Excel Function Reference

 

การใช้งาน Excel นอกเหนือจากคำสั่งต่างๆ แล้วยังมีฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกเยอะมาก แต่ส่วนใหญ่จะรู้จักอยู่แค่ไม่กี่ฟังก์ชัน อาทิ SUM, IF, VLOOKUP แต่มีใครที่ใช้ฟังก์ชันเหล่านั้นได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์บ้าง ซีไอเอสได้ทุ่มเทศึกษาฟังก์ชันของ Excel ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มประเภทฟังก์ชัน รวมแล้วมากกว่า 300 ฟังก์ชัน ซึ่งจะอธิบายความหมาย, รูปแบบฟังก์ชัน, สูตรที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงตัวอย่างการใช้งานที่ละเอียด ทำให้ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ ์ใช้งาน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมคำบรรยายมากกว่า 15 ชั่วโมง เนื้อหามากกว่า 2,000 เมกกะไบท์ สามารถใช้ครอบคลุมการใช้ Excel ทุกเวอร์ชั่น ตั้งแต่ Excel 95/97/2000/2002(XP)/2003/2007/2010 และ 2013
 
การเรียนรู้ Excel Functions Reference ชุดนี้ จะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา Excel ไปจนถึงผู้ใช้ขั้นสูง และใช้สำหรับอ้างอิงได้ตลอดเวลา จึงเหมาะสำหรับนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา, ครู, อาจารย์, ผู้บริหาร และผู้สนใจและผู้ใช้ Excel ทุกท่าน
 
System Requirement
 • Windows XP/Vista/Seven ภาษาไทย
 • USB Port
 
Promotion พิเศษสุด
 • การเรียนรู้ Excel Functions Reference ชุดนี้ ได้พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับ USB Flash drive ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง โดย
  ไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องลงทะเบียน
 • รับฟรี USB Flash drive พร้อม ชุดการเรียนรู้ Excel Functions Reference
 • รับฟรี หนังสือเขียน โดย อ.วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ 1 เล่ม
  มีจำนวนจำกัด


 

สั่งซื้อวันนี้ รับฟรี

Advanced Excel
เจาะลึก Workshop กับการใช้งานขั้นสูง
มูลค่า 165 บาท
ด่วน! มีจำนวนจำกัด

 

 

เนื้อหาฟังก์ชั่นที่มีในชุดนี้

1 Excel Functions

2 ฟังก์ชั่น ABS
3 ฟังก์ชั่น ACCRINT
4 ฟังก์ชั่น ACCRINTM
5 ฟังก์ชั่น ACOS
6 ฟังก์ชั่น ACOSH
7 ฟังก์ชั่น ADDRESS
8 ฟังก์ชั่น AMORDEGRC
9 ฟังก์ชั่น AMORLINC
10 ฟังก์ชั่น AND
11 ฟังก์ชั่น AREAS
12 ฟังก์ชั่น ASIN
13 ฟังก์ชั่น ASINH
14 ฟังก์ชั่น ATAN
15 ฟังก์ชั่น ATAN2
16 ฟังก์ชั่น ATANH
17 ฟังก์ชั่น AVEDEV
18 ฟังก์ชั่น AVERAGE
19 ฟังก์ชั่น AVERAGEA
20 ฟังก์ชั่น BAHTTEXT
21 ฟังก์ชั่น BESSELI
22 ฟังก์ชั่น BESSELJ
23 ฟังก์ชั่น BESSELK
24 ฟังก์ชั่น BESSELY
25 ฟังก์ชั่น BETADIST
26 ฟังก์ชั่น BETAINV
27 ฟังก์ชั่น BIN2DEC
28 ฟังก์ชั่น BIN2HEX
29 ฟังก์ชั่น BIN2OCT
30 ฟังก์ชั่น BINOMDIST
31 ฟังก์ชั่น CALL
32 ฟังก์ชั่น CEILING
33 ฟังก์ชั่น CELL
34 ฟังก์ชั่น CHAR
35 ฟังก์ชั่น CHIDIST
36 ฟังก์ชั่น CHIINV
37 ฟังก์ชั่น CHITEST
38 ฟังก์ชั่น CHOOSE
39 ฟังก์ชั่น CLEAN
40 ฟังก์ชั่น CODE
41 ฟังก์ชั่น COLUMN
42 ฟังก์ชั่น COLUMNS
43 ฟังก์ชั่น COMBIN
44 ฟังก์ชั่น COMPLEX
45 ฟังก์ชั่น CONCATENATE
46 ฟังก์ชั่น CONFIDENCE
47 ฟังก์ชั่น CONVERT
48 ฟังก์ชั่น CORREL
49 ฟังก์ชั่น COS
50 ฟังก์ชั่น COSH
51 ฟังก์ชั่น COUNT
52 ฟังก์ชั่น COUNTA
53 ฟังก์ชั่น COUNTBLANK
54 ฟังก์ชั่น COUNTIF
55 ฟังก์ชั่น COUPDAYBS
56 ฟังก์ชั่น COUPDAYS
57 ฟังก์ชั่น COUPDAYSNC
58 ฟังก์ชั่น COUPNCD
59 ฟังก์ชั่น COUPNUM
60 ฟังก์ชั่น COUPPCD
61 ฟังก์ชั่น COVAR
62 ฟังก์ชั่น CRITBINOM
63 ฟังก์ชั่น CUMIPMT
64 ฟังก์ชั่น CUMPRINC
65 ฟังก์ชั่น DATE
66 ฟังก์ชั่น DATEVALUE
67 ฟังก์ชั่น DAVERAGE
68 ฟังก์ชั่น DAY
69 ฟังก์ชั่น DAYS360
70 ฟังก์ชั่น DB
71 ฟังก์ชั่น DCOUNT
72 ฟังก์ชั่น DCOUNTA
73 ฟังก์ชั่น DDB
74 ฟังก์ชั่น DEC2BIN
75 ฟังก์ชั่น DEC2HEX
76 ฟังก์ชั่น DEC2OCT
77 ฟังก์ชั่น DEGREES
78 ฟังก์ชั่น DELTA
79 ฟังก์ชั่น DEVSQ
80 ฟังก์ชั่น DGET
81 ฟังก์ชั่น DISC
82 ฟังก์ชั่น DMAX
83 ฟังก์ชั่น DMIN
84 ฟังก์ชั่น DOLLAR
85 ฟังก์ชั่น DOLLARDE
86 ฟังก์ชั่น DOLLARFR
87 ฟังก์ชั่น DPRODUCT
88 ฟังก์ชั่น DSTDEV
89 ฟังก์ชั่น DSTDEVP
90 ฟังก์ชั่น DSUM
91 ฟังก์ชั่น DURATION
92 ฟังก์ชั่น DVAR
93 ฟังก์ชั่น DVARP
94 ฟังก์ชั่น EDATE
95 ฟังก์ชั่น EFFECT
96 ฟังก์ชั่น EOMONTH
97 ฟังก์ชั่น ERF
98 ฟังก์ชั่น ERFC
99 ฟังก์ชั่น ERROR.TYPE
100 ฟังก์ชั่น EVEN
101 ฟังก์ชั่น EXACT
102 ฟังก์ชั่น EXP
103 ฟังก์ชั่น EXPONDIST
104 ฟังก์ชั่น FACT
105 ฟังก์ชั่น FACTDOUBLE
106 ฟังก์ชั่น FALSE
107 ฟังก์ชั่น FDIST
108 ฟังก์ชั่น FIND
109 ฟังก์ชั่น FINV
110 ฟังก์ชั่น FISHER
111 ฟังก์ชั่น FISHERINV
112 ฟังก์ชั่น FIXED
113 ฟังก์ชั่น FLOOR
114 ฟังก์ชั่น FORECAST
115 ฟังก์ชั่น FREQUENCY
116 ฟังก์ชั่น FTEST
117 ฟังก์ชั่น FV
118 ฟังก์ชั่น FVSCHEDULE
119 ฟังก์ชั่น GAMMADIST
120 ฟังก์ชั่น GAMMAILN
121 ฟังก์ชั่น GAMMAINV
122 ฟังก์ชั่น GCD
123 ฟังก์ชั่น GEOMEAN
124 ฟังก์ชั่น GESTEP
125 ฟังก์ชั่น GETPIVOTDATA
126 ฟังก์ชั่น GROWTH
127 ฟังก์ชั่น HARMEAN
128 ฟังก์ชั่น HEX2BIN
129 ฟังก์ชั่น HEX2DEC
130 ฟังก์ชั่น HEX2OCT
131 ฟังก์ชั่น HLOOKUP
132 ฟังก์ชั่น HOUR
133 ฟังก์ชั่น HYPERLINK
134 ฟังก์ชั่น HYPGEOMDIST
135 ฟังก์ชั่น IF
136 ฟังก์ชั่น IMABS
137 ฟังก์ชั่น IMAGINARY
138 ฟังก์ชั่น IMARGUMENT
139 ฟังก์ชั่น IMCONJUGATE
140 ฟังก์ชั่น IMCOS
141 ฟังก์ชั่น IMDIV
142 ฟังก์ชั่น IMEXP
143 ฟังก์ชั่น IMLN
144 ฟังก์ชั่น IMLOG10
145 ฟังก์ชั่น IMLOG2
146 ฟังก์ชั่น IMPOWER
147 ฟังก์ชั่น IMPRODUCT
148 ฟังก์ชั่น IMREAL
149 ฟังก์ชั่น IMSIN
150 ฟังก์ชั่น IMSQRT
151 ฟังก์ชั่น IMSUB
152 ฟังก์ชั่น IMSUM
153 ฟังก์ชั่น INDEX
154 ฟังก์ชั่น INDIRECT
155 ฟังก์ชั่น INFO
156 ฟังก์ชั่น INT
157 ฟังก์ชั่น INTERCEPT
158 ฟังก์ชั่น INTRATE
159 ฟังก์ชั่น IPMT
160 ฟังก์ชั่น IRR
161 ฟังก์ชั่น ISBLANK
162 ฟังก์ชั่น ISERR
163 ฟังก์ชั่น ISERROR
164 ฟังก์ชั่น ISEVEN
165 ฟังก์ชั่น ISLOGICAL
166 ฟังก์ชั่น ISNA
167 ฟังก์ชั่น ISNONTEXT
168 ฟังก์ชั่น ISNUMBER
169 ฟังก์ชั่น ISODD
170 ฟังก์ชั่น ISPMT
171 ฟังก์ชั่น ISREF
172 ฟังก์ชั่น ISTEXT
173 ฟังก์ชั่น KURT
174 ฟังก์ชั่น LARGE
175 ฟังก์ชั่น LCM
176 ฟังก์ชั่น LEFT
177 ฟังก์ชั่น LEN
178 ฟังก์ชั่น LINEST
179 ฟังก์ชั่น LN
180 ฟังก์ชั่น LOG
181 ฟังก์ชั่น LOG10
182 ฟังก์ชั่น LOGEST
183 ฟังก์ชั่น LOGINV
184 ฟังก์ชั่น LOGNORMDIST
185 ฟังก์ชั่น LOOKUP
186 ฟังก์ชั่น LOWER
187 ฟังก์ชั่น MATCH
188 ฟังก์ชั่น MAX
189 ฟังก์ชั่น MAXA
190 ฟังก์ชั่น MDETERM
191 ฟังก์ชั่น MDURATION
192 ฟังก์ชั่น MEDIAN
193 ฟังก์ชั่น MID
194 ฟังก์ชั่น MIN
195 ฟังก์ชั่น MINA
196 ฟังก์ชั่น MINUTE
197 ฟังก์ชั่น MINVERSE
198 ฟังก์ชั่น MIRR
199 ฟังก์ชั่น MMULT
200 ฟังก์ชั่น MOD
201 ฟังก์ชั่น MODE
202 ฟังก์ชั่น MONTH
203 ฟังก์ชั่น MROUND
204 ฟังก์ชั่น MULTINOMIAL
205 ฟังก์ชั่น N
206 ฟังก์ชั่น NA
207 ฟังก์ชั่น NEGBINOMDIST
208 ฟังก์ชั่น NETWORKDAYS
209 ฟังก์ชั่น NOMINAL
210 ฟังก์ชั่น NORMDIST
211 ฟังก์ชั่น NORMINV
212 ฟังก์ชั่น NORMSDIST
213 ฟังก์ชั่น NORMSINV
214 ฟังก์ชั่น NOT
215 ฟังก์ชั่น NOW
216 ฟังก์ชั่น NPER
217 ฟังก์ชั่น NPV
218 ฟังก์ชั่น OCT2BIN
219 ฟังก์ชั่น OCT2DEC
220 ฟังก์ชั่น OCT2HEX
221 ฟังก์ชั่น ODD
222 ฟังก์ชั่น ODDFPRICE
223 ฟังก์ชั่น ODDFYIELD
224 ฟังก์ชั่น ODDLPRICE
225 ฟังก์ชั่น ODDLYIELD
226 ฟังก์ชั่น OFFSET
227 ฟังก์ชั่น OR
228 ฟังก์ชั่น PEARSON
229 ฟังก์ชั่น PERCENTILE
230 ฟังก์ชั่น PERCENTRANK
231 ฟังก์ชั่น PERMUT
232 ฟังก์ชั่น PI
233 ฟังก์ชั่น PMT
234 ฟังก์ชั่น POISSON
235 ฟังก์ชั่น POWER
236 ฟังก์ชั่น PPMT
237 ฟังก์ชั่น PRICE
238 ฟังก์ชั่น PRICEDISC
239 ฟังก์ชั่น PRICEMAT
240 ฟังก์ชั่น PROB
241 ฟังก์ชั่น PRODUCT
242 ฟังก์ชั่น PROPER
243 ฟังก์ชั่น PV
244 ฟังก์ชั่น QUARTILE
245 ฟังก์ชั่น QUOTIENT
246 ฟังก์ชั่น RADIANS
247 ฟังก์ชั่น RAND
248 ฟังก์ชั่น RANDBETWEEN
249 ฟังก์ชั่น RANK
250 ฟังก์ชั่น RATE
251 ฟังก์ชั่น RECEIVED
252 ฟังก์ชั่น REGISTER.ID
253 ฟังก์ชั่น REPLACE
254 ฟังก์ชั่น REPT
255 ฟังก์ชั่น RIGHT
256 ฟังก์ชั่น ROMAN
257 ฟังก์ชั่น ROUND
258 ฟังก์ชั่น ROUNDBAHTDOWN
259 ฟังก์ชั่น ROUNDBAHTUP
260 ฟังก์ชั่น ROUNDDOWN
261 ฟังก์ชั่น ROUNDUP
262 ฟังก์ชั่น ROW
263 ฟังก์ชั่น ROWS
264 ฟังก์ชั่น RSQ
265 ฟังก์ชั่น SEARCH
266 ฟังก์ชั่น SECOND
267 ฟังก์ชั่น SERIESSUM
268 ฟังก์ชั่น SIGN
269 ฟังก์ชั่น SIN
270 ฟังก์ชั่น SINH
271 ฟังก์ชั่น SKEW
272 ฟังก์ชั่น SLN
273 ฟังก์ชั่น SLOPE
274 ฟังก์ชั่น SMALL
275 ฟังก์ชั่น SQRT
276 ฟังก์ชั่น SQRTPI
277 ฟังก์ชั่น STANDARDIZE
278 ฟังก์ชั่น STDEV
279 ฟังก์ชั่น STDEVA
280 ฟังก์ชั่น STDEVP
281 ฟังก์ชั่น STDEVPA
282 ฟังก์ชั่น STEYX
283 ฟังก์ชั่น SUBSTITUTE
284 ฟังก์ชั่น SUBTOTAL
285 ฟังก์ชั่น SUM
286 ฟังก์ชั่น SUMIF
287 ฟังก์ชั่น SUMPRODUCT
288 ฟังก์ชั่น SUMSQ
289 ฟังก์ชั่น SUMX2MY2
290 ฟังก์ชั่น SUMX2PY2
291 ฟังก์ชั่น SUMXMY2
292 ฟังก์ชั่น SYD
293 ฟังก์ชั่น T
294 ฟังก์ชั่น TAN
295 ฟังก์ชั่น TANH
296 ฟังก์ชั่น TBILLEQ
297 ฟังก์ชั่น TBILLPRICE
298 ฟังก์ชั่น TBILLYIELD
299 ฟังก์ชั่น TDIST
300 ฟังก์ชั่น TEXT
301 ฟังก์ชั่น THAI Functions
302 ฟังก์ชั่น TIME
303 ฟังก์ชั่น TIMEVALUE
304 ฟังก์ชั่น TINV
305 ฟังก์ชั่น TODAY
306 ฟังก์ชั่น TRANSPOSE
307 ฟังก์ชั่น TREND
308 ฟังก์ชั่น TRIM
309 ฟังก์ชั่น TRIMMEAN
310 ฟังก์ชั่น TRUE
311 ฟังก์ชั่น TRUNC
312 ฟังก์ชั่น TTEST
313 ฟังก์ชั่น TYPE
314 ฟังก์ชั่น UPPER
315 ฟังก์ชั่น VALUE
316 ฟังก์ชั่น VAR
317 ฟังก์ชั่น VARA
318 ฟังก์ชั่น VARP
319 ฟังก์ชั่น VARPA
320 ฟังก์ชั่น VDB
321 ฟังก์ชั่น VLOOKUP
322 ฟังก์ชั่น WEEKDAY
323 ฟังก์ชั่น WEEKNUM
324 ฟังก์ชั่น WEIBULL
325 ฟังก์ชั่น WORKDAY
326 ฟังก์ชั่น XIRR
327 ฟังก์ชั่น XNPV
328 ฟังก์ชั่น YEAR
329 ฟังก์ชั่น YEARFRAC
330 ฟังก์ชั่น YIELD
331 ฟังก์ชั่น YIELDDISC
332 ฟังก์ชั่น YIELDMAT
333 ฟังก์ชั่น ZTEST

 

 CIS Training Page

 

 CIS Training

 

Download

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
(Dec-2015)

คลิก ด้านบน
แล้วคลิกปุ่ม Download


Download แบบฟอร์ม JPEG 
Page 1 / Page 2

ถ้าไม่ได้โทรถาม
02-561-5512 ครับ


CIS News 2017
พบกับ Free Training
ชุดล่าสุดครับ
 
Free Training ทั้งหมด คลิกที่นี่

 

คลิก Download โบรชัวร์ล่าสุด


Promotion พิเศษสุด

ชุดเรียนรู้ USB Training
เมื่อสั่งซื้อ 2 ชุด 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง
+ ฟรีกล่องอาหาร 2 แบบ

ดูรายละเอียดที่ USB Training


ผู้อ่านสามารถคลิกเลือก 
เข้าไปเรียนฟรีใน 
แท็บ Free Training 
หรือที่ Youtube ช่องของ CISTraining

มีหัวข้อที่น่าสนใจคือ

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนคณิตศาสตร์

เรียนคอมพิวเตอร์

เรียนดนตรี

 • เรียน Music Theory (ทฤษฎีดนตรี) 18 เรื่อง ใน 1 ชม. Playlist <New>

ธรรมะ


Promotion พิเศษสุด

การเรียนรู้นี้ ได้พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับ USB Flash drive

 • สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
 • ไม่ต้องติดตั้ง
 • ไม่ต้องลงทะเบียน
 • รับฟรี USB Flash drive พร้อม ชุดการเรียนรู้
 • สั่งซื้อวันนี้ รับฟรี กล่องเอนกประสงค์ Safe & Lock

Promotion พิเศษสุดตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ต.ค. 60 นี้เท่านั้น

ราคาชุดละ 2,500 บาท
สั่งซื้อ 2 ชุด 5,000 บาท 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง 
+ ฟรีกล่องอาหาร 3 ใบ

(ทั้ง 3 ชุดจะอยู่ใน USB Flash Drive เดียวกัน)

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จาก

 • คลิก
  USB Training
 • ติดต่อได้ที่ โทร 
  02-561-5512