สอนลูกให้เก่งเลข

การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ในการปูพื้นฐานให้นักเรียน สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในขั้นสูง ในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องคณิตศาสตร์หรือเลขคณิต เพราะนักเรียนส่วนใหญ่มักจะถอดใจ บางคนถึงกับทิ้ง ไม่สนใจไปเลย ทั้งๆที่คณิตศาสตร์ ถือเป็นวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะตัวเลขและการคำนวณ มักจะเกี่ยวพันกับในชีวิตประจำวัน จนถึงการใช้งานในระดับสูง เรียกได้ว่าทุกวินาทีชีวิตของคนเราจะต้องมีตัวเลขมาเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น

 
นักเรียนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วง่าย เพราะเป็นวิชาที่มีกฎเกณฑ์ตายตัว เช่น 1+2 ก็ต้องเป็น 3 เสมอไม่ว่าจะอีก 500 ปี หรือ 5000 ปี กฎนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
 
ปัญหาหลักพื้นฐานที่สำคัญมี 2 ระดับก็คือ
 • ระดับแรกเรียนแล้วไม่เข้าใจ
 • ระดับที่ 2 เข้าใจแล้วทำข้อสอบไม่ทัน
วิธีแก้ไขก็ง่ายนิดเดียวโดยปฏิบัติตาม 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ รับรองว่า นักเรียนทุกคนต้องเก่งเลข อย่างแน่นอน ล้านเปอร์เซ็นต์ !
 
ขั้นตอนที่ 1 ทำความเข้าใจ
 
 
นักเรียนที่เรียนวิชาใดหรือเรื่องใดต้องมีความเข้าใจในเรื่องที่เรียนนั้น อาจจะโดยการฟังครูสอน หรืออ่านหนังสือเรียน หรือหนังสือเพิ่มเติมในเรื่องนั้นให้เข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำความเข้าใจกับตัวอย่างให้มาก ขั้นตอนนี้จะทำให้นักเรียนแม่นยำในกฎเกณฑ์ หรือนิยามซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอันดับแรก
 
ในชุดเรียนรู้ สอนลูกให้เก่งเลขนี้ ได้นำกฎเกณฑ์ที่สำคัญในแต่ละเรื่องที่นักเรียนควรต้องทราบมาอธิบายอย่างละเอียด พร้อมทั้งตัวอย่างที่ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
 
 
ขั้นตอนที่ 2 ทำแบบฝึกหัด
 
 
 
เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจแล้วก็มาทดสอบความเข้าใจด้วยการทำแบบฝึกหัดหรือแบบฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการนำสิ่งที่เรียนรู้มาจากขั้นตอนที่ 1 มาใช้ เพราะการทำแบบฝึกปฏิบัตินั้นนอกจากจะทดสอบความเข้าใจแล้ว ยังฝึกความชำนาญไปในตัวด้วยเมื่อทำมาถึงขั้นนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาระดับแรกที่เรียนไม่เข้าใจให้เข้าใจได้เป็นอย่างดี
 
ในชุดเรียนรู้ สอนลูกให้เก่งเลข ได้พัฒนา กระดานมหัศจรรย์ ซึ่งจะสร้างโจทย์ให้ผู้เรียนอย่างมากมาย พร้อมทั้งเครื่องมือ คือนิ้วมือเพื่อช่วยในการนับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเครื่องมือช่วยสำหรับครูหรือผู้ปกครองในการอธิบายวิธีการคิดได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งผู้เรียนยังสามารถตรวจสอบคำตอบได้ทันที

 

ขั้นตอนที่ 3 ทำข้อสอบ (พร้อมจับเวลา)

 

เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจและทำแบบฝึกหัดจนชำนาญแล้วแต่จะถึอว่าเก่งแล้วก็ไม่เชิง เพียงแค่เอาตัวรอดได้ เพราะถ้าเป็นการทำข้อสอบก็อาจจะพอทำได้ แต่เป็นแบบทำไม่ทัน ขั้นตอนนี้จึงมาเสริมเพื่อให้นักเรียนที่นอกจากจะมั่นใจแล้วยังใช้เวลาทำไม่นานโดยการเพิ่มการทำข้อสอบพร้อมจับเวลา ซึ่งขั้นที่ 2 จะเป็นการเพิ่มความชำนาญแต่ขั้นตอนที่ 3 จะเป็นการเพิ่มความเชี่ยวชาญ ซึ่งก็จะแก้ปัญหาระดับที่ 2 ที่เข้าใจแต่ทำไม่ทัน ก็จะทำทันเวลาและเหลือเวลาทบทวนอีกเล็กน้อย

ในชุดเรียนรู้ สอนลูกให้เก่งเลข ได้พัฒนา กระดานมหัศจรรย์ ซึ่งจะสร้างข้อสอบให้ผู้เรียนอย่างมากมาย นาฬิกาจับเวลาเพื่อใช้ทดสอบความเร็ว และเป็นเครื่องมือช่วยสำหรับครูหรือผู้ปกครองในการทดสอบผู้เรียนว่ามีความเข้าใจ ชำนาญมากน้อยแค่ไหน พร้อมทั้งผู้เรียนยังสามารถรู้ผลแบบ real time

 

เมื่อน้องๆทำบวกลบจนคล่องแล้วก็มาทำคูณ ซึ่งจะเริ่มจาก การคูณ 1 หลัก ไปจนถึงการคูณ 3 หลัก พร้อมการทำแบบฝึกปฏิบัติและแบบทดสอบจาก กระดานมหัศจรรย์ ที่สามารถทดเลขได้แบบ interactive

 

 

เมื่อน้องๆทำบวกลบและคูณจนคล่องแล้วก็มาทำหาร ซึ่งจะเริ่มจาก การหาร 1 หลัก ไปจนถึงการหาร 2 หลัก พร้อมการทำแบบฝึกปฏิบัติและแบบทดสอบจาก กระดานมหัศจรรย์ ที่สามารถทดเลขได้แบบ interactive

 

เนื้อหาที่สอนใน ชุดสอนลูกให้เก่งเลข

สารบัญ

 

บทที่ 1 บทนำ

1.1 เคล็ดลับทำให้เก่งเลข

1.2 การเรียนรู้ชุดสอนลูกให้เก่งเลข

 

บทที่ 2 การบวก

2.1 ตัวเลขและการนับเลข 1 ถึง 20

2.2 การบวกเลข 1 หลัก ความหมายและตัวอย่าง

2.3 การบวกเลข 1 หลัก ตัวอย่างที่ 1

2.4 การบวกเลข 1 หลัก ตัวอย่างที่ 2

2.5 การบวกเลข 1 หลัก ตัวอย่างที่ 3

2.6 แบบฝึกปฏิบัติ

2.7 แบบทดสอบพร้อมจับเวลา

 

บทที่ 3 การบวกเลข 2 หลัก

3.1 การนับเลข 21 ถึง 100

3.2 การบวกเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 1

3.3 การบวกเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 2

3.4 การบวกเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 3

3.5 การบวกเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 4

3.6 การบวกเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 5

3.7 การบวกเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 6

3.8 การบวกเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 7

3.9 แบบฝึกปฏิบัติ

3.10 แบบทดสอบพร้อมจับเวลา

 

บทที่ 4 การบวกเลข 3 หลัก

4.1 การบวกเลข 3 หลัก

4.2 การนับเลข 101 ถึง 200

4.3 การนับเลข 201 ถึง 300

4.4 การนับเลข 301 ถึง 400

4.5 การนับเลข 401 ถึง 500
 
4.6 การนับเลข 501 ถึง 600

4.7 การนับเลข 601 ถึง 700

4.8 การนับเลข 701 ถึง 800

4.9 การนับเลข 801 ถึง 900

4.10 การนับเลข 901 ถึง 1000

4.11 การบวกเลข 3 หลัก ตัวอย่างที่ 1

4.12 การบวกเลข 3 หลัก ตัวอย่างที่ 2

4.13 การบวกเลข 3 หลัก ตัวอย่างที่ 3

4.14 การบวกเลข 3 หลัก ตัวอย่างที่ 4

4.15 การบวกเลข 3 หลัก ตัวอย่างที่ 5

4.16 แบบฝึกปฏิบัติ

4.17 แบบทดสอบพร้อมจับเวลา

 

บทที่ 5 การบวกเลข 4 หลัก

5.1 การนับเลข 1001 ถึง 10000

5.2 การบวกเลข 4 หลัก ตัวอย่างที่ 1

5.3 การบวกเลข 4 หลัก ตัวอย่างที่ 2

5.4 การบวกเลข 4 หลัก ตัวอย่างที่ 3

5.5 การบวกเลข 4 หลัก ตัวอย่างที่ 4

5.6 แบบฝึกปฏิบัติ

5.7 แบบทดสอบพร้อมจับเวลา

 

บทที่ 6 การลบเลข 1 หลัก

6.1 การลบเลข ความหมายและตัวอย่าง

6.2 การลบเลข 1 หลัก ตัวอย่างที่ 1

6.3 การลบเลข 1 หลัก ตัวอย่างที่ 2

6.4 แบบฝึกปฏิบัติ

6.5 แบบทดสอบพร้อมจับเวลา

 

บทที่ 7 การลบเลข 2 หลัก

7.1 การลบเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 1

7.2 การลบเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 2

7.3 การลบเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 3

7.4 การลบเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 4

7.5 การลบเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 5

7.6 แบบฝึกปฏิบัติ

7.7 แบบทดสอบพร้อมจับเวลา

 

บทที่ 8 การลบเลข 3 หลัก

8.1 การลบเลข 3 หลัก ตัวอย่างที่ 1

8.2 การลบเลข 3 หลัก ตัวอย่างที่ 2

8.3 การลบเลข 3 หลัก ตัวอย่างที่ 3

8.4 การลบเลข 3 หลัก ตัวอย่างที่ 4

8.5 การลบเลข 3 หลัก ตัวอย่างที่ 5

8.6 แบบฝึกปฏิบัติ

8.7 แบบทดสอบพร้อมจับเวลา

 

บทที่ 9 การลบเลข 4 หลัก

9.1 การลบเลข 4 หลัก ตัวอย่างที่ 1

9.2 การลบเลข 4 หลัก ตัวอย่างที่ 2

9.3 การลบเลข 4 หลัก ตัวอย่างที่ 3

9.4 แบบฝึกปฏิบัติ

9.5 แบบทดสอบพร้อมจับเวลา

 

บทที่ 10 การคูณเลข

10.1 การคูณเลข ความหมายและตัวอย่าง

10.2 ตารางสูตรคูณ

10.2.1 ตารางสูตรคูณแม่ 2

10.2.2 ตารางสูตรคูณแม่ 3

10.2.3 ตารางสูตรคูณแม่ 4

10.2.4 ตารางสูตรคูณแม่ 5

10.2.5 ตารางสูตรคูณแม่ 6

10.2.6 ตารางสูตรคูณแม่ 7

10.2.7 ตารางสูตรคูณแม่ 8

10.2.8 ตารางสูตรคูณแม่ 9

10.2. 9 ตารางสูตรคูณแม่ 10

10.2.10 ตารางสูตรคูณแม่ 11

10.2.11 ตารางสูตรคูณแม่ 12

10.3 การคูณเลข 1 หลัก ตัวอย่างที่ 1

10.4 การคูณเลข 1 หลัก ตัวอย่างที่ 2

10.5 การคูณเลข 1 หลัก ตัวอย่างที่ 3

10.6 การคูณเลข 1 หลัก ตัวอย่างที่ 4

10.7 การคูณเลข 1 หลัก ตัวอย่างที่ 5

10.8 การคูณเลข 1 หลัก ตัวอย่างที่ 6

10.9 การคูณเลข 1 หลัก ตัวอย่างที่ 7

10.10 การคูณเลข 1 หลัก ตัวอย่างที่ 8

10.11 แบบฝึกปฏิบัติ

10.12 แบบทดสอบพร้อมจับเวลา

 

บทที่ 11 การคูณเลข 2 หลัก

11.1 การคูณเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 1

11.2 การคูณเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 2

11.3 การคูณเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 3

11.4 การคูณเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 4

11.5 การคูณเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 5

11.6 แบบฝึกปฏิบัติ

11.7 แบบทดสอบพร้อมจับเวลา

 

บทที่ 12 การคูณเลข 3 หลัก

12.1 การคูณเลข 3 หลัก ตัวอย่างที่ 1

12.2 การคูณเลข 3 หลัก ตัวอย่างที่ 2

12.3 การคูณเลข 3 หลัก ตัวอย่างที่ 3

12.4 การคูณเลข 3 หลัก ตัวอย่างที่ 4

12.5 การคูณเลข 3 หลัก ตัวอย่างที่ 5

12.6 แบบฝึกปฏิบัติ

12.7 แบบทดสอบพร้อมจับเวลา

 

บทที่ 13 การหารเลข 1 หลัก

13.1 การหารเลข ความหมายและตัวอย่าง

13.2 การหารแบบไม่มีเศษ และแบบมีเศษ

13.3 การหารเลข 1 หลัก ตัวอย่างที่ 1

13.4 การหารเลข 1 หลัก ตัวอย่างที่ 2

13.5 การหารเลข 1 หลัก ตัวอย่างที่ 3

13.6 การหารเลข 1 หลัก ตัวอย่างที่ 4

13.7 การหารเลข 1 หลัก ตัวอย่างที่ 5

13.8 การหารเลข 1 หลัก ตัวอย่างที่ 6

13.9 การหารเลข 1 หลัก ตัวอย่างที่ 7

13.10 การหารเลข 1 หลัก ตัวอย่างที่ 8

13.11 แบบฝึกปฏิบัติ

13.12 แบบทดสอบพร้อมจับเวลา

 

บทที่ 14 การหารเลข 2 หลัก

14.1 การหารเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 1

14.2 การหารเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 2

14.3 การหารเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 3

14.4 การหารเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 4

14.5 การหารเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 5

14.6 การหารเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 6

14.7 การหารเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 7

14.8 การหารเลข 2 หลัก ตัวอย่างที่ 8

14.9 แบบฝึกปฏิบัติ

14.10 แบบทดสอบพร้อมจับเวลา

 

 

 

 

 

 CIS Training Page

 

 CIS Training

 

Download

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
(Dec-2015)

คลิก ด้านบน
แล้วคลิกปุ่ม Download


Download แบบฟอร์ม JPEG 
Page 1 / Page 2

ถ้าไม่ได้โทรถาม
02-561-5512 ครับ


CIS News 2017
พบกับ Free Training
ชุดล่าสุดครับ
 
Free Training ทั้งหมด คลิกที่นี่

 

คลิก Download โบรชัวร์ล่าสุด


Promotion พิเศษสุด

ชุดเรียนรู้ USB Training
เมื่อสั่งซื้อ 2 ชุด 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง
+ ฟรีกล่องอาหาร 2 แบบ

ดูรายละเอียดที่ USB Training


ผู้อ่านสามารถคลิกเลือก 
เข้าไปเรียนฟรีใน 
แท็บ Free Training 
หรือที่ Youtube ช่องของ CISTraining

มีหัวข้อที่น่าสนใจคือ

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนคณิตศาสตร์

เรียนคอมพิวเตอร์

เรียนดนตรี

 • เรียน Music Theory (ทฤษฎีดนตรี) 18 เรื่อง ใน 1 ชม. Playlist <New>

ธรรมะ


Promotion พิเศษสุด

การเรียนรู้นี้ ได้พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับ USB Flash drive

 • สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
 • ไม่ต้องติดตั้ง
 • ไม่ต้องลงทะเบียน
 • รับฟรี USB Flash drive พร้อม ชุดการเรียนรู้
 • สั่งซื้อวันนี้ รับฟรี กล่องเอนกประสงค์ Safe & Lock

Promotion พิเศษสุดตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ต.ค. 60 นี้เท่านั้น

ราคาชุดละ 2,500 บาท
สั่งซื้อ 2 ชุด 5,000 บาท 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง 
+ ฟรีกล่องอาหาร 3 ใบ

(ทั้ง 3 ชุดจะอยู่ใน USB Flash Drive เดียวกัน)

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จาก

 • คลิก
  USB Training
 • ติดต่อได้ที่ โทร 
  02-561-5512