การคิดเลขแบบสายฟ้าแลบ

วิชาเลขหรือคณิตศาสตร์ ถือเป็นวิชาพื้นฐานและเป็นหัวใจ ที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ในวิชาอื่นทุกแขนงวิชา นอกเหนือจากนั้นตัวเลขยังเกี่ยวพันกับชีวิตของคนเรา นับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน หรือจะว่าไปก็คือเกี่ยวข้องนับตั้งแต่เกิดจนตาย แต่ทว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบ โดยจะอ้างว่าตนเองไม่เก่งวิชาคำนวณบ้าง เรียนแล้วไม่เข้าใจเพราะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแม้นักเรียนบางคน มีความเข้าใจพอสมควร แต่เวลาทำข้อสอบกลับทำไม่ทัน สู้คนอื่นไม่ได้

 
ชุดเรียนรู้ สอนลูกให้เก่งเลข จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นคือ การบวก ลบ คูณและหาร พร้อมทั้งแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ซึ่งได้สุ่มตัวเลขมาฝึกฝนความชำนาญกับแบบฝึกหัด นับหมื่น นับแสน ครั้งจนเชี่ยวชาญ ที่สำคัญคือผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ ไม่ต้องเดินทางไปเรียน ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่บานปลาย จึงเป็นชุดที่ได้รับความนิยมจากครู อาจารย์ นำไปให้ลูกศิษย์ลูกหาใช้ และผู้ปกครอง นำไปให้ลูกหลานได้ฝึกฝนกัน
 
เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้การบวก ลบ คูณและหารแล้ว ในชุดนี้เรียกว่า ชุด การคิดเลขแบบสายฟ้าแลบ จะเป็นการต่อยอด จะช่วยให้นักเรียนสามารถทำโจทย์ และข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว เพราะข้อสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบกลางภาค ปลายภาค หรือกระทั่งการสอบแข่งขัน ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่มักจะบ่นว่าข้อสอบไม่ยาก แต่ทำไม่ทัน
 
วิธีการไหนที่จะช่วยลดเวลาในการคิด คงจะหนีไม่พ้นเรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร หลายท่านยังสงสัยว่าจะช่วยได้อย่างไร ลองมาดูตัวอย่างต่อไปนี้แล้วประเมินว่าแต่ละข้อใช้เวลาเท่าไหร่โดยไม่ใช้เครื่องคิดเลข ยกตัวอย่างเช่น
 
95 ยกกำลัง 2 ในชุดเรียนรู้ จะบอกวิธีลัด ให้ได้คำตอบในเวลา 3 วินาที
32451 x 11 ในชุดเรียนรู้ จะบอกวิธีลัด ให้ได้คำตอบในเวลา 5 วินาที
36 x 24 ในชุดเรียนรู้ จะบอกวิธีลัด ให้ได้คำตอบในเวลา 10 วินาที
รากที่ 3 ของ 12167 ในชุดเรียนรู้ จะบอกวิธีลัด ให้ได้คำตอบในเวลา 5 วินาที
14 ยกกำลัง 3 ในชุดเรียนรู้ จะบอกวิธีลัด ให้ได้คำตอบในเวลา 30 วินาที
 
เป็นตัวอย่างที่หลายท่านอาจจะใช้เวลาเป็น นาที หรือหลายนาที แต่ถ้าเข้าใจวิธีการ และฝึกฝนให้ชำนาญแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นสิ่งปกติที่ง่าย โดยไม่ต้องมีพรสวรรค์หรือโชคชะตาใดๆเข้ามาช่วย
 
ชุดเรียนรู้ชุดนี้ เป็นชุดต่อยอดจากชุด สอนลูกให้เก่งเลข เพราะชุดสอนลูกให้เก่งเลข นี้จะทำให้ผู้เรียนคิดเลขพื้นฐานได้เร็ว เมื่อมาดูชุดการคิดเลขแบบสายฟ้าแลบ ที่จะบอกสูตรลัดสำเร็จรูป ก็จะทำให้การคิดเลขที่เร็วอยู่แล้วให้เร็วสุดยอดราวสายฟ้าแลบ
 
ชุดนี้จึงเหมาะกับนักเรียนระดับประถม 5-6 มัธยมต้น มัธยมปลาย ที่ต้องการทำเกรด และใช้เป็นเครื่องมือในการทำคะแนนสอบเข้า ม.1 ม.4 เข้ามหาวิทยาลัย หรือกระทั่งช่วยในการสอบคณิตศาสตร์ใน SAT, GMAT, GRE และปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ
 
 
การบวกเลขที่มีเรียนมีสอนนั้นก็ใช้ได้ แต่ถ้าต้องการคิดให้เร็วนั้น มีหลักการง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคิดเลข ก็จะช่วยการทำข้อสอบได้รวดเร็ว
 
 
 
การลบเลขที่ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ น้องๆหลายคน ต้องไปขอยืมมา แล้วลบกัน แต่ถ้ามีวิธีลบ ที่ไม่ต้องขอยืม ก็จะช่วยให้การคิดเลข เร็วขึ้นอย่างมาก
 
 
 
การคูณเลขส่วนใหญ่จะสอนให้คูณจากขวาไปซ้าย แต่ถ้าใช้การคูณจากซ้ายไปขวา จะลดขั้นตอนและเวลาลงมาก จนคาดไม่ถึง
 
 
 
การคูณเลข 2 หลักส่วนใหญ่จะใช้หลักหน่วยคูณก่อน แล้วตามด้วยหลักสิบ จากนั้นนำเลขมาบวกกัน แต่วิธีนี้ใช้เวลาเป็น นาทีหรือหลายนาที ถ้าใช้วิธีลัดพร้อมการบวกจากซ้ายไปขวา จะใช้เวลาแค่ไม่กี่ วินาที
 
 
 
การคูณเลข 3 หลัก จะบอกวิธีลัด การคูณและการบวกจากซ้ายไปขวา ถ้าทำคล่องๆก็ใช้เวลาไม่เกิน 30 วินาที เวลาสอบถ้าคิดเลขได้เร็วก็มีเวลาทบทวน
 

วิธีการถอดรากที่ 3 ถ้าทำตามขั้นตอนก็ใช้เวลานานมาก แต่วิธีลัดนี้ ถ้าใช้คล่อง แค่เห็นโจทย์ ก็สามารถตอบได้ทันที

 

การตรวจสอบว่าเลขจำนวนนี้หารด้วย 3 ลงต้วหรือไม่ ถ้าตัวตั้งไม่มากก็ตั้งหารได้ไม่ยากโดยใช้เวลาไม่กี่นาที แต่ตัวเลขน้อยๆเหล่านี้ จะมีเห็นในตัวอย่าง และแบบฝึกหัดเท่านั้น เพราะในข้อสอบจะพบตัวเลขจำนวนมาก ถ้าตั้งหารเองก็อาจจะใช้เวลานับ 10 นาที ก็จะทำข้อสอบข้ออื่นไม่ทัน วิธีลัดจะช่วยให้การคิดใช้เวลาแค่หน่วย วินาที เท่านั้น

 

เนื้อหาที่สอนใน ชุดการคิดเลขแบบสายฟ้าแลบ

1. บทนำ
2. สารบัญ
3. เคล็ดลับทำให้เก่งเลข
4. ชุดเรียนรู้ สอนลูกให้เก่งเลข
 
5. บทที่ 1 การบวกเลขอย่างรวดเร็ว
6. การบวกเลข 1 หลักอย่างรวดเร็ว
7. การบวกเลข 2 หลักอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างที่ 1)
8. การบวกเลข 2 หลักอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างที่ 2)
9. การบวกเลข 2 หลักอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างที่ 3)
10. การบวกเลข 2 หลักอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างที่ 4)
11. การบวกเลข 2 หลักอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างที่ 5)
12. การบวกเลข 3 หลักอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างที่ 1)
13. การบวกเลข 3 หลักอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างที่ 2)
14. การตรวจสอบการบวก (ตัวอย่างที่ 1)
15. การตรวจสอบการบวก (ตัวอย่างที่ 2)
 
16. บทที่ 2 การลบเลขอย่างรวดเร็ว
17. รู้จักกับ จำนวนทบ
18. การลบเลขจาก 10, 100, 1000 (ตัวอย่างที่ 1)
19. การลบเลขจาก 10, 100, 1000 (ตัวอย่างที่ 2)
20. การลบเลขจาก 10, 100, 1000 (ตัวอย่างที่ 3)
21. การลบเลขจาก 10, 100, 1000 (ตัวอย่างที่ 4)
22. การลบเลขโดยไม่ขอยืม
23. การลบเลขโดยไม่ขอยืม (ตัวอย่างที่ 1)
24. การลบเลขโดยไม่ขอยืม (ตัวอย่างที่ 2)
25. การตรวจสอบการลบ (ตัวอย่างที่ 1)
26. การตรวจสอบการลบ (ตัวอย่างที่ 2)
 
27. บทที่ 3 การคูณเลข 2 หลักอย่างรวดเร็ว
28. การคูณเลขจากซ้ายไปขวา (ตัวอย่างที่ 1)
29. การคูณเลขจากซ้ายไปขวา (ตัวอย่างที่ 2)
30. การคูณเลขจากซ้ายไปขวา (ตัวอย่างที่ 3)
31. การคูณเลขด้วย 11 (ตัวอย่างที่ 1)
32. การคูณเลขด้วย 11 (ตัวอย่างที่ 2)
33. การคูณเลขด้วย 11 (ตัวอย่างที่ 3)
34. การคูณเลขด้วย 11 (ตัวอย่างที่ 4)
35. การคูณเลข 12 ถึง 19 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 10 (ตัวอย่างที่ 1)
36. การคูณเลข 12 ถึง 19 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 10 (ตัวอย่างที่ 2)
37. การคูณเลข 12 ถึง 19 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 10 (ตัวอย่างที่ 3)
38. การคูณเลข 12 ถึง 19 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 10 (ตัวอย่างที่ 4)
39. การคูณเลข 21 ถึง 29 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 20
40. การคูณเลข 2 หลัก
41. การคูณเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 1)
42. การคูณเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 2)
43. การคูณเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 3)
44. การคูณเลข 2 หลัก โดยกำลังสองสมบูรณ์
45. การคูณเลข 2 หลัก โดยกำลังสองสมบูรณ์ (ตัวอย่าง)
 
46. บทที่ 4 การคูณเลขมากกว่า 2 หลัก
47. การคูณเลข 101 ถึง 120 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 100 (ตัวอย่างที่ 1)
48. การคูณเลข 101 ถึง 120 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 100 (ตัวอย่างที่ 2)
49. การคูณเลข 101 ถึง 120 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 100 (ตัวอย่างที่ 3)
50. การคูณเลข 101 ถึง 120 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 100 (ตัวอย่างที่ 4)
51. การคูณเลข 3 หลัก
52. การคูณเลข 3 หลักกับเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 1)
53. การคูณเลข 3 หลักกับเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 2)
54. การคูณเลข 3 หลักกับเลข 3 หลัก (ตัวอย่างที่ 1)
55. การคูณเลข 3 หลักกับเลข 3 หลัก (ตัวอย่างที่ 2)
56. การคูณเลข 1001 ถึง 1200 ด้วยค่าเบี่ยงฐาน 1000
57. การคูณเลข 4 หลัก
58. การคูณเลข 4 หลัก (ตัวอย่าง)
59. การตรวจสอบการคูณ (ตัวอย่างที่ 1)
60. การตรวจสอบการคูณ (ตัวอย่างที่ 2)
 
61. บทที่ 5 การหาค่ากำลังสอง
62. การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 (ตัวอย่างที่ 1)
63. การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 (ตัวอย่างที่ 2)
64. การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 (ตัวอย่างที่ 3)
65. การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 (ตัวอย่างที่ 4)
66. การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 (ตัวอย่างที่ 5)
67. การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 (ตัวอย่างที่ 6)
68. การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 ที่ลงท้ายด้วย 5 (ตัวอย่างที่ 1)
69. การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 ที่ลงท้ายด้วย 5 (ตัวอย่างที่ 2)
70. การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 ที่ลงท้ายด้วย 5 (ตัวอย่างที่ 3)
71. การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 ที่ลงท้ายด้วย 5 (ตัวอย่างที่ 4)
72. การหาค่าของเลขยกกำลัง 2 ที่ลงท้ายด้วย 5 (ตัวอย่างที่ 5)
 
73. บทที่ 6 การหารเลขอย่างรวดเร็ว
74. การหารด้วยเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 1)
75. การหารด้วยเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 1 ต่อ)
76. การหารด้วยเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 2)
77. การหารด้วยเลข 2 หลัก (ตัวอย่างที่ 3)
78. การหารด้วยเลข 3 หลัก (ตัวอย่างที่ 1)
79. การหารด้วยเลข 3 หลัก (ตัวอย่างที่ 2)
80. การหารด้วยเลข 3 หลัก (ตัวอย่างที่ 3)
81. การตรวจสอบการหาร (ตัวอย่างที่ 1)
82. การตรวจสอบการหาร (ตัวอย่างที่ 2)
 
83. บทที่ 7 การคำนวณขั้นสูงและการประยุกต์ใช้
84. การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ % (ตัวอย่างที่ 1)
85. การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ % (ตัวอย่างที่ 2)
86. การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ % (ตัวอย่างที่ 3)
87. การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ % (ตัวอย่างที่ 4)
88. การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ % (ตัวอย่างที่ 5)
89. การเปลี่ยนเศษส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ (ตัวอย่างที่ 1)
90. การเปลี่ยนเศษส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ (ตัวอย่างที่ 2)
91. การหารากที่ 3 ของเลข 1-100
92. การหารากที่ 3 ของเลข 1-101 (ตัวอย่างที่ 1)
93. การหารากที่ 3 ของเลข 1-101 (ตัวอย่างที่ 2)
94. การหารากที่ 3 ของเลข 1-101 (ตัวอย่างที่ 3)
95. การหารากที่ 3 ของเลข 1-101 (ตัวอย่างที่ 4)
96. การหาค่ากำลังสามของเลข 1 ถึง 100 (ตัวอย่างที่ 1)
97. การหาค่ากำลังสามของเลข 1 ถึง 100 (ตัวอย่างที่ 2)
98. การหาค่ากำลังสามของเลข 1 ถึง 100 (ตัวอย่างที่ 3)
99. การหาค่ากำลังสามของเลข 1 ถึง 100 (ตัวอย่างที่ 4)
100. สูตรการหาเลขยกกำลังจากสามเหลี่ยมปาสคาล
 
101. บทที่ 8 การตรวจสอบการหารลงตัว
102. การตรวจสอบการหารด้วย 2 ลงตัว
103. การตรวจสอบการหารด้วย 3 ลงตัว
104. การตรวจสอบการหารด้วย 4 ลงตัว
105. การตรวจสอบการหารด้วย 5 ลงตัว
106. การตรวจสอบการหารด้วย 6 ลงตัว
107. การตรวจสอบการหารด้วย 7 ลงตัว
108. การตรวจสอบการหารด้วย 8 ลงตัว
109. การตรวจสอบการหารด้วย 9 ลงตัว
110. การตรวจสอบการหารด้วย 10 ลงตัว
111. การตรวจสอบการหารด้วย 11 ลงตัว
112. การตรวจสอบการหารด้วย 12 ลงตัว
113. การตรวจสอบการหารด้วย 13 ลงตัว
114. การตรวจสอบการหารด้วย 14 ลงตัว
115. การตรวจสอบการหารด้วย 15 ลงตัว
116. การตรวจสอบการหารด้วย 16 ลงตัว
117. การตรวจสอบการหารด้วย 17 ลงตัว
118. การตรวจสอบการหารด้วย 18 ลงตัว
119. การตรวจสอบการหารด้วย 19 ลงตัว
120. การตรวจสอบการหารด้วย 20 ลงตัว
121. การตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
 
122. บทสรุป

 

 

 CIS Training Page

 

 CIS Training

 

Download

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
(Dec-2015)

คลิก ด้านบน
แล้วคลิกปุ่ม Download


Download แบบฟอร์ม JPEG 
Page 1 / Page 2

ถ้าไม่ได้โทรถาม
02-561-5512 ครับ


CIS News 2017
พบกับ Free Training
ชุดล่าสุดครับ
 
Free Training ทั้งหมด คลิกที่นี่

 

คลิก Download โบรชัวร์ล่าสุด


Promotion พิเศษสุด

ชุดเรียนรู้ USB Training
เมื่อสั่งซื้อ 2 ชุด 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง
+ ฟรีกล่องอาหาร 2 แบบ

ดูรายละเอียดที่ USB Training


ผู้อ่านสามารถคลิกเลือก 
เข้าไปเรียนฟรีใน 
แท็บ Free Training 
หรือที่ Youtube ช่องของ CISTraining

มีหัวข้อที่น่าสนใจคือ

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนคณิตศาสตร์

เรียนคอมพิวเตอร์

เรียนดนตรี

 • เรียน Music Theory (ทฤษฎีดนตรี) 18 เรื่อง ใน 1 ชม. Playlist <New>

ธรรมะ


Promotion พิเศษสุด

การเรียนรู้นี้ ได้พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับ USB Flash drive

 • สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
 • ไม่ต้องติดตั้ง
 • ไม่ต้องลงทะเบียน
 • รับฟรี USB Flash drive พร้อม ชุดการเรียนรู้
 • สั่งซื้อวันนี้ รับฟรี กล่องเอนกประสงค์ Safe & Lock

Promotion พิเศษสุดตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ต.ค. 60 นี้เท่านั้น

ราคาชุดละ 2,500 บาท
สั่งซื้อ 2 ชุด 5,000 บาท 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง 
+ ฟรีกล่องอาหาร 3 ใบ

(ทั้ง 3 ชุดจะอยู่ใน USB Flash Drive เดียวกัน)

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จาก

 • คลิก
  USB Training
 • ติดต่อได้ที่ โทร 
  02-561-5512