ทฤษฎีดนตรี (Music Theory) เพื่อเตรียมสอบ

(เรียนฟรี Music Theory ใน 1 ชม. ในแท็บ Free Training)

เมื่อพูดถึงทฤษฎีดนตรีแล้ว หลายท่านใช้เวลาเรียนรู้จากตำรับตำราหลายเล่ม ก็จะทราบว่า เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก และน่าเบื่อ ถ้าหากเพียงเข้าใจกฎเกณฑ์ และวิธีการเพียงเล็กน้อย ก็จะทำให้ เรื่องยากกลับกลายเป็นเรื่องง่าย ดุจพลิกฝ่ามือ

 
ในชุดเรียนรู้ชุดนี้ จะอธิบายหลักการ ของทฤษฎีดนตรีอย่างง่ายๆ เป็นขั้นเป็นตอน จะทำให้สามารถเข้าใจดนตรี อย่างซาบซึ้งและแตกฉาน สามารถจดจำตัวโน้ต บันไดเสียง เมเจอร์ และไมเนอร์ พร้อมคอร์ดต่างๆ ได้โดยไม่ต้องท่องจำแบบนกแก้ว นกขุนทองสามารถนำไปใช้สอบได้ทุกรูปแบบท่านจะเข้าใจทฤษฎีดนตรีได้อย่างเหลือเชื่อ ในเวลาแค่ 1 วัน
 
นอกเหนือจากนี้น้องๆที่เรียนดนตรีโดยเฉพาะเปียโน ซึ่งโดยปกติต้องใช้เวลาเรียนและฝึกซ้อมเป็นเวลาหลายปี ต้องทุ่มเททั้งเวลาร่วม 10 ปี แรงกาย แรงใจและค่าใช้จ่ายมากมาย กว่าจะเข้าใจและอ่านโน้ตได้ จนบางครั้งน้องๆหลายคนเริ่มท้อและเบื่อหน่าย แล้วในที่สุดก็เลิกเรียนไปอย่างน่าเสียดาย แล้วยิ่งต้องไปสอบเกรดของเปียโน ที่มีสอบ Sight Reading และ Ear Training ที่เป็นส่วนที่ยากเพราะ อ่านโน้ตไม่คล่อง จำโน้ตไม่ได้ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะเรียนรู้ชุดนี้้จะทำให้น้องๆ จดจำตัวโน๊ตได้อย่างง่ายๆ แม้กระทั่งคอร์ตต่างๆก็รู้ได้โดยไม่ต้องท่องจำ เพราะได้พิสูจน์จากน้องหลายคนที่นำไปใช้ ฝึกซ้อมและทบทวนอย่างสม่ำเสมอใช้เวลาประมาณ 1 ปี สามารถไปสอบเกรด 3 ได้รับคำชม จากอาจารย์ชาวต่างชาติมาแล้ว
 
ที่สำคัญครูผู้สอนดนตรีหลายท่าน นำไปใช้สอนลูกศิษย์จนได้ผลมาแล้วมากมายเช่นกัน การเรียนรู้ที่ถูกหลัก ทำให้ผู้ปกครองประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายไปมาก แต่ท่านอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้ดูตัวอย่างที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อให้ท่านมั่นใจก่อนตัดสินใจครั้งสำคัญสำหรับบุตรหลานของท่าน
 

เมื่อน้องๆได้เรียนรู้ทฤษฎี และเทคนิคแล้วก็มาทำแบบฝึกหัด
เพื่อทบทวน โดยเริ่มจากแบบฝึกหัดง่ายๆ

น้องๆ ยังสามารถทดลอง คลิกปุ่มเพื่อฟังเสียงได้ด้วย
ซึ่งจะทำให้เรียนรู้การฝึกฟังไปพร้อมๆกัน

คำถามลักษณะนี้จะพบบ่อย ในการสอบเข้าคณะดุริยางคศาสตร์ ทุกปี
น้องๆที่เข้าใจแล้วในข้อนี้ ก็สามารถเก็บคะแนนไปเลยเต็มๆ

คำถามที่ออกสอบบ่อยทุกปี ในการสอบเข้าคณะดุริยางคศาสตร์
จะต้องออกให้เขียนบันไดเสียง แต่ใครเล่าจะจำได้หมด
ในชุดเรียนรู้นี้ จะบอกวิธีลัด ซึ่งไม่ว่าข้อสอบจะออกให้เขียน
บันไดเสียงของ Major หรือ Minor ไหน ก็ทำได้โดยไม่ต้องท่อง
ข้อนี้น้องๆก็กวาดคะแนนเต็มไปเลยอย่างง่ายๆ

 
 
ข้อสอบเกี่ยวกับขั้นคู่ (interval) มักจะมีออกกันทุกปี
แต่ผู้ออกข้อสอบมักจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ค่อยซ้ำ
ชุดเรียนรู้นี้จะบอกเทคนิคการจำ การทำแบบลัด
ที่ไม่ว่าข้อสอบจะออกมาแบบไหน น้องๆก็จะสามารถทำได้
อย่างน้อยก็ต้องได้คะแนนเต็ม
 
 
ในการข้อสอบดนตรีทุกครั้งจะไม่เคยพลาดที่จะต้องทดสอบเรื่องคอร์ด
แต่ผู้ออกข้อสอบก็จะมีเรื่องคอร์ดแบบไม่ค่อยซ้ำ
เพื่อที่จะวัดความรู้ความเข้าใจ ของผู้เข้าสอบ
ซึ่งถ้าไปใช้วิธีท่องคอร์ดทั้งหมดก็คงไม่ไหว
ชุดเรียนรู้นี้จะบอกเทคนิคการจำ ที่ไม่ว่าข้อสอบจะออกมาแบบไหน
น้องๆก็จะสามารถทำคะแนนได้เต็มเท่านั้น
 
เนื้อหาที่สอนใน ชุดทฤษฎีดนตรี 1-4 เพื่อเตรียมสอบ
 
บทที่ 1 ทฤษฏีดนตรีเบื้องต้น
 
บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานทฤษฎีดนตรี
2.1 ตัวโน้ตและตัวหยุด
2.2 แบบฝึกหัดที่ 2.1
2.3 ตารางเปรียบเทียบตัวโน้ต
2.4 แบบฝึกหัดที่ 2.2
2.5 ระดับเสียง (Pitch)
2.6 บรรทัด 5 เส้น
 
บทที่ 3 กุญแจ (Clef)
3.1 กุญแจซอล (Treble Clef/G Clef)
3.2 แบบฝึกหัดที่ 3.1
3.3 แบบฝึกหัดที่ 3.2
3.4 กุญแจฟา (Bass Clef/F Clef)
3.5 แบบฝึกหัดที่ 3.3
3.6 แบบฝึกหัดที่ 3.4
3.7 เส้นน้อย (Ledger)
3.8 แบบฝึกหัดที่ 3.5
3.9 แบบฝึกหัดที่ 3.6
 
บทที่ 4 บรรทัด 5 เส้นและกุญแจประจำหลัก
4.1 บรรทัด 5 เส้นใหญ่ (Grand Staff)
4.2 กุญแจซอล
4.3 กุญแจฟา
4.4 กุญแจอัลโต
4.5 กุญแจเทเนอร์
4.6 การเปรียบเทียบกุญแจประจำหลัก
 
บทที่ 5 ส่วนประกอบของโน้ตดนตรี
5.1 Measure, Bar Line
5.2 เครื่องหมายประจำจังหวะ 4 4 (1)
5.3 เครื่องหมายประจำจังหวะ 4 4 (2)
5.4 เครื่องหมายประจำจังหวะ 4 4 (3)
5.5 เครื่องหมายประจำจังหวะ 4 4 (4)
5.6 เครื่องหมายประจำจังหวะ 4 4 (5)
5.7 เครื่องหมายประจำจังหวะ 4 4 (6)
5.8 เครื่องหมายประจำจังหวะ 2 4 (1)
5.9 เครื่องหมายประจำจังหวะ 2 4 (2)
5.10 เครื่องหมายประจำจังหวะ 2 4 (3)
5.11 เครื่องหมายประจำจังหวะ 2 2 (1)
5.12 เครื่องหมายประจำจังหวะ 2 2 (2)
5.13 เครื่องหมายประจำจังหวะ 2 2 (3)
5.14 เครื่องหมายประจำจังหวะ 3 8 (1)
5.15 เครื่องหมายประจำจังหวะ 3 8 (2)
5.16 แบบฝึกหัดที่ 5.1
5.17 แบบฝึกหัดที่ 5.2
 
บทที่ 6 Dot, Tie และ Slur
6.1 โน้ตประจุด
6.2 ตัวอย่างโน้ตประจุด
6.3 แบบฝึกหัดที่ 6.1
6.4 แบบฝึกหัดที่ 6.2
6.5 แบบฝึกหัดที่ 6.3
6.6 Ties และ Slur
6.7 ตัวอย่าง Ties และ Slurs (1)
6.8 ตัวอย่าง Ties และ Slurs (2)
 
บทที่ 7 เครื่องหมายแปลงเสียง
7.1 เครื่องหมาย Sharp
7.2 ตัวอย่างเครื่องหมาย Sharp
7.3 เครื่องหมาย Flat
7.4 ตัวอย่างเครื่องหมาย Flat
7.5 เครื่องหมาย Natural
7.6 ตัวอย่างเครื่องหมาย Natural (1)
7.7 ตัวอย่างเครื่องหมาย Natural (2)
7.8 ตัวอย่างเครื่องหมาย Natural (3)
7.9 ตัวอย่างเครื่องหมาย Natural (4)
7.10 เครื่องหมาย Double Sharp
7.11 ตัวอย่างเครื่องหมาย Double Sharp
7.12 เครื่องหมาย Double Flat
7.13 ตัวอย่างเครื่องหมาย Double Flat
7.14 อธิบายแบบฝึกหัดที่ 7.1
7.15 แบบฝึกหัดที่ 7.1
7.16 แบบฝึกหัดที่ 7.2
 
บทที่ 8 บันไดเสียง (Scale)
8.1 Tone
8.2 Semitone
8.3 ประเภทของ Semitone
8.4 แบบฝึกหัดที่ 8.1
8.5 แบบฝึกหัดที่ 8.2
8.6 บันไดเสียง
8.7 Tetrachord
8.8 Major Tetrachord
8.9 Minor Tetrachord
8.10 Phrygian Tetrachord
8.11 Harmonic Tetrachord
 
บทที่ 9 Major Scale
9.1 Major Scale ทาง Sharp
9.2 C Major Scale
9.3 G Major Scale
9.4 D Major Scale
9.5 A Major Scale
9.6 E Major Scale
9.7 B Major Scale
9.8 F# Major Scale
9.9 C# Major Scale
 
บทที่ 10 Major Scale ทาง Flat
10.1 C Major Scale
10.2 F Major Scale
10.3 Bb Major Scale
10.4 Eb Major Scale
10.5 Ab Major Scale
10.6 Db Major Scale
10.7 Gb Major Scale
10.8 Cb Major Scale
10.9 สรุปกุญแจเสียง
10.10 แบบฝึกหัดที่ 10.1
10.11 ชื่อเทคนิคของตัวโน้ต
 
บทที่ 11 Minor Scale
11.1 ประเภทของ Minor Scale
11.2 Melodic Minor Scale
11.3 Harmonic Minor Scale
11.4 Natural Minor Scale
11.5 Melodic Minor Scale
11.6 Harmonic Minor Scale
11.7 Natural Minor Scale
11.8 แบบฝึกหัดที่ 11.1
11.9 บันไดเสียง
11.10 Harmonic Chromatic Scale
11.11 Melodic Chromatic Scale
 
บทที่ 12 Mode
12.1 Ionian Mode/C Major
12.2 Dorian
12.3 Phrygian
12.4 Lydian
12.5 Mixolydian
12.6 Aeolian
12.7 Locrian
12.8 Scale อื่นๆ
12.9 Pentatonic
12.10 Whole tone Scale
 
บทที่ 13 ขั้นคู่เสียง (Interval)
13.1 ประเภทของ Interval
13.2 แผนที่การเปลี่ยน Interval
13.3 ขั้นคู่เสียง (Interval)
13.4 Interval 2
13.5 Major to Augmented Interval
13.6 Major to Minor Interval
13.7 Major to Diminished Interval
13.8 Perfect to Augmented Interval
13.9 Perfect to Diminished Interval
13.10 แบบฝึกหัดที่ 13.1
13.11 การเปลี่ยนระดับเสียง (Transpose)
13.12 แบบฝึกหัดที่ 13.2
 
บทที่ 14 คอร์ด (Chord)
14.1 ความหมายของคอร์ด (Chord)
14.2 ไตรแอด (Triad)
14.3 C Triad
14.4 Triads บน C Major
14.5 Primary Triads บน C Major
14.6 ชื่อทางเทคนิคของตัวโน้ต
14.7 V7 (dominant 7th) Chord
14.8 1st Inversion
14.9 Triads 1st Inversion บน C Major
14.10 2nd Inversion
14.11 Triads 2nd Inversion บน C Major
14.12 V7 Chord's Inversion
14.13 Major Chord Progressions
14.14 แบบฝึกหัดที่ 14.1
14.15 แบบฝึกหัดที่ 14.2
14.16 แบบฝึกหัดที่ 14.3
14.17 แบบฝึกหัดที่ 14.4
14.18 Minor Chord
14.19 Diminish Chord
14.20 Augmented Chord
14.21 แบบฝึกหัดที่ 14.5
 
บทที่ 15 การประสานเสียง (Harmonizing)
15.1 ความหมายการประสานเสียง
15.2 การประสานเสียงใน Major Chord
15.3 C Major Scale 1
15.4 C Major Scale 2
15.5 แบบฝึกหัดที่ 15.1
15.6 แบบฝึกหัดที่ 15.2
15.7 แบบฝึกหัดที่ 15.3
15.8 แบบฝึกหัดที่ 15.4
15.9 แบบฝึกหัดที่ 15.5
15.10 การประสานเสียงใน Minor Chord
15.11 A harmonic Minor Scale
15.12 แบบฝึกหัดที่ 15.6
15.13 แบบฝึกหัดที่ 15.7

 

 

 

 CIS Training Page

 

 CIS Training

 

Download

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ
(Dec-2015)

คลิก ด้านบน
แล้วคลิกปุ่ม Download


Download แบบฟอร์ม JPEG 
Page 1 / Page 2

ถ้าไม่ได้โทรถาม
02-561-5512 ครับ


CIS News 2017
พบกับ Free Training
ชุดล่าสุดครับ
 
Free Training ทั้งหมด คลิกที่นี่

 

คลิก Download โบรชัวร์ล่าสุด


Promotion พิเศษสุด

ชุดเรียนรู้ USB Training
เมื่อสั่งซื้อ 2 ชุด 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง
+ ฟรีกล่องอาหาร 2 แบบ

ดูรายละเอียดที่ USB Training


ผู้อ่านสามารถคลิกเลือก 
เข้าไปเรียนฟรีใน 
แท็บ Free Training 
หรือที่ Youtube ช่องของ CISTraining

มีหัวข้อที่น่าสนใจคือ

เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนคณิตศาสตร์

เรียนคอมพิวเตอร์

เรียนดนตรี

 • เรียน Music Theory (ทฤษฎีดนตรี) 18 เรื่อง ใน 1 ชม. Playlist <New>

ธรรมะ


Promotion พิเศษสุด

การเรียนรู้นี้ ได้พัฒนาให้สามารถใช้ได้กับ USB Flash drive

 • สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
 • ไม่ต้องติดตั้ง
 • ไม่ต้องลงทะเบียน
 • รับฟรี USB Flash drive พร้อม ชุดการเรียนรู้
 • สั่งซื้อวันนี้ รับฟรี กล่องเอนกประสงค์ Safe & Lock

Promotion พิเศษสุดตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ต.ค. 60 นี้เท่านั้น

ราคาชุดละ 2,500 บาท
สั่งซื้อ 2 ชุด 5,000 บาท 
รับฟรี ชุดที่ 3 + ฟรี ค่าส่ง 
+ ฟรีกล่องอาหาร 3 ใบ

(ทั้ง 3 ชุดจะอยู่ใน USB Flash Drive เดียวกัน)

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จาก

 • คลิก
  USB Training
 • ติดต่อได้ที่ โทร 
  02-561-5512