้มากและพบบ่อย และมีการแทรก grammar ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเขียนเข้าไปด้วย เมื่อเขียนเสร็จแล้วยังสามารถตรวจสอบได้ว่า ที่เขียนนั้น ถูกหรือผิดโครงสร้าง ภาษาอย่างไร จะทำให้ท่านเข้าใจ และสามารถเขียนภาษาอังกฤษ ได้อย่างมั่นใจ ในเวลาแค่ 1 วัน
 
ในชุด English Translation นั้นชุด จะอธิบายรูปแบบของประโยคที่เป็นมาตรฐานสำคัญ พร้อมวิธีการแปลจากตัวอย่างที่หลากหลาย เมื่อเข้าใจแล้วก็สามารถนำวิธีการไปใช้ในการสอบ Reading Comprehension หรืออ่านรายงาน คู่มือ หนังสือ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ Internet ได้อย่างเข้าใจในเวลาอันสั้น
 
ในชุด English from News จะเป็นการนำข่าวที่นักข่าวทั่วโลกใช้เขียนข่าว ซึ่งจะเห็นการเขียนที่มีใช้ในชีวิตจริง พร้อมทั้งได้เรียนรู้การอ่าน การเขียน การแปล จากมืออาชีพทั่วโลก
 
ดังนั้นในชุดนี้จึงเป็นชุดการเขียนที่ดูแล้วเข้าใจสามารถอ่านได้ เขียนได้ แปลได้ อย่างรวดเร็ว จึงเหมาะกับ น้องๆที่กำลังเรียนในระดับ ม.ต้น ไปจนกระทั่งปริญญาตรี โท เอก ที่ต้องการนำไปใช้ในการสอบเรื่องการเขียน การเขียนรายงาน เขียนวิทยานิพนธ์ หรือคนทำงานที่ต้องการนำไปใช้ในการเขียนและการอ่านจดหมาย รายงาน รายงานการประชุม e-mail และอื่นๆ
 
ท่านที่ต้องการเรียนรู้ในชุดนี้ควรจะต้องผ่านการเรียนรู้ในชุด Business English (ชุดคนทำงาน) และ English Structure (ชุดเตรียมสอบ) มาก่อน เพราะจะได้นำไปใช้กับ English Translation กับ English from News ซึ่งจะได้เข้าใจในเรื่อง การลดรูปซึ่งมีใช้มากในการเขียนข่าว และการเขียนขั้นสูง
 
 
Business Writing I, II, III
 
 
 
ชุดเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองชุดการเขียนและการแปล จะอธิบายวิธีการเขียนภาษา อังกฤษด้านธุรกิจ การเขียนภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ ที่ได้แยกอธิบาย หลักการเขียนตามการ ใช้งาน โดยเน้นตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติ ที่จะบอกวิธีคิด, อธิบายวิธีเขียน ที่จะให้มั่นใจ ในการเขียนภาษา อย่างมืออาชีพ พร้อมการวิเคราะห์ โครงสร้างอย่าง ละเอียด รวมแล้ว 100 กว่าประโยค (Business Writing I, II, III) ซึ่งจะเน้นประโยคที่ใช้งาน ทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการใช้งานทางธุรกิจ
 
เมื่อเขียนเสร็จแล้วยังสามารถตรวจสอบได้ว่า ที่เขียนนั้น ถูกหรือผิดโครงสร้าง ภาษาอย่างไร จะทำให้ท่านเข้าใจ และสามารถเขียนภาษาอังกฤษ ได้อย่างมั่นใจ ในเวลาแค่ 1 วัน
 
 
เริ่มจากการร่างข้อความเป็นภาษาไทยพร้อมคำศัพท์
 
 
 
 
จากนั้นลงมือเขียนตามลำดับพร้อมตำแหน่งของคำ
 
 
 
เขียนเสร็จแล้ววิเคราะห์โครงสร้างเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 
 
 
English Translation I, II
 
 
 
ในชุด English Translation นั้นชุด จะเป็นการพัฒนาความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านโปรแกรมมัลติมีเดีย ซึ่งจะสอนเทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย จากประโยคที่ยาว และซับซ้อนพร้อมตัวอย่าง และแบบฝึกหัดที่หลากหลาย การแปลภาษาอังกฤษนั้น หลายท่านพบว่า แม้รู้ศัพท์ทุกคำมากเกือบทุกคำ บ่อยครั้ง ก็ไม่สามารถแปลประโยค ให้เข้าใจได้ เพราะไม่ทราบว่าจะแปลส่วนไหนก่อนหลัง แต่ีชุดนี้จะบอกถึง เคล็ดลับพร้อมเทคนิคการแปล อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ที่จะทำให้เข้าใจ และมั่นใจในการแปลภาษาอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ระยะเวลาที่สั้น เพื่อประหยัดเวลา ดูแล้วเข้าใจง่าย และนำไปประยุกต์ใช้งานได้

เห็นประโยคยาวๆอย่างนี้แปลได้ไม่ยาก

 

เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างได้ ก็แปลได้อย่างรวดเร็ว
 
 
English from News I, II
 
 
 
ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองชุด English from News เรียนศัพท์กับข่าว
การเรียนภาษาอังกฤษ เมื่อรู้วิธีวิเคราะห์โครงสร้างอย่างแตกฉาน ชำนาญแล้ว จะต้องเพิ่มพูนศัพท์ต่างๆ มากมายและหลากหลาย คำศัพท์ต่างๆที่สำคัญ และใช้ในชีวิตประจำวัน จะมาจากข่าวทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ, การเมือง, สุขภาพ, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี่, สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ
เมื่อนำคำศัพท์เหล่านั้นมาประกอบกับประโยคโครงสร้างแล้ว จะทำให้ท่านสามารถ พูด, อ่าน และเขียนได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ
ในชุดเรียนรู้ชุดนี้ ท่านจะได้เรียนรู้ศัพท์ต่างๆมากมาย ที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก พร้อมการวิเคราะห์โครงสร้าง จากประโยคที่ซับซ้อน ที่เขียนโดย นักข่าวมืออาชีพจากทั่วโลก
 
 
เห็นข่าวประโยคเดียวยาวๆอย่างนี้มักพบประจำในชีวิตจริง
 
 
 
ถ้าวิเคราะห์โครงสร้างได้และรู้ศัพท์เพิ่ม ก็อ่านได้แปลได้ไม่ยาก
 
 
 

 

 CIS Training Page

 

 CIS Training

 

Download

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
(Dec-2015)

คลิก ด้านบน
แล้วคลิกปุ่ม Download


Download แบบฟอร์ม JPEG 
Page 1 / Page 2

ถ้าไม่ได้โทรถาม
02-561-5512 ครับ


CIS News 2017
พบกับ Free Training
ชุดล่าสุดครับ
 
Free Training ทั้งหมด คลิกที่นี่

 

คลิก Download โบรชัวร์ล่าสุด


Promotion พิเศษสุด

ชุดเรียนรู้ USB Training
เมื่อสั่งซื้อ 2 ชุด 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง
+ ฟรีกล่องอาหาร 2 แบบ

ดูรายละเอียดที่ USB Training


ผู้อ่านสามารถคลิกเลือก 
เข้าไปเรียนฟรีใน 
แท็บ Free Training 
หรือที่ Youtube ช่องของ CISTraining

มีหัวข้อที่น่าสนใจคือ

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนคณิตศาสตร์

เรียนคอมพิวเตอร์

เรียนดนตรี

 • เรียน Music Theory (ทฤษฎีดนตรี) 18 เรื่อง ใน 1 ชม. Playlist <New>

ธรรมะ


Promotion พิเศษสุด

การเรียนรู้นี้ ได้พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับ USB Flash drive

 • สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
 • ไม่ต้องติดตั้ง
 • ไม่ต้องลงทะเบียน
 • รับฟรี USB Flash drive พร้อม ชุดการเรียนรู้
 • สั่งซื้อวันนี้ รับฟรี กล่องเอนกประสงค์ Safe & Lock

Promotion พิเศษสุดตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ต.ค. 60 นี้เท่านั้น

ราคาชุดละ 2,500 บาท
สั่งซื้อ 2 ชุด 5,000 บาท 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง 
+ ฟรีกล่องอาหาร 3 ใบ

(ทั้ง 3 ชุดจะอยู่ใน USB Flash Drive เดียวกัน)

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จาก

 • คลิก
  USB Training
 • ติดต่อได้ที่ โทร 
  02-561-5512